Recenze: BAREVNÝ ROK (Kristýna Kapounková)

Celoroční plán plný barev pro mateřskou školu

Dětský svět je plný barev a touhy po nových zážitcích. (str. 7)


Za recenzní výtisk děkuji autorce Kristýně Kapounkové.
Chci zakoupit tento titul!


Barevný rok představuje celoroční vzdělávací program do mateřské školy tvořený barevnými týdenními bloky, který je vhodný jak pro učitele, tak pro každého, kdo hledá inspiraci k práci s dětmi.

Na jednotlivé měsíce školního roku (září až červen) je připraven týdenní plán zaměřený na jednu konkrétní barvu či její kombinaci. Barevné složení vypadá následovně:
  • Září: červeno-hnědý týden
  • Říjen: zelený týden
  • Listopad: hnědý týden
  • Prosinec: červený týden
  • Leden: bílý týden
  • Únor: modrý týden
  • Březen: žlutý týden
  • Duben: zelený týden
  • Květen: modro-černý týden
  • Červen: barevný týden

Kniha je rozdělená do deseti kapitol představujících příslušné plány. Těm je přiděleno téma, jemuž se budeme v jejich průběhu věnovat. Za příklad mohu uvést březnové jarní probuzení, kde si povídáme o jaru a o všem, co s ním souvisí. Jelikož mu patří žlutá barva, autorka nás navádí, abychom s ní sladili vše, co jde. Od výzdoby třídy až třeba po den, kdy děti namotivujeme, aby přišly (v případě mateřské školy) žlutě odění. Tímto způsobem je také možné rozebírat didaktické obrázky apod.

Na začátku týdenního oddílu nacházíme vždy doporučenou četbu odkazující na novodobé publikace, s nimiž můžeme pracovat. Většinou se jedná o různé obrázkové knížky či leporela, ke kterým je dán i návrh k využití (v komunitním kruhu x při hře pravda/lež).

Za velice inspirující lze považovat uvedení do hlavní myšlenky daného celku a další náměty. Kristýna Kapounková nám v několika bodech předává náměty k diskuzi a k dalšímu probrání.

Každý blok pak dále obsahuje alespoň jednu pohybovou aktivitu, činnost výtvarnou a pro pobyt venku. Jsou procvičovány předmatematické představy, logické myšlení nebo i práce s dechem, jež je důležitá pro správný vývoj řeči. Velmi tedy oceňuji všestranné didaktické zacílení, neboť tímto jsou děti rozvíjeny v mnoha oblastech. 

Důraz je též kladen na kooperativní učení a správnou motivaci. Zaujmout vás mohou též obměny, jež jistě využijete v případě, kdybyste některé cvičení opakovali.

Velkým kladem je přístupnost. Neobjevuje se moc odborného názvosloví a styl psaní je vskutku jednoduchý. Stejně jako samotné postupy, tipy a průběh. Snadno se tak zorientuje i laik bez pedagogických znalostí. 

Obsahem titul cílí spíš na věk od 4 do 6 let. Najdou se ovšem i aktivity, které by se daly použít také u mladších – anebo si z nich aspoň vzít příklad.

Barevný rok je možné pokládat za přínosný zdroj nápadů nejen do pedagogické praxe. Věřím, že svou aktuálností a rozmanitostí najde oblibu mezi těmi, kteří stále hledají nové zdroje idejí pro vzdělávání dítek. 

Zdroj: archiv recenzentky

Kristýna Kapounková měla už odmalička kladný vztah k dětem. Po skončení střední školy začala pracovat jako učitelka v mateřské škole. Snaží se neustále vzdělávat a sdílet své nápady. Proto v roce 2021 začala úspěšně vést webináře pro pedagogy pod záštitou společnosti Vše pro jesle a školky, kde se podílí i na tvorbě blogu, článků a materiálů pro chůvy a učitelky. Touha předávat své ideje a láska ke svému zaměstnání ji přivedly k psaní Barevného roku, který je její první vydanou knihou. 

Osobně se mi počin dost líbil a můžu jej vřele doporučit. Bohužel jsem prozatím neměla možnost vyzkoušet některou z činností v praxi, protože mám třídu tříletých a aktuálně s nimi děláme pohádky. Nicméně věřím, že některé využiju už v následujících měsících, nebo při nejmenším jejich alternativu.

Závěrečné hodnocení: 100 %


Dětský svět je plný barev a touhy po nových zážitcích – tato kniha nabízí kombinaci obojího. Publikace je rozdělena do deseti kapitol podle měsíců ve školním roce a pro každý měsíc je vytvořen jeden Barevný týden plný tematických aktivit, jehož zpracování odpovídá všem oblastem Rámcového vzdělávacího programu. Součástí jsou pohybové hry, pokusy, náměty na výtvarné činnosti, písničky i doporučená literatura pro děti. Nechybí ani motivace před pohybovými činnostmi, popis pomůcek a metodického postupu. Cílem této publikace je děti vzdělávat, pobavit, podporovat jejich schopnosti a hlavně jejich spolupráci v kolektivu. Inspirací může být nejen pedagogům v mateřských školách. Kristýna Kapounková pracuje jako učitelka v mateřské škole. Působí také v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Nakladatelství: Grada
Žánr: předškolní pedagogika
Vydání: 2022
Počet stran: 184
Vazba: brožovaná

Komentáře