Recenze: NEVĚDOMÉ FANTAZIE VE VZTAZÍCH (Slavoj Titl)

Psychoanalytický pohled na partnerství 


Vývoj psychoanalýzy, a hlavně její aplikace v různých druzích terapií při klinickém naslouchání našim individuálním pacientům, naslouchání a spoluprožívání dramatických příběhů v párových a rodinných terapiích a sledování skupinové dynamiky v psychoanalytických skupinových terapiích, přinesl nové poznatky. (str. 33)

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Portál.
Chci zakoupit tento titul!


Zatímco novinky jako Dítě zvané „To“ a Nebuď p*ča mohl číst i čtenář bez znalostí psychologie, v tomto počinu je podstatné se v oboru alespoň základně vyznat, abyste pochopili, o čem autor hovoří. 

Jazyk je odbornější, s ohledem na námět i méně emotivní, což je více než pochopitelné. Přesto je ale čtivý a výrazný, neboť se jedná o velice zdařilou a kvalitní přednášku o vztazích a fantaziích lidí. 

Knihu uvádí text, ve kterém Titl sděluje, že jeho dílo se zabývá tím, jak porozumět problémům v rodině a vztazích. Dále se zmiňuje o párové terapii, což samo o sobě vystačí na celou knížku, která dokonce vyšla, a to u nakladatelství Portál pod názvem Psychoanalytická párová terapie. 

Kapitola Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví upozorňuje na milníky, které vás v nízkém věku ovlivnily natolik, že se s nimi potýkáte i v dospělosti. Opravdu úžasná ukázka toho, jakým způsobem nás ovlivňuje rané dětství i jeho pozdější etapy a s čím se můžeme v budoucnosti vyrovnávat.

Dále už nejsou kategorie tak jednoduché, naopak mají podkapitoly a na čtení jsou v ohledu na délku textu časově náročnější. 
  • Šest řádů fantazií
  • Fantazie o pudovém uspokojení a obraně proti uspokojení
  • Čtyři vývojové předpoklady k vytváření zralých vztahů
  • Sexualita v partnerském vztahu
  • Druhy partnerského sexu podle nevědomé fantazie
  • Nenávist ve vztahu
  • Truchlení (tato kapitola je samostatná, bez rozvíjejících částí)
  • Tanec boha Šivy. My dva a naše nevědomé fantazie kolem nás
  • Nevědomá fantazie ve vztahu – nevědomé vztahové přesvědčení
  • Jaké jsou naše kořeny? Transgenerační transmise

Jak vidíte, obsah je opravdu nabušený zásadními otázkami, které autor během svého výčtu zodpovídá. Někoho mohou zmást pasáže s názvy Oralita a Anální období vývoje. Nenechte se zmást, titul se sexu dotýká spíše povrchově, největší prostor zaujímá právě psychologie, porovnání raného dětství s dospělostí a potřebami, které jsme měli/máme v těchto fázích. Možná pro mnohé bude překvapující, nakolik je první roky života ovlivnily. Slavoj Titl poukazuje i na následky/důsledky výchovy a představuje, jak mohou vypadat vztahy vzniklé ze zdravého dětského vývoje. 

Jak je uvedeno již výše, významný český psychoanalytik dává ve své publikaci velký důraz na rané dětství a ukazuje, jak nás ovlivnilo (ovlivňuje). K dispozici jsou též příklady z praxe. Celá studie je naprosto bezkonkurenční, co se tématu týče. Ještě nikdy jsem nečetla nic tak komplexního o vztazích. Kniha má neskutečný potenciál, který je využitý. Hodně se poučíte a pro mnohé budou nejcennější nejspíš ty části, které jim odkryjí informace o nich samotných nebo o jejich partnerech či potomcích. 

Nevědomé fantazie ve vztazích je odborná publikace, kterou nepřečtete jedním dechem, ba naopak se nad ní zřejmě budete zamýšlet a hodně porovnávat. V případě, že máte děti, vám mimo jiné poskytne náhled a jisté zhodnocení vaší výchovy, získáte tipy, jak vychovat zdravého jedince, a rovněž vás překvapí spousta ukázek, jež psychoterapeut získal z praxe. 

Já mohu knihu doporučit. Není nic, co bych vytkla, a předpokládám, že o vy to uvidíte stejně. V případě, že vás psychologie zajímá, chcete mít velmi kvalitní a dostatečný náhled na partnerské vztahy, ale rovněž i vztahy v rodině, pak mohu jenom doporučit! 

Český psychoterapeut, psychoanalytik a spisovatel Slavoj Titl je členem České psychoanalytické společnosti, rovněž i společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a patří mezi zakladatele Institutu pro psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii. Už jste měli možnost v nakladatelství Portál číst jeho titul Psychoanalytická párová terapie.  

Přiznám se, že jsem byla ráda, že se Slavoj Titl tolik zaměřil na rané dětství. Jelikož mám dva chlapce, dokonce jsem zjistila, co a proč některé věci dělají a že vlastně jednám správně, aby z nich vyrostli dospělí se zdravým názorem na život i vztahy. Samozřejmě jsem tak nějak posuzovala i samu sebe a manžela, protože když se mi k dispozici dostalo takové množství příkladů a tolik faktů, neudržela se. Čtení mě upoutalo a hltala jsem ho. Psychologie je moje doména, baví mě a díky nakladatelství Portál jsem prakticky i po ukončení studia stále v obraze a nadále se vzdělávám. Tohle je opět publikace, která mě silně obohatila. Děkuju. 

Závěrečné hodnocení: 100 %


Naše hluboké, nevědomé fantazie ovlivňují naše prožívání i naše činy. Někdy nám brání, abychom dosáhli toho, pro co jsme se vědomě rozhodli, jindy nás vedou do situací, které naše rozumná část odmítá. Určují, do koho se zamilujeme a komu se vyhneme, kdo a za jakých podmínek pro nás bude sexuálně vzrušující, a kdo naopak spadne do koše „zoufale nudný/á!“ Nevědomí vztahu je pak vždy tvořeno interakcí obou partnerů. Chce-li terapeut páru nebo rodině účinně pomoci, musí rozumět právě tomuto vztahovému nevědomí a fantaziím, jež daný vztah řídí. Během terapie hledá nevědomé fantazie, které propojují partnery nebo rodinu. Z těchto společných nevědomých fantazií vychází tzv. „nevědomé vztahové přesvědčení“, které určuje, jak bude fungovat celý vztahový systém – pár, rodina, ale i jiné skupiny.

Na základě své více než třicetileté praxe představuje autor kořeny fantazií ve vývoji člověka, fantazijní životy lidí, jejich sny a touhy a představy o partnerských vztazích v kontextu moderní párové a rodinné psychoanalýzy.

PhDr. Slavoj Titl je psychoanalytik a psychoterapeut, člen České psychoanalytické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a jeden za zakladatelů Institutu pro psychoanalytickou párovou a rodinou terapii. V Portálu vyšla jeho kniha Psychoanalytická párová terapie (2014).

Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2023
Žánr: psychologie, vztahy
Počet stran: 288
Vazba: brožovaná 

Komentáře