Recenze: VALGIR (Milada Střítezská)

Poklekám před tím, kdo mě převýšil

Valgir (Milada Střítezská, ilustrace Daniela Dahlien Neumanová, nakladatelství Ilusie Publishing), fantasy

Za recenzní výtisk děkuji autorce Miladě Střítezské.
Chci zakoupit tento titul!Milada Střítezská, vlastnící nakladatelství Ilusie Publishing, je také jedinou autorkou vydávající pod touto značkou. Několika dílná sága o Ilusii nyní čítá tři vydané publikace, jenž jsme pro vás recenzovali – Harfeníci severu, Dědicové Tuonely a Probuzení Louhi.  Dle spisovatelky nás čekají ještě čtyři knihy z mrazivého severu a patrně se máme na co těšit. Na sklonku roku 2021 však M. Střítezská vydala Valgira. Titul pojednává o historii Ilusie a jeho hrdinech. 

Na začátku to byl chlapec, schovaný v matčiných sukních. Pak mladík bojující za myšlenky jiných a nakonec odhodlaný muž, toužící po osvobození svého lidu. Valgir, jméno, které na konci války rezonovalo nejen v srdcích seveřanů. Jméno, budící nepřátelské vojevůdce a generály z neklidného spánku. Alateya zná osud toho, jenž překročil poušť a vydal se na sever. I rytmus země se ztiší, když Valgir začne vyprávět svůj příběh...

Dílo se člení do čtyřiceti jedna nepojmenovaných kapitol se závěrečným epitafem. Vyprávění je vedené z prvního pohledu hlavní figury Valgira a kniha se tak jeví jako jeho osobní zpověď – postava občasně promlouvá ke čtenáři. Román je doplněn černobílými ilustracemi, jejichž autorkou je Daniela Dahlien Neumanová, stojící také za vzhledem obálky. Ta se na první pohled odlišuje od ságy o severské královně Saaru. Což je jedině dobře. 

Z dámské společnosti, která čtenáře v Ilusii provází, se přesuneme do mužské. Charakter Valgira nám spisovatelka ukazuje od útlého věku devíti let a čtenář má mnoho prostoru se s protagonistou seznámit. Valgirovo hrdinské vypravování je protkané nepřízní osudu, láskou, závislostí, odhodláním a smrtí. Všechny působící aspekty vytvářejí samotnou podstatu jeho povahy. První polovina příběhu je stejně jako sám Valgir vážná a odlehčující scény, patrné v ostatních knihách, se vlastně nevyskytují. Zlom nastává v druhé části, kdy ostatní aktéři začínají vtipkovat a i Valgir je schopen úsměvu. 

Valgir (Milada Střítezská, ilustrace Daniela Dahlien Neumanová, nakladatelství Ilusie Publishing), fantasy
Zdroj: archiv recenzentky


Děj se odehrává přes několik zemí, čtenář procestuje poušť, pralesy a vrací se zpět na sever do míst, jenž už bezpečně zná a kde panuje krutá zima. Román Valgir se zabývá především politikou, vírou a válkou. Všechna témata se prolínají a doplňují se, tak abychom měli přesný náhled do situací, mohli je chápat a společně s hrdiny prožívat. Co bych viděla jako největší problém? Dialogy o taktikách, pohybu vojsk a územích. Protagonisti vedou dlouhé rozhovory o strategii, kterou si čtenář těžko může vizualizovat a pochopit slabé a silné stránky. Určitě by pomohla obdobná mapa, jež se objevila například v Probuzení Louhi. Bez ní velice rychle ztratíte přehled a klíčové okamžiky a plány vás začnou ubíjet a nudit. 

Titul Valgir, odehrávající se ještě před samotným dílem Harfenící severu, odpovídá na otázky, které jsme si mohli v čtení Ilusie položit. Vysvětluje inkarnace bohů a koexistování se svými hostiteli a hlavně objasňuje historii severské země Alatey. Všechny střípky minulosti zapadají přesně a vykreslují celý svět podle M. Střítezské. Zvolená ich-forma autorce také svědčí, už si ale nejsem jista, zda psaní z pohledu muže také. Osobně bych viděla více charisma a mužnosti u někoho, kdo toho tolika dokázal a koho všeho si podmanil. Valgira má někdy potřebu čtenář spíše starostlivě pohladit a jít se rvát za něj. 

Valgir (Milada Střítezská, ilustrace Daniela Dahlien Neumanová, nakladatelství Ilusie Publishing), fantasy
Zdroj: archiv recenzentky


Úvodní vyprávění k Ilusii hodnotím kladně. Dílo je profesionálně zpracované, kvalitně napsané a rozšiřuje svět ságy o další rozměry. M. Střítezská stále ve svých románech využívá a řeší problémy reálného světa. Její postavy mají motivaci pro co žít, a za co bojovat. Možná proto vybočují publikace z nakladatelství Ilusia Publishing z mantinelů dnešních fantasy, protože i hrdinové pláčou a zakopávají na své životní cestě.  

Valgira vřele doporučuji všem, kdo se zatím ještě neseznámil s ostatními tituly a i těm, kdo nejsou cílovou skupinou fantasy. Anotace: 
Na počátku byla poušť a muž, který měl v osudu napsanou dlouhou cestu na sever. Valgirův život plný zvratů a osobních proher i vítězství se stal kronikou první severské války a jejích dopadů na osud obyvatel Alatey.

Příběh, který otevírá romány cyklu Ilusie, byl inspirován dobrodružnou literaturou začátku 20. století, životem finského maršála Mannerheima a Zimní válkou.

Nakladatelství: Ilusie Publishing 
Ilustrátorka: Daniela Dahlien Neumanová
Žánr: fantasy
Rok vydání: 2021
Počet stran: 464
Vazba: brožovaná

Komentáře