Recenze: OSUDY VÁLKOU ZMĚNĚNÉ II (Jitka Závodná)Povídky, jejichž stěžejním tématem je druhá světová válka
Za recenzní e-knihu děkuji nakladatelství Kknihy.cz

Kknihy.cz na Facebooku

Chci zakoupit e-knihu Osudy válkou změněné IIPřed časem vyšla na projektu recenze knihy Jitky Závodné Osudy válkou změněné. Povídky tohoto souboru pojilo téma druhé světové války, která ovlivnila životy lidí v této nelehké době a dotkla se také dalších generací. Autorka vydala  letos v dubnu pokračování, v němž přináší třináct nových příběhů


Tady si hrávala moje maminka
Hlavní hrdinka přijíždí z Ameriky, aby poznala rodný kraj své matky. Vyprávění je v ich-formě, dozvídáme se, že vypravěčka pochází ze smíšeného česko-německého manželství uzavřeného po válce. Po smrti rodičů se žena vydává do Čech hledat své kořeny. Příběh působí nadějeplně a optimisticky, nabádá k tomu, ať člověk pátrá po minulosti svých blízkých, aby některé věci neupadly zbytečně v zapomnění.

Svědomí
Vypravěčkou je starší paní, která dochází na terapii, protože se opakovaně pokusila o sebevraždu. Teprve nová psycholožka odhalí příčinu. Ženina psychika je vážně narušená po nepříjemném zážitku, kdy její rodiče bezohledně zabrali dům po sudetských Němcích. Povídka je velmi smutná a nutí k zamyšlení nad tím, jak fanatismus dokázal pokřivit mezilidské vztahy.

Láska a tábor smrti
Příhoda líčí příběh starých manželů, Johna a Edity, kteří se seznámili v koncentračním táboře. Toto vyprávění působí zdánlivě nenápadně, ale jeho podstata spočívá v tom, že si člověk má užívat nabyté štěstí, které si po prožitých útrapách zaslouží.

Návrhářkou v šestnácti
Mladá dívka a její sestra se probírají šatní skříní své babičky. Ta jim prozradí, že za mládí šila u proslulé Hany Podolské. S nástupem války však idyla skončila a ona se ocitla v koncentračním táboře, kde poznala svého budoucího muže, s nímž po válce prožila krásné manželství. Vzpomínky na válečné útrapy však uzamkla hluboko v srdci. I tato historka je smutná, dramatická, nabízí však naději i šanci na nové začátky.

Pochod do neznáma
Náctiletá hrdinka má před sebou prázdniny na venkově u nemocné tety. Poznává tam starého pána, který jí vypráví svůj životní příběh.  Těsně po válce musel i se svou novomanželkou opustit rodný dům. Přestože žil v českém pohraničí od narození, byl Němec a ti všichni museli ze země odejít. Pan Bauer byl od své těhotné ženy násilně oddělen a už ji nikdy neviděl. Jedná se o jedno z nejemotivnějších vyprávění, nechalo ve mně hluboký dojem a také pocit zmaru.

Rakušan
V povídce je vypravěčem mladý muž, který se jen těžko smiřuje s faktem, že má nastoupit civilní vojenskou službu v domově důchodců. Teprve setkání s jedním pacientem změní jeho doposud ledabylý a cynický pohled na život. Příběh člověka, jež postupně klesal k zemi pod tíhou válečných i poválečných událostí a postupně zahořkl, může vést k poznání, že lze změnit své chování a stát se lepším.

Pět žen
Vysloužilá zdravotní sestra slaví sedmdesátiny. Při oslavě s kolegy vzpomíná na svůj profesní život a především na to, jak setkání s pěti pacientkami změní její pyšnou povahu a naučí ji pokoře. V povídce je zmíněno násilí, které při osvobozování spáchali vojáci Rudé armády. I tento text patří mezi ty, u nichž čtenáři není lehko, téma znásilnění působí velmi syrově.

Starý klobouk
V hlavní roli vystupuje muž, soukromý detektiv, který pátrá po jednom dávném zločinu spáchaném během války. Jedná se o vraždu z lásky, nebo z nenávisti? Jakou roli v něm hraje starý klobouk?
Historka na mě i přes detektivní zápletku působila spíše odlehčeně, kromě motivu s vraždou je zde zakomponován i milostný motiv.

Útěk z Volyně
Setkáváme se starší ženou narozenou na Ukrajině, která své dceři vypráví, co prožila během drsných válečných let, než se dostala z Ukrajiny do Čech. Zapůsobily na mě neuvěřitelně silná vůle a odvaha, které hlavní hrdince pomohly přežít strastiplnou cestu za novým životem.

Zapomenutá vzpoura
Příběh líčí vzpomínky starého muže na setkání s německým Romem, jenž jako jeden z mála přežil holokaust. Zapomenutá vzpoura vzdává hold obětem romského holokaustu, který je dost opomíjen a příliš se o něm neví.

Zakázaná láska
V povídce se žena zpovídá z lásky k německému vojákovi, kterého potkala v koncentračním táboře. Jako jeden z mála se k ní choval slušně, a dokonce se sám měnil k lepšímu. Vztah s nepřítelem pomohl hlavní hrdince a její sestře přežít. Zakázaná láska nesoudí, nekritizuje, poukazuje na to, že ani v milostných vztazích není vše jen černé nebo bílé.

Vzpomínky na Eli
Vypravěčka právě pohřbívá svou maminku. Během obřadu se jí hlavou honí vzpomínky na matčino mládí. Jako sudetská Němka se musela i s rodinou přesunout na Vysočinu a prát se s nepřízní osudu. Vyprávění opět poukazuje na to, jak válka mazala přátelské vazby mezi lidmi a rozsévala nenávist jen proto, že člověk patřil národností "ke špatné straně".

Modlitba a píseň
Autorka se inspirovala životním příběhem polského kněze Maxmiliána Kolbeho, který zahynul v roce 1941 v Osvětimi. Závěrečný příběh se trochu vymyká, vypravěčem je tentokrát samotný čas. Celkově se povídka nese v poetickém duchu.

Kniha Osudy válkou změněné II pokračuje v zajetých kolejích předchozího souboru, co se tématu i způsobu psaní týče. Opět se jedná o povídky mapující osudy obyčejných lidí žijících za války. Na rozdíl od prvního dílu je tentokrát prostor dán i mužům, kteří jako vypravěči vystupují ve třech povídkách a celý koncept, který občas působí trochu stereotypně, tak oživují a dodávají mu rovnováhu.

Jedná se o kratší texty, proto zde není tolik prostoru, aby mohly být charaktery nebo vzhled aktérů vykresleny do hloubky. I přesto se Jitce Závodné podařilo vystihnout to podstatné. Zaměřila se na to, o čem se příliš nemluví. Převážná část povídek se točí kolem poválečného odsunu sudetských Němců, což je bolavá a ožehavá etapa historie, na niž neexistuje jednoznačný pohled. Stranou nezůstává ani holokaust Romů, o kterém má povědomí jen málo z nás. Autorka také zmiňuje násilí, které na lidech páchali vojáci Rudé armády při osvobozování.

Druhý svazek působí vyzráleji, na čtenáře díky výše zmíněným tématům víc naléhá, ale nesnaží se působit lítostivě. Autorka má civilní projev působící přirozeně. Srozumitelnost textu ocení čtenáři napříč generacemi, ať už se jedná o pamětníky oněch  událostí nebo studenty, hledající jakékoli informace o druhé světové válce.

Opět jsem nebyla zklamaná a věřím, že studnice příběhů, z níž Jitka Závodná čerpá, ještě nevyschla. Dílo doporučuji všem, kteří se zajímají o válečnou historii a chtějí vědět, co prožívali lidé před více než sedmdesáti lety.

Obálka knihy je velmi povedená a tentokrát je tématická. Ostnatý drát v popředí je typickým symbolem evokujícím jak koncentrační tábor, tak i válku jako takovou. Obrázek jako celek vyznívá melancholicky, což se ke konceptu knihy hodí.

Anotace: 
Volné pokračování sbírky příběhů ovlivněných 2. světovou válkou.
Lidské osudy, zvolna formované do poutavých povídek, jsou nevyčerpatelným tématem. Příběhy se znovu opírají o skutečné historické události. Některé jsou veselé, jiné smutné, mnohé k zamyšlení nad lidskými osudy. Některé příběhy si zaslouží oprášit mnohaletý prach, který se na nich usadil, a oslovit další generace, pro které již doba není aktuální a již těžko představitelná. Těžká doba válečného a poválečného období odkryla nejutajovanější vlastnosti a ukázala charaktery lidí v kritických situacích. Přinesla zrady, křivdy, a objevila velké i malé hrdiny.

Nakladatelství: Kknihy.cz
Rok vydání: 2018
Žánr: Povídky
Počet stran: neuveden
Formát e-knihy: PDF, epub, mobi


Komentáře