Recenze: KRONIKA OSUDU – HADÍ KRÁLOVNA (Zuzana Štorková)

Příběh o hadech, lásce a číhající temnotě

Stříbrná barva úplňku osvětlovala oblohu a zem tak, jak jen dokázala. Kolem nočního hlídače hvězd bylo takové jasno, že jeho zlaté svěřenkyně zanikaly v té jeho třpytivé záři a noční život byl osvětlován o desítky, ba i o stovky hvězd méně než jiné noci. (str. 9)

Za recenzní výtisk děkuji autorce Zuzaně Štorkové.


Lilien je na první pohled obyčejnou sedmnáctiletou dívkou, obyvatelé vsi, v níž žije, se jí však bojí – dokáže totiž mluvit s hady. Což ovšem není to nejpodivnější, co se děvče snaží skrýt. Kolem její maličkosti se vznáší tajemné proroctví a skutečnost, že je další Hadí královnou.

Ačkoliv se vesnicí Sella nese strach z Lilienina daru jako ranní opar nad lesem, mladého Toma nezastaví, aby se do ní zamiloval. Společně si klestí cestičku nehostinným domovem, vzájemnými city i tajemstvími, které oba obklopují. Ruku v ruce míří do mnohem temnější budoucnosti, která je čeká. Válka v Katerilii je na spadnutí a ve stínech se ukrývá mnohem větší nebezpečí, než je nepochopená schopnost hovořit s hady…

Toho odpoledne se zrodilo v Lilien něco, co dosud nepoznala. V jejím srdci si našly místo kořínky nové lásky a s každou chvílí, kterou strávila s Tomem rostly a zapouštěly se více a více do jejího těla. (str. 43)

Dle anotace se může zdát, že Hadí královna je jen další klišoidní fantasy pro mládež. Máme tu temného čaroděje, tajuplnou věštbu, Radu starších, vyvolenou a nadpřirozenem vybavenou protagonistku, romantickou linku… takže prvotní odhad je svým způsobem správný. Nicméně uvnitř na vás čeká i poměrně příjemné překvapení. Knížka poskytuje plynulý příběh i zajímavý vývoj, leč někdy pomalý a často předvídatelný. Hadi navíc nejsou dvakrát oblíbenými zvířecími mazlíčky a jejich využití jakožto projev velké moci ve správných rukách je vítaným zpestřením.

Ústřední dějovou linku, která sleduje osud mladičké Hadí královny Lilien, protíná několik linií vedlejších. Autorka si pohrála se vzpomínkami a různými pohledy do minulosti, které obzvlášť v úvodní části pomáhají čtenářům poznat hrdiny o něco blíže, či s deníkovými záznamy a náhledy do osudů jiných postav. Zuzana Štorková si s těmito prvky poradila celkem obstojně. Snad jen na začátku působí flashbacky poněkud zmatečně – i přes fakt, že jednotlivé kapitoly jsou označeny datumy. Jakmile si ale čtenář přivykne, s postupem času to již nebude vnímat jako potíž.

Lilienino vyprávění (er-forma v minulém čase) je doprovázeno dalším, o něco temnějším a zdánlivě antagonistickým. Jeho hrdiny jsou žoldák Derl a čarodějka Kemyr, kteří se snaží dívku z určitého důvodu, jenž nebudu prozrazovat, zajmout. Kemyřina pohnutka (respektive jejího otce) má však hlubší a stinnější opodstatnění, než by se zprvu mohlo jevit.

Hlavní hrdinka Lilien je i přes svůj hadí talent a nemilost vesničanů milá, hodná, silná duchem i tělem, její zdánlivá dokonalost ve vás ovšem může vzbudit dojem Mary Sue (šablonovité idealizované postavy dokonalé ve všech ohledech – krása, schopnosti, inteligence…) než slečny oplývající jedinečným charakterem. Přesto si ji lze vcelku oblíbit, stejně jako jejího přítele Tomase. Jeho přívětivá a obětavá osobnost je opředena o něco hutnějším tajemnem, ač vyústění je poněkud předvídatelné. Romantická linka mezi nimi je nenáročná, jasná a přímá, lehce ji okoření neustálé skrývání pravd, vzájemné odloučení, nakonec i náznak milostného trojúhelníku.

Na odvrácené straně barikády stojí již zmíněná Kemyr. Zpočátku působí jako antihrdinka a možná jí i trochu je, neboť morální kompas má nastavený poněkud opačným směrem. Není vyloženě zlá, ale její motiv, proč se s hady mluvící dívky zmocnit, je diskutabilní – čímž však může zároveň působit o něco sympatičtěji než Lilien. Rozhodně není tak jednoznačná. Skutečný záporák je skrytý ve stínech, číhá a na svou chvíli teprve čeká.

„Ale Rada si myslí, že válka, o které se proroctví zmiňuje, může vypuknout už příští rok. Tedy není pochyb, že se jedná o tebe.“ 
„Válka,“ vyplivla to slovo se zjevným odporem. „Nechtěla jsem si připouštět, že se to stane za mého života. Konec jara tu bude přeci tak brzy.“ (str. 166)

Ačkoliv se celou knihou line pochmurnější, taji opředená atmosféra a závěr dokáže probudit zájem o další díl, nelze bohužel říct, že by děj nabýval na výraznější gradaci. Tempo je vleklé, pomalé, dokonce i přes absenci popisů krajin, které by se tu ovšem hodily. Katerilie je smyšleným královstvím, jehož prostředí by si zasloužilo, aby bylo mlsnějším čtenářům představeno blíže, pečlivé budování světa ovšem nečekejte. Mírně zklamat by mohlo i minimum akcí, proto je titul vhodnější spíš pro nenáročnější obecenstvo. Nemohu však tvrdit, že by se jednalo o nudné počtení.

Příběhově je Hadí královna slibnou prvotinou směřující k nadějeplnému pokračování, kde bychom se mohli dočkat i více dramat a akčnosti. Celkovou kvalitu však vedle dějové monotónnosti sráží jazyk. Na textu je znát, že se debutantka snaží o jeho archaističtější a vznešenější verzi, což se bohužel minulo účinkem a nevyznívá to zde přirozeně. Stylistika v tomto ohledu celkem trpí, nepomáhají ani některá nešikovně sestavená souvětí. Dialogy zní v mnohých situacích škrobeně. Čtivost naštěstí podporují malebná přirovnání, slušná slovní zásoba a příjemný, snad až pohádkově laděný vyprávěcí styl.

Pečlivější korektura by ovšem přišla vhod, v průběhu čtení vás mohou zarazit častá opakování či drobnější překlepy a chybky (hyperkorektní přeci místo přece aj.), zejména pak v interpunkci. Na druhou stranu se jedná o Štorkové první vydaný román a samonáklad zároveň, a ty lze napříč českou literární scénou najít v mnohem horších stavech – po jazykové, pravopisné i dějové stránce. Štorková si dala na svém fantasy záležet a je to poznat. Kromě originálního světa mu věnovala i vlastní legendy, věštby, tvory a magii. Uvnitř nechybí ani barevná mapka pro snazší vizualizaci.

„Byl jsi někdy zamilovaný, Rugguere?“ 
„Ne,“ odpověděl po pravdě. 
„Pak nemůžeš nikdy pochopit, že když někoho miluješ, nemůžeš na něho jen tak zapomenout. Stále zůstává s tebou, i když je třeba tisíc mil daleko.“ (str. 223)

I když má Hadí královna své mouchy a redakční práce by jí jedině prospěly, pod obálkou evokující spíše dětské čtení než fantasy pro mládež se skrývá nadějný a čtivý debut. Nesuďte knihu podle obalu a zkuste dát Lilien šanci. Poněvadž na vstupní dílo do literárního světa se jedná o překvapivý výkon s potenciálem, o němž nezbývá než doufat, že jen poroste.

Knížku doporučuji milovnicím young adult fantastiky s temně pohádkovým nádechem, které si u čtení rády odpočinou a nevadí jim hadi, málo akčních scén, popisů či pomalejší vyprávěcí tempo.

Zuzanu Štorkovou kromě četby a psaní fantasy příběhů baví cestovat zejména po cizích zemích a skauting. Vystudovala Speciální pedagogiku se zaměřením na psychopedii a etopedii na Masarykově univerzitě v Brně, nyní pracuje jako vychovatelka v dětském domově. Hladí královna je prvním dílem chystané série Kronika osudu.

Zdroj: archiv recenzentky

Subjektivní hodnocení: Osobně jsem byla z knížky upřímně překvapená. Až na drobné nedostatky, které jsem uvedla v recenzi, jde o příjemné počtení, které by si dle mého skromného názoru zasloužilo kvalitnější redakční péči a o něco vyspělejší obálku. Ilustrace totiž vytváří dojem dětské literatury a mladé čtenářky, kterým je příběh určený především a které jsou „rozmazlené“ modernějšími obálkami, by nemusela zaujmout. Což je škoda, protože Hadí královna si pozornost zaslouží. Na pokračování jsem vskutku zvědavá – závěr dýchá příslibem více akčních scén.

Závěrečné hodnocení: 60 %Na severu, v království zvaném Katerilie, žije ve vesnici Sella sedmnáctiletá dívka Lilien, která získala dar dorozumívat se ve své mysli s hady. Stala se tak další Hadí královnou a hadi díky tomu poslechnou každý její rozkaz. Ale takovéto nadání nahání ostatním vesničanům strach. Ona však není tím, čeho by se měli bát. V temnotě noci se skrývá jiné nebezpečí, jež už několik měsíců sužuje zdejší obyvatele.

A jak do toho všeho zapadá dávné proroctví? Jaké tajemství před Lilien skrývá Tomas, mladík, který se do dívky zamiloval? Kdo je bojovník Rugguer a jaký úkol má splnit čarodějka Kemyr a žoldák Derl? 

Nad tím vším jako sekera kata visí hrozba blížící se války. Tu však nemůže Rada starších, vládnoucí Izufirskému údolí, ignorovat. Mění tedy svá původní rozhodnutí, která se velice dotknou života Hadí královny – Lilien.

Vydavatelství: Powerprint (samonáklad)
Série: Kronika osudu (1.)
Rok vydání: 2022
Žánr: fantasy
Počet stran: 460
Vazba: pevná

Komentáře