Recenze: STÍN HRADEB (Tom Chalupa)

Fantasy dýchající starověkem a bohy

„Když jeden se směje a druhý neví, čemu se směje, pouze ze zobáku toho nejhloupějšího krocana zazní smích. Když hloupého krocana bude skrápět déšť a on bude tupě zírat do nebe, vy také budete pohlížet do nebe a nepoběžíte se schovat?“ (30 % z e-knihy)


Za recenzní e-knihu děkuji autorovi Tomovi Chalupovi.


Menutova vlastnoručně zapisovaná cesta za láskou i spravedlností začíná již v dětství. Z pohledu chlapce vás seznámí s neustále se rozrůstající rodinou i městem plným otroků, zákazů a příkazů, představí vám božstvo i jeho strašlivé a nemluvné služebníky Debose. Během dospívání bude čelit posměchu a ponižování v chrámové škole, která spolu s tajemnou cizinkou se smaragdovýma očima, jež i přes zakázané návštěvy překročí práh jejich domu, rozpoutá z poklidného života dosud v ústraní žijící rodiny bouřnou plavbu plnou nebezpečí, intrik i zrad…

Nestal se zázrak. Vlastně stal se zázrak. Ovšem zázraku je potřeba jít naproti. (21 % z e-knihy)

E-book Stín hradeb je obsáhlým fantasy románem s nádechem středověku až starověku a oplývající lehčí detektivní zápletkou. Nabízí celkem zajímavé počtení, ačkoliv začtení může trvat poněkud dlouho. Začátek lze považovat za možná až zbytečně rozvleklý, neboť autor se už od úvodu dal nejen do zdlouhavého líčení světa, ale i představení rodiny ústředního hrdiny Menuta. Ačkoliv jsou dané informace předloženy srozumitelně a utváří nadmíru realistický svět, jejich nemalé množství hned z kraje může až odradit. Což by ale byla škoda, protože po zvyknutí si na určité aspekty autorova stylu psaní jde o vcelku pozoruhodné dílo.

Ústředním dějištěm je Rahat, sídlo nejvyššího boha Arna, spravované lidským králem, veleknězem a jinými hodnostáři. Tom Chalupa městu kromě jiného vdechl téměř až starověkou atmosféru a s notnou dávkou zákonů a restrikcí z něj i přes veškerou božnost stvořil místo plné intrikánských a mocichtivých figurek. Vyjma této zdmi obehnané metropole navštívíte i Atlantis, v němž Menut pozná, jak moc je jeho bydliště zastaralé a omezované, kromě ulic a Menutova domu si projdete též chrámovou školu, kryptu či jeskynní labyrint aj. – pradávná Země v podání Chalupy je skutečně pozoruhodným prostředím.

„Nejhorší vlastnost lidského pokolení, ta prokletá závist. Druhá nejhorší vlastnost, podlá touha po pomstě. Bude vaši rodinu… nejen vaši rodinu… ohrožovat důležitý muž… vlastně dva muži. (…)“ (59 % z e-knihy)

Dílo plyne poklidným tempem s výraznější gradací až u konce, v jisté podstatě připomíná rodinnou kroniku zasazenou do fantasy kulis. Je psané v ich-formě z pohledu vypravěče, starce Menuta, jenž sepisuje své vzpomínky. Nevyhne se oslovování čtenářů, což může a nemusí být vítaným zpestřením. Chronologickou posloupnost od jeho dětství až po ranou dospělost narušuje druhá, méně významná časová rovina – přítomnost, v níž paměti píše a hovoří se svou životní láskou.

Kromě Menuta, jenž je vcelku sympatickým průvodcem, se v příběhu mihne spousta dalších postav. Nejvíce prostoru je věnováno jeho rodině – neskutečně zbabělému otci Šalemovi, jehož neustálé omdlévání vás zpočátku může bavit, s postupem času se vám začne možná i zajídat, a matce Marele, která je se svou odvahou mužovým naprostým protikladem. Přes počáteční rozepře si tato dvojice osvojí nebetyčně drzou otrokyni, jež jim do života přinese mnohem víc než jen svou maličkost…

Poutavé je pojetí bohů, kteří mají osobitou historii, někteří překypují notnou dávkou záhadnosti, jiní prazvláštním vzezřením. Povahové rysy u antagonistů už sklouzávají k mírnější průhlednosti – úhlavního padoucha poznáte téměř na první dojem. Přesto jsou užité charaktery velice pestré, rozhodně je nelze označit za fádní, a mnozí si projdou působivým vývojem.

Jak jsem již naznačila, autorův styl psaní je poněkud rozvleklejší a není snadné mu propadnout ihned. Text sice oplývá množstvím krásných metafor a neotřelých výrazů, zároveň ale i nadmírou popisů, čímž trpí zejména napínavější pasáže třetích osob, které jsou zprostředkovány monologickým převyprávěním zapisovatele, a někdy až krkolomnými souvětími.

V knize je patrná snaha o archaičnost a přizpůsobení vysokému věku hrdiny, což na jednu stranu dodává na dobovosti a autentičnosti, na tu druhou se moderní čtenář může hůře začíst. Až na užívání hyperkorektního přeci je dílo bez výraznější chybovosti. Znatelná je úctyhodná slovní zásoba a až na již zmíněné nešvary důstojná práce s jazykem. Zajímavé jsou scénické přechody, viz ukázka níže.

Návrat z chrámové školy. Okamžitě jsem spěchal do svého pokoje, usedl na okraj lože a složil hlavu do dlaní. (27 %)

Děj jako takový možná nepatří mezi nejakčnější, některé úseky jsou vskutku až nadbytečně rozepsané, věřím však, že s postupem času začne mnohé osud Menutovy cesty k závěrečné konkluzi zajímat. Doporučuji milovníkům fantasy knih zasazených do historických kulis, fiktivní mytologie či příběhů plných intrik a bojů o moc.

Autorkou obálky je umělkyně Zuzi Maat (Válková). Její tvorbu můžete znát například z knižních obalů děl od M. K. Hardy (např. KnihomolkaHaka za lilii), Leandry Sold (Přání!) a mnoha dalších. 

Tom Chalupa se dle vlastních slov narodil na sklonku prezidentování Ludvíka Svobody, ve vesnici na jižní Moravě. Na svém kontě má již čtyři e-booky vydané v roce 2022 pod vlastním nakladatelstvím – detektivky Pomníček, Les víl, humorný počin Hrobníkův syn a v neposlední řadě fantasy Stín hradeb, první díl chystané série. Na stránkách www.tomchalupa.cz si můžete mimo jiné přečíst ukázky ze všech zmíněných děl.

Subjektivní hodnocení: Upřímně – zpočátku jsem s knihou, obzvlášť s popisnými pasážemi a stylem psaní, celkem dost bojovala a bála se nudy. Nebylo snadné se začíst, pořád jsem čekala nějaké napětí, akci… A i když to přišlo později, než jsem doufala, najednou jsem zjistila, že mě osud Menutovy rodiny, osvojených otrokyň, bohů i jejich služebníků a mocenských intrik zajímá čím dál tím víc. Nakonec jsem si zvykla i na ono archaistické a mnohdy zbytečně roztahané vyprávění, ačkoliv stále si myslím, že akčním scénám líčení třetí osobou spíše uškodilo. Přesto se kniha stala vcelku příjemným překvapením, které nabízí zase o něco jiné, velmi osobité čtení.

Celkové hodnocení: 73 %


V sídle nejvyššího boha, které svými mohutnými hradbami připomíná vězení, se nežije snadno. Boží zákony jsou tvrdé a tresty za jejich překročení kruté. Nad obyvateli města dohlíží obří služebníci boží – děsiví, černočerní Debosové… Na dveře domácnosti ustrašeného úředníka Šalema, jeho nebojácné ženy Marely, synka Menuta a drzé otrokyně Sabany kdosi zabuší, i přes to, že jsou návštěvy zákonem přísně zakázané.

Kdo je ta zahalená žena, jejíž oči žhnou nepřirozeně jako smaragdy? Co rodině přinese uťatá hlava spadlá přímo z nebe? Jaké tajemství skrývá otrokyně Sabana? Kdo je spojenec a kdo nepřítel?

Nakladatelství: Tom Chalupa
Rok vydání: 2022
Žánr: fantasy
Počet stran: 407
Formát: epub, mobi, PDF

Komentáře