Recenze: SPOLEČNOST ISLÁMU A SPOLEČNOST ZÁPADU (Hynek Řihák)

Střet odlišných kulturZa recenzní e-knihu děkuji nakladatelství Kknihy.cz

Chci zakoupit tento titul!Hynek Řihák pokračuje v trendu krátkých odborných statí na předem dané téma. V minulosti spojil dvě své oblíbené oblasti, historii a ekonomii, do knihy Bylo za komunistů lépe?. V této publikaci ke dvěma zmíněným oblastem přidal navíc téma islámu, které má zřejmě svou největší „slávu“ za sebou, ale i nadále rezonuje (nejen) českou společností. Srovnání islámské společnosti a té klasicko-liberální vychází v nakladatelství Kknihy.cz.

Islám je takový sud se střelným prachem, špatně se o něj otřete a všechno lítá. Společnost je rozdělena na skupinu, která bezmezně podporuje myšlenku globální integrace, a pak na ty druhé, kteří najednou objevují národní tradice, bez nichž by se neobešli. Při přednášce z religionistiky vyučující říkal zajímavou myšlenku: „Náboženství je takové, jaká osobnost ho prezentuje.“ Na jakých základech staví učení válečníka?

Autor si dává za cíl čtenáře seznámit se základy islámu v kontextu naší společnosti. V první kapitole sděluje fakta a rozdíly jednotlivých islámských škol a vysvětluje, jakým stylem se projevují tzv. Mohamedova období ve svatých textech. Druhá kapitola překládá islámské právo, manželství a praktické způsoby islámského života. Zbývající čtyři kapitoly se věnují vybraným státům, v kterých se snaží pospolu žít muslimové a vyznavači jiného náboženství.

Islám je náboženství míru, jak často slýcháme. Kniha Schirrmacherové na tuto otázku překvapivě odpovídá ANO, islám je de facto náboženství míru. Ovšem slovo mír má u muslimů JINÝ význam než v naší společnosti. V islámu: „Plný mír tedy zavládne až v homogenní islámské společnosti poté, co stoupenci ostatních náboženství buď konvertují k islámu, nebo budou zabiti. Mír tu souvisí s podrobením se. Jde o podrobení se muslimů Bohu a podrobení se nemuslimů muslimům. Plná svoboda zavládne až na konci věků s podrobením veškerého lidstva.“ (13 % knihy)

Prakticky každá zmínka z praktikujícího islámu doprovází srovnání s klasicko-liberální společností. Do popředí jsou dávána taková témata, která tuší vzbuzení rozruchu. Dominuje tedy postavení ženy v islámu, její práva a povinnosti a obecně manželské soužití. Jaké jsou následující tresty odpadlíkům od víry a jaké jsou možnosti šíření víry?

V knize je použito mnoho citací z knih akademického rázu, takže se objevuje velké množství odborných výrazů a názvů spojených s arabskou tematikou. Spíše než ucelený pohled na věc se dozvíte řadu dílčích zajímavých informací. Věděli jste, že třetí generace imigrantů je více radikálních, než byli jejich rodiče? Nebo že pokud chtějí křesťané v Egyptě provést opravu na kostele, musí mít svolení prezidenta, na které se čeká klidně i třicet pět let?

Dílčí aspekty jsou dobré, jako celek ovšem ne. Neupřednostňuji, pokud jsou v textu cíleně zvýrazněna slova, viz citace. Text je dost neotesaný a prospěla by mu výrazná korektorská práce. Také se nedomnívám, že v rámci objektivní publikace je vhodné o Muslimském bratrstvu psát jako o „bratříčcích“. Zajímavé téma a oblasti, avšak uchopené ne úplně vypsanou rukou. Pokud porovnám text s Bylo za komunistů lépe?, tak došlo ke zlepšení a sdělované údaje jsou prezentovány mnohem atraktivněji. Celé to na mě působí jak špatně napsaná bakalářská práce, která má šanci oslovit maximálně tak pár nadšenců o dané téma. Nemám v plánu hodnotit islám jako takový, ale témata která byla zvolena, a citace z Koránu, které se v mnoha případech opakovaly, mi přijdou trochu tendenční. Vzhledem k rozsahu textu docházelo k velké repetitivnosti, zároveň se domnívám, že mít 18 % zdrojů není vyvážené. Některá větná uskupení jsem nepochopila ani po opětovném přečtení.

Kdybych to měl s malou dávkou deformace shrnout: pokud  není nějaký na učení islámu založený předpis, je možné se obrátit na učení islámu. Zdrojem práva ve většinově muslimských zemí je tedy v podstatě jen učení islámu. ( 43 % knihy)

Než číst tuto knihu, možná by bylo efektivnější přečíst si obsahově podobný blog.


V této knize se podíváme na islám a na to jaké jsou jeho dopady na svobodu člověka a na společnost. Zároveň porovnáme tyto dopady s naší současnou společností a přidáme místy i porovnání s ideální klasickou liberální společností. Základem tohoto pokusu o analýzu jsou spíše knihy akademického rázu. Tj. knihy z pera orientalistů, religionistů, historiků apod. Dostanou zde prostor zahraniční i čeští odborníci zabývající se společností islámu anebo i autoři s dlouhodobou životní zkušeností z islámských zemí. Kniha není souborem, jak se dnes říká hejtů. Nesnaží se ani příliš hodnotit, ale závěr by si měl udělat pokud možno každý čtenář sám. Vedle teorie stran fungování společnosti islámu se kniha zaměřuje i na konkrétní praxi života v islámských zemích a na život náboženských menšin.

Hynek Řihák – Společnost islámu a společnost Západu – srovnání
Nakladatelství: Kknihy.cz
Rok vydání: 2020
Žánr: naučná
Počet stran: 70
Formát: epub, mobi, pdf

Komentáře