Recenze: BYLO ZA KOMUNISTŮ LÉPE? (Hynek Řihák)

Návrat do minulosti


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Kknihy.cz

Chci zakoupit tento titul!


Hynek Řihák je autor, jenž se ve svém volném čase rád zabývá ekonomií a historií. Není tedy s podivem, že i v jeho knihách tyto dvě odvětví mají velkou roli. Samostatně i jako spoluautor se podílel na řadě publikací řešících otázku ekonomické a sociální situace za období tzv. divokého kapitalismu a komunismu. A právě poslední jmenované období zachycuje kniha Bylo za komunistů lépe?, kterou vydává nakladatelství Kknihy.cz.

Každý z nás asi zažil situaci, kdy se na řadě internetových diskuzí dočetl, jak dříve byly potraviny kvalitnější, ač jich bylo méně, že taková vysočina či gothaj se s těmi dnešními nedají srovnávat. Lidé na sebe byli hodnější, zdravotní služby byly víc zaměřeny na jednotlivce a obecně všem šlo spíše o všeobecné blaho, a ne vlastní obohacení. Zda tomu tak opravdu bylo, nebo zda jde spíše o vzpomínky mládí a s tím spojené staré dobré časy, ať byly jakékoliv, nám předkládá autorova studie.

Základní oblasti, které si kniha dává za cíl zmapovat, jsou věci každodenní potřeby (toaletní papír, maso, textil), otázky kvality péče z hlediska sociálního a zdravotního sytému, směřování průmyslu, zásobování, vodárenské sítě atd. Otvírá ale i zajímavá témata, která jsou více abstraktní, například trestné činy a kriminalita, bezdomovectví či morálka. 

Šestnáct kapitol představuje to, co bylo za komunismu špatné a nefungovalo, Nepopírá, že jsou dílčí věci či oblasti, které mohly být vnímány jako dobře šlapající. Nicméně trend spíše poukazoval na skutečnost, že nastavené směřování je ekonomicky neudržitelné.

Ve středočeském Berouně se od února roku 1962 nedostávalo masných výrobků, hospodyňky čekající ve frontách na maso zde byly obdařeny přezdívkou „masařky“, čili frontové bojovnice za maso. Režim vyhlásil v červenci 1963 čtvrtky za bezmasé dny a roku 1964 de facto kapituloval a maso výrazně zdražil (ze 2 % knihy)

Autor čerpá převážně z přepisů dobových schůzí. Využívá přímých citací v češtině a slovenštině, které pak opatří svých dodatkem, z velké části však jen převyprávěním již řečeného, pokud by byl čtenář nedbalý a uniklo mu to. Nedá se upřít ryzí atmosféra časů minulých a čtenář může okusit konkrétní slovní obraty a angažovanost tehdejších funkcionářů, které v textu vyniknou. Publikace je v mnoha ohledech dost přesná, a pokud se vysloví zmínka o nedostatku, dostanete i jasný případ místa, času a specifikaci výrobku. Mnohdy se dočteme o jménech lidí, kteří zastávali v minulosti komunistickou funkci, a dodatek, co dělají v současnosti. Přišlo mi to s nádechem pejorativnosti a ne úplně na místě.

Bylo za komunistů lépe? je kniha s přemírou zdrojů. Když se na ně však podíváme podrobněji, zjistíme, že se jedná o čerpání ze soustavy článků s názvem U snědeného krámu, jejichž autorem je Hynek Rajchenberk, což po zkoumání by měl být sám autor Hynek Řihák. Je tedy zvláštní odkazovat sám na sebe, ještě na jeden zdroj v podobě internetové stránky. Ano, na oné stránce je však literatura podrobně rozepsána, a můžete tedy věnovat pozornost dalším pramenům.

Pro mě byla kniha zpracována velice zvláštně. Až na pár výjimek se jednalo o přímé citace. Chyběla mi výrazná zpětná vazba autora, nějaké jeho vymezení či názor. Informace se vzhledem k počtu stránek opakovaly a byly podány dost promíchaně, aniž by respektovaly danou kapitolu. Nevidím velký důvod číst tuto knihu, když ve velké většině obsahovala přepisy z jednání a schůzí. Proč si tedy nepřečíst pouze tyto záznamy? Zajímavostí je sledovat, jak samotní tehdejší komunističtí funkcionáři vnímali svou situaci a že i oni ji neviděli růžově. Jako plus hodnotím, že autor představí oblasti, které stojí za povšimnutí. Čtenáři však doporučuji jiné materiály k jejich prostudování. Obrovská škoda, že autor více nezpracoval ona abstraktní témata – morálku, trestné činy, zdravotní péče. Z mého pohledu se mohlo jednat o čtenářsky atraktivní oblasti, které mohly být perlou. Domnívám se, že pro běžného čtenáře nebude obsah příliš stravitelný, vzhledem spíše k odbornému charakteru, avšak pro opravdového zájemce o historii se bude jednat o informačně nedostatkové dílo.


Anotace
Tato kniha je malým příspěvkem k polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží a služeb, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době komunismu.

Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. Někteří šli dokonce tak daleko, že vydávají dobu reálného komunismu v Československu za zlaté období hospodářské prosperity.

Zaměřuje se právě na to, co bylo v komunistickém hospodářství špatné a nevalné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být ale populárně-naučným doplňkem těchto dějin.


Hynek Řihák - Bylo za komunistů lépe?
Nakladatelství: Kknihy.cz
Rok vydání: 2018
Žánr: historie
Počet stran: 82
Formát: Pdf, epub, mobi

Komentáře