Recenze: CO V UČEBNICI DĚJEPISU NENAJDETE (Stanislava Jarolímková)

 Jak to vlastně bylo doopravdy?

Zachovaly se prý zápisky například o tom, že z palub lodí vídali námořníci poprvé slony a podivné osrstěné lidi; snažili se marně chytit alespoň jednoho muže, ale nakonec se museli spokojit se třemi ženami. Ty však byly natolik nezvladatelné, že je raději zastřelili a do Kartága dovezli pouze jejich kůže. Vyšlo najevo, že šlo o opice. (str. 28)


Za recenzní výtisk děkuji
Nakladatelskému domu Grada.
Chci zakoupit tento titul!


Ať už jste milovníci historie, či nikoliv, v rámci studia se jí více či méně budete muset zabývat. Dějepis byl dlouhý čas vnímán jako předmět plný nudných dat a zbytečných informací o dobách dávno minulých. Jenže jak nejlépe pochopit současnost bez kontextu minulosti? Publikace Co v učebnici dějepisu nenajdete – Starověk nám předloží zajímavosti či perličky, jež se ze školních lavic jen tak nedozvíte.

Titul je rozdělen na šest velkých částí, které tvoří řada drobných podkapitol. Podíváme se do Předního Východu, Egypta, Řecka, Říma, Indie a Číny. Poznáme nejznámější představitele, a i když se nějakým těm letopočtům nevyhneme, více se zaměříme na praktičtější stránku. Od vyučování, zdravotnictví, tajemné věštírny až po oblečení, stravu, vzhled a tamější zvyklosti. Jak Hannibal přišel ke svým slonům? Byl Nero krutým vládcem od nepaměti? Postavili pyramidy otroci? A co když Trojský kůň vlastně žádným koněm nebyl?

Zdroj: archiv recenzentky

Každý úsek obsahuje dobové či biblické zprávy, v nichž dochází k určité deziluzi z tradičně přijímaných faktů či jejich úplné vyvrácení. Možná budete překvapeni, proč vlastně David přemohl Goliáše, jak se dá vyložit deset egyptských ran či že Xantipa vlastně nebyla hašteřivá zbytečně, poněvadž Sokrates nebyl úplným svatouškem. Na konci každého bloku jsou přísloví daného národa, např. asyrská, židovská, egyptská, řecká, římská, indická či čínská.

Manžela totiž ani ve snu nenapadlo jí s něčím pomáhat. Údajně zhotovil občas nějaký náhrobek a sochu bohů, aby si přivydělal, ale za hlavní smysl svého života považoval debaty, které vedl na athénském náměstí s každým, koho se mu podařilo zastavit. (str. 107)

Krásy starověké Afriky, Evropy a Asie vám umožní poznat konkrétní země a život jejich obyvatel od těch nejchudších po samotné panovníky. Fakta versus legendy, popisy i dobová vypravování. Přestože je titul prošpikován mapami, sami budete mít chuť vyhledávat a zkoumat, kde by se oblast nacházela v současnosti.

Jazyk je psán populárně-naučným způsobem, takže odborný ráz doprovází řada přístupných výrazů a dovysvětlování. Text obsahuje vytučněné či modře zvýrazněné části, na něž odkazují informační tabulky, jež danou problematiku rozvíjejí a upřesňují do celkového kontextu. Bohatá slovní zásoba obsahuje minimum překlepů, nicméně se nevyhne určitému opakování. Časté užívání „prý“ vyvolává dojem, že sice dostaneme spoustu znalostí, ale jejich pravdivost může být sporná. Zároveň bych sjednotila užívání číslovek, aby se v odstavcích nestávalo, že vedle sebe bude napsáno šedesát lodí x 30000 mužů.

„Knihy“ se většinou umisťovaly na hliněné podstavce, pokrývané často vrstvou asfaltu zabraňující vzlínání vlhkosti od země, zatímco archiválie se ukládaly do nádob z hlíny či rákosu. Texty, které někdo právě studoval, byly zřejmě umísťovány na dřevěné stojany. Nechyběly ani údaje o místě a datu vydání originálu, z něhož opis vznikl, o jménu písaře, o počtu řádek i o tom, že nová tabulka je uložena v paláci „Aššurbanipala, krále světa, krále Asýrie“. (str. 21)

Kniha je po všech stránkách vyvážená, byť začátek je více válečný. Pokud jste dávali při hodinách dějepisu pozor, budete chápat jednotlivé intriky a dobyvačné války v širším rozměru. Titul nemá za cíl vykládat látku do hloubky, spíše z každé oblasti vybrat zajímavosti nebo kontroverzní oblasti, proto i naprostý laik bude mít pocit, že ho čtení obohatilo.
Zdroj: archiv recenzentky

Významným prvkem jsou ilustrace a grafický doprovod Jiřího Filípka. Od ryze scénické tvorby nákresů staveb, území, budov či toku řek až po vlajky, zvířata i postavy. Je patrné, že cílem je hlavně zobrazit reálné proporce či konstrukce.

Komplexní publikace o starověku vám v moderním pojetí přiblíží časy a lokality dávno zašlé, byť i nyní turisty hojně navštěvované. Pokud si chcete oprášit, co do tohoto období vlastně patří, co bylo vynalezeno a jaké postavy té éry se proslavily, budete potěšení. Neočekávejte, že vám nahradí školní výklad, v tom případě byste u zkoušky s největší pravděpodobností neuspěli.

Mezi egyptskými lékaři bývali již také skvělí chirurgové z řad kněží, kteří využívali celkovou anestézii a při amputacích podvazovali cévy, aby zabránili vykrvácení pacienta. A na co nesmíme zapomenout, je fakt, že egyptští lékaři – aniž znali Hippokratovu přísahu (kterou ovšem nevymyslel Hippokratés) – měli nepsané zásady své profese: „věnovat se cele o péči nemocného, i kdyby to mělo stát lékaře život, nikdy mu neuškodit ani myšlenkou, neustále zdokonalovat vlastní znalosti, nesdělit nic z toho, co se děje v domě nemocného, nemluvit s nemocným, že by mohl zemřít.“ (str. 71)

Stanislava Jarolímková vystudovala žurnalistiku, psala do různých pražských novin a časopisů, dokonce tvořila scénáře pro Přemka Podlahu. Znát ji můžete také z rozhlasového pořadu Kolotoč či Šťastná cesta. V současnosti píše převážně pro starší školáky. Na svém kontě má Sídla českých panovníků, Povolání našich předků aj.

Zdroj: archiv recenzentky

Osobně se mi titul líbil, byť bych uvítala méně technických informací a více zajímavostí. Mezi nejlepší pasáže řadím ty o Egyptě, Indii a Číně. Medicína, vznik čínských znaků, egyptští panovníci, to se jen hemžilo perličkami. Pokud hledáte materiál na školní referát a chcete ho ozvláštnit něčím neobvyklým, Co v učebnici dějepisu nenajdete poskytuje dostatek materiálu.

Závěrečné hodnocení: 82 %


Tato v pořadí již třetí kniha od oblíbené autorky historických knih pro starší děti se věnuje období starověku v Africe, Evropě a Asii. Je rozdělena do šesti částí, které vám umožní poznat země i život jejich obyvatel, a to především prostřednictvím pozoruhodných, překvapivých i úsměvných...

Nakladatelství: Grada
Ilustrace: Jiří Filípek
Rok vydání: 2022
Žánr: populárně-naučné, historie, pro mládež
Počet stran: 200
Vazba: brožovaná

Komentáře