Recenze: VALERIE (Martina Mouseová)

Záhadoložka z Paříže

Valerie (Martina Mouseová, volné pokračování románu Tamara, nakladatelství Martin Koláček – E-knihy jedou)

Za recenzní e-knihu děkuji autorce Martině Mouseové.
Chci zakoupit tento titul!


V románu Valerie se Martina Mouseová vrací do starých známých ruských vod, jedná se o volné pokračování knihy Tamara z roku 2017. Rovnou z obálky na nás kouká obdivuhodný klenot a důležitá součást zápletky. Opět se setkáváme s krajinou mrazivého Východu a tajemnou rezidencí Kirovovo. Valerie je jméno, které se v rodině dědí po generace. Příběh začíná ve dvacátém století, kde se seznamujeme s Valerií Kirovovou, zakladatelkou rodu.

Statečná mladá dívka prchá před nelehkým osudem, přichystaným jejími nejbližšími. Zamilovala se do učitele francouzštiny a neplánovaně s ním v sedmnácti letech otěhotněla. To se v této době ve šlechtických kruzích neomlouvá. Rodiče jí posílají porodit dítě na Ural, vzdát se ho, odejít do kláštera a strávit tam zbytek svých dní. Ústřední hrdinka se s tím odmítá smířit a rozhodne se utéct. Zanechá blízkým svůj deník se zašifrovaným vzkazem a předstírá sebevraždu skokem do lomu. V přestrojení se pak vypraví do Paříže za svým milým a její život pokračuje dál, pod novým příjmením Lemaitre. 

Přesouváme se do 21. století, sledujeme Valerii, již šestou pokračovatelku tohoto pokolení. Pětadvacetiletá IT technička, specialistka na zabezpečovací technologie Val Lemaitre se v opeře zcela neúmyslně potkává s Tamarou Kirovovou, ruskou kněžnou. Spojnicí mezi nimi je nejen ojedinělý secesní šperk ve tvaru hada a mahagonová barva vlasů. Toto shledání je hnacím motorem a spouští lavinu událostí, která pomalu odkrývá tajemství, které se v průběhu let ztratilo v čase. Vše vyústí jedním nenadálým objevem. Ne náhodou je naše protagonistka odbornicí na bezpečnostní systémy a amatérskou záhadoložkou. Do cesty se jí však vkrádá nebezpečí ve formě mafie. Ta si všimla jejích dovedností a snaží se jí za každou cenu zlákat na temnou stranu zákona. Pomoc přichází nezištně a nečekaně od Tamary.

Děj je vyprávěn ve třetí osobě, vyskytuje se častá přímá řeč, má za úkol znázornit myšlenky obou našich Valerií. Kniha je rozdělena přehledně do několika kapitol, z nichž všechny mají svůj význam a dokonale doplňují výsledný dojem. Pro kvalitní čtenářský zážitek není nutné číst oba příběhy, ale fanoušci Tamary si přijdou na své a znovu se dostanou do proslulého prostředí plného tajuplných sklepení a chodeb ruské haciendy. Zajásají také i obdivovatelé mystérií, když na scénu vstoupí přízrak muže vzdáleně spřízněného s oběma dámami.

Velmi pozitivně hodnotím propojení obou knížek, avšak Valerie je oproti Tamaře komorní. Do popředí proniknou jen Valerie a Tamara, jiné zajímavé charaktery tu nejsou. Pozoruhodným motivem jsou opakující se vzorce chování hlavních postav a to převlékání se za opačné pohlaví a rebelská a vzpurná povaha obou Valerií. V první části díla si nelze nevšimnout stýskání si nad těžkostmi provázející ženy v devatenáctém století. Nemožnost vybrat si partnera dle svých představ, ale muset podlehnout tlaku okolí. Styl jazyka je spisovný, nijak květnatý a čte se velice snadno. Počin by se dal klasifikovat jako společenský román s historickými prvky.

Jaký je můj subjektivní názor? Musím konstatovat, že debut Tamara se mi četl o mnoho lépe. Od Valerie jsem si slibovala mnohem více z oblasti historie a také mystična. To jsem bohužel nenašla, nicméně jsem se s Val dokázala ztotožnit větší měrou než s nabubřele působící Tamarou. Obě jsou sice vizuálně téměř stejné, ale Val má o mnoho větší šťávu a nebojí se ani zachovat nemorálně ve jménu pravdy. Obzvláště bych vypíchla Valeriiny rozporuplné emoce a dojem křivdy na ní spáchané. Jako rušivý element vnímám nadměrně rychle utnutou historickou linku a tvrdý přechod do současnosti. Taktéž nepříliš zdařile nahlížím na neustálé pití alkoholu těhotnou ženou, skoro se zdá, že v Rusku je pití na denním pořádku i v požehnaném stavu. Krásně to však vykresluje náladu této země a to bylo zřejmě záměrem autorky. Linie vyprávění je prudká, až můžete nabít dojmu, že je tak trochu odbytá. Chybí tu patřičná šťáva a dynamika. Úskalí a nesnáze jsou vyřešeny mávnutím proutku. Mé doporučení patří všem příznivcům Tamary, ucítí náležité naplnění jejího údělu.


Anotace: 
Napínavý příběh začíná v Rusku v roce 1904. Valerie, svobodná dcera z knížecí rodiny, nedodrží přísná společenská pravidla a otěhotní. Za tento neodpustitelný přečin má zbytek života strávit v klášteře. Valerie předstírá sebevraždu a s nasazením života prchá. Děj se přesouvá do současné Paříže. Mladá IT specialistka Val náhodou zjišťuje, že je potomkem bohaté ruské knížecí rodiny. Při návštěvě rodové usedlosti v Rusku se rozhodne odebrat si svůj dědický podíl, tím ale začíná sled nebezpečných a podivných událostí

Nakladatelství: Martin Koláček – E-knihy jedou
Rok vydání: 2021
Žánr: společenský román
Počet stran: 151
Formát: epub, mobi, PDF

Komentáře