Recenze: CO ZPÍVÁ SOJKA (Lenka Poláčková)

Vládnou lidé příběhům, nebo příběhy lidem?

Ten příběh se mohl stát přesně tak, jak vám říkám. Ale taky nemusel. A jestli jste tam byli, jestli jste svědčili tomu, o čem vyprávím, pak si své vzpomínky hýčkejte tak jako já ty své. (předmluva)


Za recenzní výtisk děkuji autorce Lence Poláčkové.
Chci zakoupit tento titul!


Co zpívá sojka nás přenáší zpátky do minulosti, konkrétně do roku 883. Pohádkář Sojka dostal pozvání na hostinu u dvora knížete Svatopluka, kam mimo jiné zavítal i mladý Bořivoj s družinou. Každý z hostů má k účasti svůj vlastní motiv, a když je Sojka požádán o vyprávění příběhů, neváhá. O skoro rok později se vydává na cestu, během níž se toho mnoho odehraje a vzniknou nepravděpodobná přátelství. 

Sám sebe si vždycky velice cenil a byl si jistý, že všechno dobré, co ho potkalo, si vysloužil vlastními schopnostmi. Jenže já už pochopila, že na světě neexistuje spravedlnost a někomu se zkrátka dobré věci dějí, aniž by si je zasloužil. (str. 61)

Děj odehrávající se po většinu času v ich-formě je plný poetismu a obsahuje nemálo metafor. Nemusíte mít strach ze staroslověnštiny, objevuje se minimálně a pouze v podobě ojedinělých slov. Zbytek se pohybuje na vlně spisovného jazyka. Vypravěčkou je Slavěna, dcera Rastislava, která se od našeho prvního setkání vydává za zmiňovaného pohádkáře Sojku. Jejím prostřednictvím se seznamujeme s různými osudy a pověstmi, jež pod maskou sděluje. Do er-formy autorka přechází zejména v druhé polovině, kdy nám, pozorovatelům, potřebuje povědět něco, co by nám mohlo být k užitku.

Titul rozhodně nepředstavuje klasický historický román, ale spíš filozofický pohled do tehdejšího období. V textu se tedy hojně vyskytují úvahy vztahující se k tématům, jako je například náboženství, ztráta blízkých či samotné poselství pohádkáře. Přestože romance nehraje hlavní roli a vlastně ani vedlejší, můžete se v adekvátní míře těšit i na ni. 

Vystupujících postav je mnoho. Bohužel až na ty známé z dějin může čtenář jen hádat, zdali jsou založené na skutečnosti, nebo nikoliv. Kromě Slavěny a společnosti, s níž v průběhu putuje, nejsou podrobně charakterizované a trocha bližšího popisu by jim neuškodila. Můžou se mezi sebou následně začít lehce motat. 

Co se protagonistky týče, je popsaná barvitě a snadno pochopíte motivy k jejímu přestrojení a cestování pod jinou identitou. Snadno s ní budete soucítit a způsob, jímž ostatním předává legendy, je čtivý a osobně jsem se na tyto momenty těšila. Role Sojky, stejně jako její cesta a odhodlání, je obdivuhodná a pro ženu neobvyklá. Postupně zjistíte, proč se vydala na tuto výpravu a že o její odhalení ve skutečnosti nejde.

Bez ohledu na to, o čem jsem snívala; na to, o čem jsem vyprávěla a k čemu jsem se upínala, mé příběhy za mnou nakonec vždycky připluly jen po mé Moravě. (str. 224)

Knížka má šanci zaujmout především zasazením do doby Velkomoravské říše. Dále hlásá o začátcích budování víry mezi lidmi a obzvlášť důvěry v nás. Nicméně pokud toužíte po nových informacích, větším spádu či akci, nebude se úplně jednat o čtení pro vás. Dění probíhá z větší míry na filozofické vlně, hodně se pochopitelně věnuje náboženství a z tohoto důvodu nepadne do oka každému. 

Lenka Poláčková vystudovala výtvarnou pedagogiku, galerijní edukaci a kulturální studia. Miluje Lego a vždy chtěla navrhnout vlastní stavebnici. Kniha Moje cesta do fantazie, která se stala její prvotinou, vyhrála 5. ročník soutěže Hvězda inkoustu. Svou lásku k historii Lenka ukazuje v nejnovějším románu, jenž jsme si dnes představili.

Co zpívá sojka mě oslovilo díky svému námětu a sympatickému vyprávění. Líbilo se mi prostředí, ale abych byla upřímná, ocenila bych příště více detailnějších popisů tehdejších časů. Místy jsem se taky kvůli zpočátku nečekanému přechodu na er-formu ztrácela, ale nejednalo se o nic, na co by se nedalo zvyknout. Počin bych se nebála doporučit, ale spíše pro jeho tematický přesah než historii. 

Závěrečné hodnocení: 75 %


O adventu roku 883 se na dvoře knížete Svatopluka hoduje. Hostem je i Bořivoj, vůdce Čechů, a všechna ta sláva má jediný cíl: přesvědčit ho, aby změnil víru a přijal křest z rukou arcibiskupa Metoděje. Proto také mezi stoly obchází pohádkář Sojka a na přání knížete servíruje hostům příběhy. Jenže není všechno tak, jak se na první pohled zdá. Morava, navzdory své moci, není zemí klidnou a ani Sojka není tím, kým se zdá být.

Historický román z doby Velkomoravské říše, jehož hrdiny jsou nejen velmožové a biskupové, ale především zpívající Sojka, její putování zemí, její vyprávění a hledání lásky.

Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 2023
Žánr: historický román
Počet stran: 296
Vazba: pevná

Komentáře