Recenze: NEZAPOMENUTELNÁ DVACÁTÁ (Renáta Fučíková & studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara)

Graficky výborně zpracovaná dávka nostalgie

Hrdost a pokora se nevylučují. Jsou to vlastnosti, jimiž bychom se měli od svých předků učit. Protože právě s nimi vytvářeli onu nezapomenutelnou dobu let dvacátých. (str. 324)


Za recenzní výtisk děkuji společnosti Euromedia.
Chci zakoupit titul v knihkupectví Luxor!


Dvacátá léta se všeobecně považují za dobu rozkvětu. Vzpomínky na válku, jež měla ukončit všechny další, pomalu bledly. Většina států – snad s výjimkou poraženého Německa a Rakouska – se těšila hospodářskému růstu a v ovzduší se vznášela jakási bezstarostnost. V Československu to platilo minimálně dvojnásob. Mladá demokratická republika si po dlouhé nadvládě Habsburků užívala  samostatnost a dařilo se jí snad ve všech sférách. Právě do této éry se se svými studenty vrátila Renata Fučíková.

Dílo se skládá celkem z osmi kapitol různé délky, přičemž každá z nich se věnuje jiné oblasti (např. politika, architektura či sport). Ty se dále dělí na podkapitoly, jež se zabývají určitým podtématem (první vláda, úpravy Pražského hradu, první medaile na olympiádě apod.). V úvodu obsahují krátký text, vždy opatřený letopočtem, k němuž se vztahuje. Následují téměř dechberoucí a velmi sugestivní ilustrace studentů.

Zdroj: web nakladatelství

Je nutné zmínit, že v případě Nezapomenutelných dvacátých se jedná spíše o grafickou publikaci než o historickou knihu. Umělecká stránka, která je mimořádně zdařilá, stojí jednoznačně v popředí. Proto by měl každý počítat s tím, že si příliš nepočte. V některých pasážích se autoři uchýlili k mírnému zjednodušení prezentovaného objektu. K vyloženým omylům však nedochází.

Na druhou stranu některá témata přinášejí události, které širší veřejnosti nemusejí být příliš známé. Budování Národní galerie, Mánes, Hollarky či zlatá éra českého designu, během níž výtvarník Ladislav Sutnar získal stříbrnou medaili na pařížské Mezinárodní výstavě dekorativního umění.

Velkou pochvalu si rovněž zaslouží široký záběr, jímž se počin vyznačuje. Jak již bylo zmíněno výše, Nezapomenutelná dvacátá zachycují Československo tohoto období ve všech možných aspektech – kultura, móda, sport či vzdělání. Hned v pořadí druhá kapitola nazvaná Tam venku se věnuje dění a atmosféře v zahraničí.

Zdroj: web nakladatelství

Čtenář si tak připomene například občanskou válku v Rusku, vzestup fašismu v Itálii, neutěšenou situaci ve válkou zdecimovaném Německu, španělskou chřipku, ale i Lindenbergův slavný přelet nad Atlantickým oceánem z New Yorku do Paříže v roce 1927. Přestože ne všechny události se staly během dvacátých let, silně je ovlivnily. Zejména první tři jmenované kontrastují s obrazem malé, ale relativně klidné a prosperující země v srdci Evropy.

Nezapomenutelná dvacátá se jistě zalíbí všem, kteří se rádi dozvědí zajímavosti o naší minulosti. Bohužel však publikace není příliš vhodná pro „pokročilejší historiky“, jelikož jim s největší pravděpodobností nic nového nepřinese. Rozsah, co se do počtu témat týče, ustoupil hloubce, stejně jako (nutno říct excelentní) výtvarné stránce. Ta však jakožto dílo studentů uměleckého oboru byla od začátku plánována jako priorita, tudíž v tomto směru nelze autorům nic vyčítat. Rozhodně můžeme říct, že kniha splnila stanovený cíl – a to připomenout dobu rozkvětu Československa a úspěchy jeho obyvatel.

Zdroj: web nakladatelství

Pedagožka, výtvarnice a spisovatelka Renáta Fučíková působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Na nápad zpracovat první desetiletí Československé republiky přišla podle jejích vlastních slov v období koronavirové pandemie. Studenty Ateliéru didaktické ilustrace chtěla motivovat k činnosti i v době, v níž byly vysoké školy pro prezenční výuku uzavřeny. Společně se proto obrátili do doby, kdy se nová úspěšná republika rozvíjela a vzkvétala.

Osobně počin v rámci žánru hodnotím jako velmi zdařilý, přestože jsem se jako člověk s velkým zájmem o historii nedozvěděla prakticky nic nového. Na druhou stranu chápu záměr publikace a oceňuji vůbec samotnou myšlenku zachytit prosperitu naší vlasti po vzniku samostatné republiky. Vizuální aspekt je navíc doslova pastvou pro oči.

Závěrečné hodnocení: 85 %



Anotace:
Karel Čapek, Osvobozené divadlo, motocykl Jawa, první český zvukový film, vysílání českého rozhlasu, Devětsil, rozvoj turismu, stavba Jiráskova mostu… Dvacátá léta 20. století přinesla velký rozkvět ve všech směrech. Československá republika byla mladá a její obyvatelé toužili po svobodě a nezávislosti. I proto nepochybně toto období tak zaujalo studenty ilustrace na plzeňské Sutnarce a pod vedením pedagožky, výtvarnice a spisovatelky Renáty Fučíkové připravili tuto krásnou publikaci plnou originálních ilustrací a textů nabitých zajímavými informacemi. Jejich prostřednictvím si znovu připomeneme slávu a pokrok nezapomenutelné éry. Jak se v té době žilo a za co vše dvacátým létům vděčíme ještě dnes. O celých sto let později.


Nakladatelství: Universum
Rok vydání: 2023
Žánr: historie/umění, populárně-naučný
Počet stran: 328
Vazba: brožovaná s chlopněmi

Komentáře