Recenze: HOVORY S TERAPEUTY (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková)

 Láska, sex a trápení

Hovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučná
Tenhle svět je zvláštní v tom, že nám dokola tvrdí, že jsme racionální bytosti, které občas cítí. My jsme ale emocionální bytosti, které občas myslí. Analýza věcí okolo mě je užitečná, protože mi pomáhá třeba zvládnout moje úzkosti nebo mi přináší radost, ale alfa a omega je emoce. (str. 15)


Za recenzní výtisk děkuji
společnosti Euromedia Group.
Chci zakoupit titul v Knižním klubu!


Svět je postaven na vzájemné interakci a propojených vztazích. Každý v duši touží po tom, aby ho někdo ocenil, měl rád. Mohou přijít vyhrocené situace, nevěry, neporozumění, a teprve pak zjišťujeme, že nejdůležitější je, abychom měli rádi sami sebe. Pouze když známe svou cenu, můžeme zvládat všechny životní nástrahy.

Osm známých terapeutů a psychoterapeutů se pomocí rozhovorů pozastavovalo nad tématy sebeklamu, rozchodu, paralelních vztahů, zamilovanosti, nevěry, závislosti i vztahu mezi rodiči a dětmi. Zrada je vnímána velmi individuálně, takže i reakcí se člověk od člověka liší, přesto se můžeme seznámit s tím, co se v nás bude odehrávat i co bude hrozit, pokud budeme na straně podvádějícího.

Proto tak rád pracuji s krizemi. Je tam totiž taková jistá pokora k síle života, je tam určitá kapitulace ega, které to už nemůže narcistně utáhnout, je tam již dost zkušeností, co fakt nejde a co selhává. Partnerská krize je silné vztahové syndromatické onemocnění. A v první fázi velí k jednomu cíli. Zastavte se. Přestaňte se snažit a pojďme se usebrat a prozkoumávat, co se děje a co vše je spuštěno. Často pak nalézáme poklady, hluboké a soucitné pochopení vlastního, ale i společného příběhů (str. 119)


Rozhovory poskytli Honza Vojtko, Nora Vlášková, Michal Mynář, Pavel Rataj, Jitka Vodňanská, Michal Miovský, Jan Kulhánek a Jana Woleská. Dané téma je přiblíženo stránkou otázek, na něž dostaneme odpovědi, poté následuje určité zamyšlení nad celou problematikou. Zakončujeme medailonkem orientovaným na profesní stránku tázaného. Jako jednotlivé předěly slouží červená dvoustránka s přímou citací. Nelze říci, zda se jedná o slova některé z autorek této publikace, či jde o příběh z ordinace. 

Velkou oporu má kniha v grafickém zpracování. Za bohatý fotografický materiál, textové uspořádání či za barevně zvýrazněné pasáže vděčíme Pavlíně Saudkové. 

Hovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučnáHovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučná
Zdroj: archiv recenzentky

Z terapeutů je cítit profesionalita, takže i jejich odpovědi jsou kultivované, nenechávají se zatlačit do jednoznačné odpovědi či potvrzení správnosti. Naopak ukazují, že věci jsou komplexní a i jejich úspěšné řešení musí být široce zaměřené. Všichni jsou výraznými postavami a spíše záleží na vašich názorových preferencích a sympatiích.

Titul je z velké míry obohacující a se spoustou věcí v něm se můžete ztotožnit. Třeba zrovna on - vám dá naději, abyste zvládali své strasti řešit lépe. Mezi nejinspirativnější rozhovory řadím ty s Janem Kulhánkem, Pavlem Ratajem, Michalem Mynářem, Honzou Vojtkem a Janou Woleskou. Mezi nejslabší s Michalem Miovským. Očekávala jsem, že se o závislosti dozvím více, bylo to až moc abstraktní.
 

Co je vlastně typické pro děti opuštěné rodičem? V čem mívají podobný příběh? 
Je to narušená stabilita. Když nemáte pocit bezpečí v dětství, hledáte ho v dospělosti ve svých partnerech. Častý bývá strach ze selhání. Nebo pocit, že si musíme lásku zasloužit, ten, ale může vzejít z jinak dysfunkčních rodin. (str. 177-178)


Zajímavostí je, že ač se tázaly tři ženy, konkrétní otázky 
k nim nepřiřadíme. Chtějí si tak střežit své soukromí, nicméně se domnívám, že v některých případech to lze rozklíčovat.

Hovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučnáHovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučná
Zdroj: archiv recenzentky

Asi největší problém vidím ve způsobu kladení otázek. Tazatelky hodně zabředávaly do osobní roviny a nechaly se jí unášet. Častokrát řešily problémy, jež se jich přímo dotýkaly. Čtení budilo dojem odehrávající se terapie akorát na listech knihy. Očekávala bych větší odstup, pohlížet na témata různými kritickými pohledy. Takhle se to jen prakticky pořád točilo okolo nich, ještě se znatelnými sympatiemi k paralelním vztahům a nevěrám. Asi potřebovaly ujištění, že jednají správně. Musí ho mít i čtenář?

Větší péči by si zasloužila i kontrola textu. Kvůli specifickému rozmístění se stávalo, že slova uprostřed věty byla rozdělena např. mo-derní apod.

Zajímavé ponoření do mezilidských vztahů, řešení krizí i osobního vnímání. Populárně-naučné dílo z ranku psychologie a terapie může být tím správným způsobem, jak zažehnout chuť ke změně. Sdílená bolest je poloviční bolest. Názorně uvidíte, že vyhledání odborníka nemusíte brát jako stigma, naopak jako úlevu. Velké množství osobností vám může být inspirací. Určitě potěší všechny, jimž toto téma přijde atraktivní.

Hovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučnáHovory s terapeuty (Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková, nakladatelství Euromedia Group – Universum), populárně-naučná
Zdroj: archiv recenzentky

Diskuze vznikla díky třem ženám. Pavlína Saudková je ředitelkou Nadačního fondu Be Charity. Na volné noze pracuje jako novinářka a fotografka. Jejím výtvorem je např. plakát pro film Amnestie. Působila taktéž v několika rádiích či jako spoluautorka doprovodných rozhovorů v knize Deník tvrdohlavého režiséra. Barbara Nesvadbová je známá svou románovou tvorbu určenou dospělým čtenářkám, např. Bestiář, Řízkaři, Laskonky apod. Pro Janu Brázdilovou jsou Hovory s terapeuty prvním literárním počinem. Pracuje v marketingu pro Luxor a Euromedia, studuje obor mediální studia na Metropolitní univerzitě.

Příjemně strávené chvíle, spousta pasáží k zamyšlení, to jsou Hovory s terapeuty. Nemohla jsem zvolit lépe než si je přečíst na začátku roku, kdy je každý plný předsevzetí, a to mé bylo (mimo) jiné se pořádně starat o své duševní zdraví. Čekala jsem trochu pevněji uchopená témata, nicméně zklamaná jsem nebyla. 

Závěrečné hodnocení: 78 %


Rozhovory s předními českými terapeuty a psychoterapeuty o vnitřních konfliktech, partnerských krizích, paralelních vztazích, depresích, úzkostech, o pocitech, emocích, cestách ke štěstí, ale i o závislostech a o smrti vycházejí z prožitků a životních osudů konkrétních osob. Před čtenářem se tak rozehrává začátek skutečné terapie. Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková a Jana Brázdilová se ptají psychoterapeutek Jitky Vodňanské a Nory Vláškové, psycholožky Jany Woleské, párových terapeutů Pavla Rataje a Jana Vojtka, adiktologa Michala Miovského a psychoterapeutů Jana Kulhánka a Michala Mynáře.

Nakladatelství: Universum
Rok vydání: 2022
Žánr: populárně-naučné, rozhovory
Počet stran: 184
Vazba: pevná

Komentáře