Recenze: SLUNCE V PODHLAVNÍKU (Jiří Raichl)

 Průřez třicetiletou tvorbou

Slunce v podhlavníku (Jiří Raichl, nakladatelství Tofana), poezie

Za recenzní knihu děkuji autorovi Jiřímu Raichlovi
Chci zakoupit tento titul!


Není to tak dávno, co jsme vám Jiřího Raichla představili v prozaické poloze Tenčí než vlákno pavučiny, Zítra už byloMám se dobře, ale špatně to snáším a Pomalá voda. Jako básníka jste jeho tvorbu mohli zaznamenat ve sborníku 6 hlasů lásky. Jak dopadne hodnocení jeho samostatného titulu? Slunce v podhlavníku vyšlo u nakladatelství TOFANA.

Slunce v podhlavníku (Jiří Raichl, fotografie: Jiří Raichl a Ivo Malý, nakladatelství Tofana), poezie
Zdroj: archiv recenzentky

Více než třicet roků uběhlo od chvíle, kdy Jiří Raichl napsal svou první báseň. Slunce v podhlavníku představuje průřez autorovou tvorbou. Byť sbírka není sestavena chronologicky, zajímavostí je, že začínáme básní nejstarší a končíme tou nejmladší. Charakteristické je psaní malých písmem, absence interpunkce i specifické odsazování jednotlivých veršů. Sborník obsahuje čtyřicet jedna básní rozdělených do třech částí – Větrolamy, Srdcolamy a Malou křížovou cestu.


1. část – Větrolamy

Lyrický subjekt je přímým účastníkem a pozorovatelem okolního dění. Volné asociace vykreslují krásy přírody. Spisovatel nejčastěji využívá verš volný a sdružený. Básně jsou jednoduché, vyjadřují lehkost a hravost.

větrolamy
opřen o vzduch
zpívám stromům
píseň jarních
větrolamů 
opřen o zem
zpívám věžím
o bolesti
kterou střežím 
písně zpívám
noty ztrácím
s poslední z nich

vykrvácím (str. 14)

Slunce v podhlavníku (Jiří Raichl, fotografie: Jiří Raichl a Ivo Malý, nakladatelství Tofana), poezie
Zdroj: archiv recenzentky


2. část – Srdcolamy

Milostná lyrika, kterou stále prosvítají krásy přírody. Inspirace Biblí, vzpomínání na lásku i její vyznání. Nejčastěji užívaný volný verš je okořeněn o básnické prostředky – anaforu a refrén. Zajímavostí je, že poslední báseň v této časti, a taky nejrozsáhlejší, nesoucí název Labutí řeka, vypovídá o vzájemném míjení a shledávání s autorovou budoucí ženou. Její vznik probíhal v řádu několika let, proto je rozdělena na tři podčásti (1989, 2000 a 2017). Velmi se mi líbilo oslovení antuková královno. Mile originální.

svátek světel 
za posledním stromem
na konci lesa
na konci země
na konci dechu
na konci
a co já vím čeho 
šero zaškrcené
světlem
schovává tvář
pod polštář 
že prý
víra
láska
naděje 
jo (...?)
a nic
se
neděje (str. 34)

Slunce v podhlavníku (Jiří Raichl, fotografie: Jiří Raichl a Ivo Malý, nakladatelství Tofana), poezie
Zdroj: archiv recenzentky


3. část – Malá křížová cesta

Jak již název napovídá, pro tuto část je hlavním motivem duchovní symbolika. Možná díky zvolenému námětu mi přišla nejpropracovanější a i její vyznění bylo hlubší než předchozí oddíly. Nevěřící čtenář se ale nemusí ničeho obávat. Nejedná se o duchovní lyriku v pravém slova smyslu či o oslavu náboženství, spíš můžeme vidět podobenství s historickými postavami a místy v kontextu dnešního života.

poslední večeře
drobty chleba
sněží
na stůl 
v krůpějích 
vína
utonou 
tělo je síla
krev je vůle
krev je touha
krev je
vášeň 
nakažená
jedovatou
slinou

strachu (str. 61)

Slunce v podhlavníku (Jiří Raichl, fotografie: Jiří Raichl a Ivo Malý, nakladatelství Tofana), poezie
Zdroj: archiv recenzentky

Součástí sborníku jsou ilustrace, v tomto případě spíše fotografie, od Jiřího Raichla a Iva Malého. Černobílé provedení dává celé sbírce ten správný půvab a pozvedává ji. Nejčastěji jsou zobrazeny stromy – někdy jen pahýly, jindy pod nánosem sněhu či ohýbající se větrem. Vaše imaginace může jet na plné obrátky a jakou symboliku si ve fotografiích naleznete, je jen na vás.

Jiří Raichl využívá básnického minimalismu pro zobrazení přírodní, milostné a duchovní lyriky. Lyrický subjekt je někdy pouhým pozorovatelem, jindy samotným účastníkem a komentujícím. Ve velké škále se rozprostírá spousta zvukomalebných slov a básnických prostředků specifických pro poezii – přirovnání, refrén, anafora aj.

Slunce v podhlavníku (Jiří Raichl, fotografie: Jiří Raichl a Ivo Malý, nakladatelství Tofana), poezie
Zdroj: archiv recenzentky

Slunce v podhlavníku je rozhodně zdařilá básnická sbírka, nicméně se nemohu ubránit drobnému zklamání, zvláště co se týče úseku věnovanému milostné lyrice. Očekávala jsem větší příval emocí, jež se však nedostavil. Oceňuji, že se Jiří Raichl vyhýbal (až na str. 13) prvoplánovému rýmování a naopak jsou jeho verše protkány symbolikou, avšak jako celek mě sbírka neupoutala a spíše po mně stekla, než aby dlouhodoběji zapůsobila. V případě, že by se uvažovalo o dotisku, doporučuji si na zadní straně opravit název svého nakladatelského labelu TOFAFA.

Doporučuji všem, co se rádi nechávají unášet poezií, protože úsek Malá křížová cesta je jedinečný a pokud byste si měli přečíst jen ten, rozhodně neprohloupíte.


Slunce v podhlavníku je jakýmsi průřezem autorovy básnické tvorby za více než třicet let. Zračí se v něm citový i názorový vývoj probíhající v kulisách turbulentní epochy od konce osmdesátých let dvacátého století až po současnost. Poetika je vystavěna na lyrickém projevu s použitím působivého verbálního minimalismu. Sborník je rozdělen do tří částí. V první z nich zazní fascinace přírodou a jejími půvaby vyvolávajícími imaginaci hlubšího duchovního rázu. Druhá várka veršů je věnována lyrice milostné. A ta třetí pak cyklu Malá křížová cesta – název sám vypovídá o dané tématice.

Nakladatelství: Tofana
Fotografie: Jiří Raichl, Ivo Malý
Rok vydání: 2021
Žánr: poezie
Počet stran: 84
Vazba: brožovaná

Komentáře