Recenze: KAMENICTVÍ – TRADICE Z POHLEDU DNEŠKA (R. Judrovský)

 Kamenictví z pohledu využití staveb 

Kamenictví: Tradice z pohledu dneška (R. Judrovský, nakladatelství Grada), populárně-naučná
Užívání kamene ke stavbám je tak dávnověké, že již v pravěku byl hmotou stavební
všude tam, kde se prováděly stavby památné, trvalé, sloužící kultu, nebo stavby opevňovací, lidská sídla chránící. (str. 8)


Za recenzní výtisk děkuji Nakladatelskému domu Grada.
Chci zakoupit tento titul!

Kamenictví profesora R. Judrovského vyšlo před sto lety a nakladatelství Grada se rozhodlo uvést nové vydání, které zachovalo autorův styl a půvab originálu, ovšem některé pasáže byly pro nynější čtenáře nadbytečné, a tak jsou vynechané. Několik jich bylo naopak doplněno v souvislosti s naší dobou. Poprvé Grada publikaci publikovala na trh v roce 2021. 

Čekali byste, že se jedná o zaujetí klasickými firmami, zabývajícími se využitím kamene, která znáte v dnešní době formou novodobých firem, kdy se týkají zejména tvorby náhrobků a hrobek. Přestože některé se zaměřují i na stavby, tak hlavní úkony se vztahují zejména hřbitova. Ovšem dílo se specializuje právě na budovy z kamene, a dokonce i sochařství. 

Kamenictví: Tradice z pohledu dneška (R. Judrovský, nakladatelství Grada), populárně-naučná
Zdroj: archiv recenzentky

Grada představila titul s ohledem na to, že autor měl kamenné konstrukce před sto lety rozhodně skvěle zmapované a v dnešní době už jeho zkušenosti a vědomosti máme zprostředkované pouze z knížek, zatímco on zřejmě čerpal z dění dané doby. V kapitole Dějiny kamenictví informuje o řemeslu s náhledem na různá století. Dokonce zmiňuje i kamenické mistry.

S ohledem na styl psaní bych řekla, že titul zaujme spíše čtenáře, kteří považují námět za přitažlivý, nebo sečtělejší milovníky literatury toužící rozšířit si obzory, neboť počin je spíše odbornější. Poznáte, že profesor věděl, o čem mluvil, měl vědomosti a uměl představit fakta tak, aby je pochopil i laik. A když je potřeba představivosti, k dispozici máte kresby či fotografii, jež jsou  konečnou potřebnou částí. Jedná se o černobílé nákresy či snímky, kterým publikum snadno porozumí. Vše má samozřejmě popisky, takže se neztrácíte ani v textu, ani u fotografií.

Spisovatel se na profesi zaměřil se vším všudy, představuje tedy i činnost s kamenem (lámání, opracování) a nesmí chybět ani náčiní k tomu určené. Postup práce je poslední oddíl, která mluví ještě obecně. V dalších kapitolách už je vše specializovanější, jelikož pasáže prezentují o stavbu zdí, provádění říms, úpravy oken a dveří, zařízení schodiště, klenby či balkónů. Opravdu nespočet možností ukázek, jak bylo dříve i dnes možné využívat hornin při stavbách.

Kamenictví: Tradice z pohledu dneška (R. Judrovský, nakladatelství Grada), populárně-naučná
Zdroj: archiv recenzentky

V závěrečné sekci jsou přílohy plné náčrtů stavení či jejich dílů. A uzavírá počin bonusová kapitola Sochařství. To už je takové letem světem, protože autor neměl prostor, aby se o sochařství rozmluvil stejně jako o oboru kamenictví. I přesto však zobrazí podstatné a promluví o odvětví jako celku. Jestliže vás však živnost zajímá blíže, můžete si dohledat Judrovského počin s názvem Sochařství: Pro praktickou potřebu sochařů, stavitelů a škol odborných.

V edici Stavitel má nakladatelství Grada vícero titulů, které se zajímají o řemesla, jež kdysi skutečně vzkvétala. Oblasti už nejsou tolik oblíbené, což je velká škoda, protože kupříkladu kamenictví bylo představeno jako velmi fascinující zaměstnání. Dále se tak můžete setkat se stavebním truhlářstvím, tesařstvím, zednictvím či dokonce řeznictvím. Předpokládám, že čtivo bude stejné jako nyní a půjde se od kořenů až k rozšířené profesi a jejích plodech.

Jako minus vidím fakt, že se počin týká pouze jedné kamenické profese, a to právě stavebnictví. Rovněž styl psaní by nemusel každému přijít vhod, zejména pokud hledá spíše populárně naučnou tvorbu než odbornou.

Jakožto laik, který zná více klasické kamenictví dnešní doby, nemohu posoudit, jak moc jsou informace aktuální, ale historická fakta, která spisovatel nabízí, jsou rozsáhlá a kvalitní. Jestli vás téma zajímá, rozhodně mohu knížku doporučit.

Kamenictví: Tradice z pohledu dneška (R. Judrovský, nakladatelství Grada), populárně-naučná
Zdroj: archiv recenzentky

Václav Rošiský byl profesor a kamenický mistr, který psal pod pseudonymy R. Judrovský, Václav L. Rošický či R. V. Vodňanský. Na svém kontě má celkem šest knih, které byly již několikrát vydány. Věnoval se odbornějším publikacím z oboru fyziky a různých řemesel, ale rovněž se realizoval v odvětví fotografie a výtvarného umění. Narodil se v roce 1857 v Sušicíh a zemřel 24. listopadu 1935, přesto jeho sbírky patří k cenným dokladům o tehdejší řemeslnosti. 

Subjektivní názor, který do hodnocení nespadá: Osobně jsem očekávala, že odborník zabruslí i do stránky kamenictví, kdy se profese týkají právě výstavby náhrobních kamenů a hrobek. Stavebnictví z hornin mi není natolik blízké, ale upřímně, hodně jsem se dozvěděla a samozřejmě mi spousta informací přijde vhod i s ohledem na nynější dobu, kdy jsou stále kamenné stavby nebo doplňky v kurzu a čtení mi tak pomohlo se v oblasti dovzdělat.

Závěrečné hodnocení: 88 %


Anotace:
Kamenické řemeslo má za sebou velice dlouhý vývoj, jeho počátky sahají až do antiky. Řemeslné znalosti předávané ústním podáním byly časem zčásti zapomenuty. Snaha oživit toto pozapomenuté řemeslo vedla na přelomu 19. a 20. století profesora R. Jundrovského k sepsání takřka encyklopedicky pojaté příručky Kamenictví. Nahlédněte pod ruce starých mistrů kamenického řemesla. V učebnici napsané na konci 19. století najdete postupy prací, používané v době jejího vzniku. 

Nakladatelství: Grada
Rok vydání: 2023
Žánr: literatura naučná, historie
Počet stran: 240
Vazba: brožovaná

Komentáře