Recenze: SVĚT, CO BYL MÝM (Jitka Závodná)

Bolestné ohlédnutí za vzpomínkami

Svět, co byl mým (Jitka Závodná, nakladatelství Kknihy) 

Za recenzní e-knihu děkuji nakladatelství Kknihy.cz
Chci zakoupit tento titul!


Jitka Závodná vystudovala průmyslovou školu s výtvarným zaměřením a část svého profesního života strávila prací pro mezinárodní společnosti jak v České republice, tak v zemích západní Evropy. Záliba v historii, umění a také ve vyprávění pamětníků 2 sv. války se jí stala předlohou pro její knižní díla, která se tématem do období 2. sv. války právě vracejí. Na našem webu jste si už jednu recenzi na historický román Svět, co byl mým mohli přečíst. Kromě ní u nás najdete také zhodnocení titulu Osudy válkou změněné I., Osudy válkou změněné II. a Zahrada mého života.

Příběh nás zanese nejprve do roku 1897. V tomto roce se totiž narodí jistá Alžběta Bořetínská. Přijde na svět sice do šlechtické rodiny von Steinberg z rodu Bořetínských, ale již od začátku nemá život lehký. Matka si ji příliš nezamilovala a všechnu mateřskou lásku věnovala své mladší dceři Anně. Vše dobré a k životu potřebné, včetně hodnot, se tak Alžbětě snaží předat její otec s dědečkem Williamem. 

Díky autorce sledujeme ne vždy příjemné osudy Alžběty i celé její rodiny. Máme možnost nahlížet do různých životních období, od téměř bezstarostného dětství až po smutný konec osamělého umírání. Alžběta a její rodina však musí čelit tomu nejhoršímu – válce. A ne jen jedné, nýbrž rovnou dvěma a dokonce světovým, i když je osobně nezasáhnou. Jenže samotnou válkou to nekončí, a ačkoliv se může zdát, že se vše v dobré obrátí, dostanou se k moci komunisté.

Jmenuji se Alžběta. Alžběta von Steinberg, poslední z rodu Bořetínských v této vsi. Jsem dcerou, vnučkou i prapravnučkou mnoha pánů na Bořetíně, kteří před několika stovkami let založili tuto ves a vepsali se tak do dějin i života prostých lidí. 

Pravdou je, že ne všichni z rodů Bořetínských byli lidumilové. Troufám si tvrdit, že ti, kteří do těchto míst přišli jako jedni z prvních, byli nelítostní, krutí a těžící z práce svých poddaných. Ale ať byli jací byli, postupem doby přetvořili pusté místo v krajině v prosperující zemědělskou oblast, která dávala obživu lidem z celého širého okolí. (str. 8)


Autorka nás téměř výhradně drží v okolí bořetínského zámku, který stejně jako jeho majitelé prochází lepším i horším obdobím a i na něm se odráží všechny významné události. Kniha je rozdělená do tří částí, které jsou pojmenovány jednoduše – Díl první, Díl druhý a Díl třetí. Nejsou vymezeny časově, nýbrž každá část začíná důležitou událostí nebo rozhodnutím, které změní osud celé rodiny. Ale vzhledem k většímu popisovanému časovému úseku by si kniha možná zasloužila větší rozsah. Přijde mi, že shrnout a popsat příběh rodiny za nějakých 70 let na přibližných 250 stránkách je zbytečně stručné.

Jitka Závodná píše s jistým nádechem empatie a i přes ne zcela propracovanou psychiku postav nás dokáže přenést do tehdejší doby a přiblížit nám dobovou atmosféru. Používá také velmi vytříbený spisovný jazyk, který může ovšem některým čtenářům připadat nevěrohodný vzhledem k době, ve které se většina příběhu odehrává.

Co se týče hlavních postav, nejvíc prostoru je samozřejmě věnováno samotné Alžbětě. V jejím případě sledujeme nejvíce vnitřní pochody, úsudky a rozhodnutí. Ale ani v případě jejích nejbližších nejsme o důležité myšlenky ochuzeni, jen je můžeme vnímat spíše omezeně. A právě Alžběta, která nám vypráví svůj příběh retrospektivně, nás hned na začátku knihy seznamuje s nejdůležitějšími předky a členy rodiny a pro čtenáře je tak v celku lehké se v rodokmenu rodiny orientovat.

Stála jsem na místě, dívala se za ním, jak mizí v dáli a tiše mu záviděla tu volnost, tu bezstarostnost, která z něj čišela na každém kroku. Neměl žádný závazek, žádné panství, které by ho svazovalo, a mně při tom pomyšlení sklouzla po tváři první slza. (str. 138)


Zajímavostí, kterou se může tento titul pyšnit, je fakt, že příběh je založen na reálných podkladech, skutečných událostech a lidech, což sama autorka píše také v úvodu knihy a vysvětluje, čím ji zaujaly podklady a proč se rozhodla z nabytých vědomostí sepsat knihu. Jen jména postav a místa v knize byly změněny. Určitě knihu doporučuji všem milovníkům historických románů, rodinných dramat a taky těm, kteří nechtějí zapomenout na události, které jsou spjaty s 20. stoletím. Všechny tyto významné události, jako jsou války, nástup komunistů, znárodnění atd., jsou v knize často pouze nastíněny a demonstrovány na příkladu rodiny Bořetínských. Je tedy nutné pro lepší pochopení znát historický kontext. Lepší seznámení s historickými událostmi je jeden z aspektů, který mi v knize chyběl. Chvílemi se zdálo, že si rodina žije na zámku v takovém uzavřeném světě, v jakési bublině a zprávy z okolního světa se k nim dostávají jen tak mimochodem.

Nic z toho jsem příliš nechápala.

„Co vás nutí opustit naše panství?“

„Není to co, ale kdo.,“ povzdechl si Salzmann a znovu se napil toho zlatavě zbarveného alkoholu. „Jmenuje se Adolf Hitler a jeho rasové zákony, které nám nyní zničí celý náš svět…“

Aby potvrdil svá slova, předložil mi pod nos nažloutlý dokument, který mu nařizoval, že se má za necelý měsíc dostavit na nedaleké vlakové nádraží, odkud bude deportován s celou jeho rodinou do Terezína. (str. 179)


Samotný děj ovšem plyne bez větších zádrhelů a bez prolínání dějových linek, takže udržet pozornost na konkrétní okamžik nečiní žádné problémy.

Ráda bych také vyzdvihla nápad představit čtenářům, že ani šlechtici to v komunistickém režimu neměli lehké a byli neprávem často připravováni o majetek, o čest, o všechno. Ve zbytku knih, které jsem s touto tematikou četla, byl pohled na věc vyprávěn obyčejnými lidmi, vojáky nebo Židy, ovšem nikoliv šlechtickou rodinou.

Závěrem musím říci, že je velká škoda, že se autorce nedostává většího přílivu čtenářů. Její jméno není na literárním poli příliš často skloňováno, přitom by si dle mého názoru zasloužila více pozornosti, a to i přes to, že nedosahuje literární kvality jako v případě jiných autorů píšících o stejné době. 

Recenzentka: Lucie Palounková


Anotace: 
Příběh se začíná psát v roce 1897, kdy na svět přichází hlavní hrdinka románu Svět, co byl mým. Čtenář má možnost sledovat celý život Alžběty Bořetínské, mladé šlechtičny, která vyrůstá na venkovském panství svého otce. Postupně se seznamujeme nejen s jejím dětstvím, ale i se členy její rodiny a služebnictvem, kteří ať přímo či nepřímo ovlivňují její vnímání světa, stanovení si životních hodnot a ideálů, které ji provází po zbytek jejího života. Osud přináší do života Alžběty dvě světové války, osudovou lásku, ale i nacistickou, a posléze i komunistickou zvůli. Dokáže Alžběta bojovat s těžkým údělem, kterým byla vystavena šlechta v minulém století a podaří se jí zachránit rodové panství? Román je inspirován skutečnými životními událostmi, které se odehrály na jednom venkovském zámku od počátku roku 1900 až do sedmdesátých let minulého století.

Nakladatelství: KKnihy.cz
Rok vydání: 2019
Žánr: historický román
Počet stran: 257
Formát: epub, mobi, PDF

Komentáře