Recenze: TY CHLADNÉ OČI (Scarlett Wilková)

Ledová královna s pronikavýma očima

Ty chladné oči (Scarlett Wilková, Albatrosmedia – nakladatelství Motto), historický román

Nechtělo se jí vyprávět o přátelství s Emilem, který sice nosí německou uniformu, ale není Němec a ve skutečnosti Němce nemá rád. Věděla, že když ji někdy vyprovází z lazaretu, lidé se po nich koukají a myslí si bůhvíco. (str. 62)


Za recenzní výtisk děkuji společnosti Albatrosmedia.

Neonila a Emil se potkají během nacistické okupace v ruském městě Smolensk. Emil sice obléká uniformu wehrmachtu, ale původem i přesvědčením je Čech. Pochází ze sudetského Těšínska a po zabrání Sudet se musel Hitlerovi podvolit. Neonila je na tom podobně, jako zdravotnice se zaměřením akušerka (porodní asistentka) se dostane do lazaretu, kde se stará o raněné. Za příděl jídla a cigaret se usmívá na německé důstojníky. Oba se za všech okolností snaží přežít. Co se však stane, až válka skončí a na přetřes přijde, kdo stál na čí straně?

Ústředním námětem je kolaborace na Těšínsku. Autorka otevírá téma našeho novodobého dějepisectví, které zůstává skryto a příliš se o něm nemluví. Dokáže s citlivostí sobě vlastní přibližovat zajímavé aspekty historie širokým masám, což už bylo jasně znát na románové prvotině o životě Řeků na našem území v minulém století.

Poselstvím je poznání, že věci nikdy nejsou černobílé, na skutky jiných mnohdy nahlížíme s despektem a morální převahou, ale nevidíme za nimi situace, kterým čelili.

Publikace je rozdělena do několika časových údobí dle chronologicky po sobě jdoucích desetiletí, s výjimkou prologu ze současnosti. Jazyk je spisovný, s bohatou slovní zásobou a květnatými souvětími. Na pozadí velkých dějinných událostí vševědoucí vypravěč popisuje cestu Rusky Neonily od raného mladí až na práh stáří.

Textem od prvních stran prostupuje tísnivá atmosféra doby, která se Wilkové podařila vyobrazit zcela realisticky. Autenticita dialogů je rovněž na vysoké úrovni, Wilková vaše emoce nešetří zejména explicitními ilustracemi válečných útrap.

Důležitá je symbolika chladu a jeho vyobrazení ve formě bledosti hlavní postavy, což má poukázat především na bezcitnost způsobenou bojovým konfliktem. Lidé jsou zahnáni do kouta a jsou tak schopní v zájmu přežití čehokoliv.

Vývoj protagonistky Neonily je velmi pozvolný a její přerod sledujeme krok za krokem. Společností pomalu prorůstá komunistická ideologie, které připravily živnou půdu nedostatek a chudoba. Neonila se jako tonoucí stébla chytá svého původu v Sovětském svazu a začíná propadat prorežimní agitce. Nalézá v sobě obrovské odhodlání navždy z hlavy vytěsnit prožitá traumata za každou cenu.

Že má Ježíšek opravdu namále, Emilovi došlo rok poté, kdy k problému, který v jejich rodině před Vánocemi způsobil nesoulad, promluvil v rozhlase i předseda vlády Antonín Zápotocký, který národu sdělil: „Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. (str. 149)


Jejím protipólem je Emil, hodný a slušný chlap, který vše obětoval rodině. Snaží se nevyčnívat z davu a dělat věci, tak jak se mají, i když mu často bývají proti srsti. I on v sobě nosí bedlivě střežená tajemství schovaná hluboko pod povrchem a jeho existence je poznamenaná strachem z odhalení. Trošku negativně působí vynechání úseku Emilova života, kniha je zaměřena téměř výhradně na Neonilu a Emil zůstává v ústraní.

Napětí a dynamika děje se drží až do konce a při finálním rozuzlení tuhne krev v žilách, čtenář dostane odpovědi na otázky a jednotlivé fragmenty do sebe zapadnou jako kousky puzzle. Každá zmínka má své místo, to činí z Chladných očí velmi komplexní dílo s edukativním přesahem.

Moje doporučení patří milovníkům historických fikcí, kteří už mají v tomto žánru spoustu načteného a hledají nový neotřelý podnět k sebevzdělání. Stejně jako v debutu dostanou zábavnou formou podané poutavé historiografické informace. 

Scarlett Wilková se po celý svůj dospělý život věnuje novinařině. Psala pro magazín DNES a její doménou jsou zejména společenské trendy. Spolupracuje se neziskovou organizací Post Bellum provozující databázi Paměť národa, kde zpovídá pamětníky. Spis Až uvidíš moře zaznamenal velký úspěch. V Chladných očích opět zúročuje zkušenosti z rozhovorů a přetavuje je do románové podoby.

Tvorba Wilkové je pro mě opravdovým literárním zážitkem, od vybroušené stylistiky přes neotřelý námět po vybalancovanou pointu. Využívá nadání vykreslovat dějiny pomocí osudů obyčejných lidí a činit z nich ty neobyčejné. Její tituly se mi čtou dobře i přes tíhu obsahu, jsou nezapomenutelné a nutí k zamyšlení.

Závěrečné hodnocení: 98 %


Anotace:
„Mráz přichází z duše. Historický román od autorky bestselleru Až uvidíš moře. 

Válka hraje s lidmi krutou šachovou partii, pěšáci se promíchají, na barvě uniformy tolik nesejde. Během nacistické okupace Smolenska se setkají okouzlující ruská dívka Neonila a český mladík Emil donucený bojovat za wehrmacht. Když se spolu po válce usadí v Československu, vznáší se nad nimi stigma kolaborace, a tak jim nezbývá než opatrný život ve strachu. Utají svou minulost a dokážou se po tom, co zažili, dívat na svět i jinak než chladnýma očima? A může strach ospravedlnit krutost spáchanou na jiných?

Nakladatelství: Motto
Rok vydání: 2023
Žánr: historický román
Počet stran: 288
Vazba: pevná

Komentáře