Recenze audioknihy: POVĚSTI Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA (Vladimír Hulpach)

Kvantum příběhů z českých luhů a hájů ožívá v moderním převyprávění 

Pověsti z Čech, Moravy a Slezska (Vladimír Hulpach, interpreti: Vladimír Javorský, David Prachař, Vladislav Beneš, vydavatelství Euromedia Group – Témbr)
Se skutečnými událostmi se proto ukládaly do paměti národa také pověsti. Všeliké příběhy, různí hrdinové, města, hrady i dědiny, řeky a hory i jiná místa nebo bájné bytosti, které už tenkrát dokázala vypravěčova představivost vykouzlit a které dodnes náležejí k lidové slovesnosti obyvatel daného kraje či dokonce celého národa. (citace ze stopy 2, 0:46)


Za recenzní audioknihu děkuji společnosti Euromedia Group.
Chci zakoupit titul v Knižním klubu!


Asi každý z nás už někdy slyšel o Kazi, Tetě a Libuši… Ale kdo byla jejich matka? Jak se jmenovala Bílá paní? Kdo všechno uzavřel smlouvu s ďáblem a kudy kdysi křižoval krajinou Ježíš se svatým Petrem? Pojďme si nejen připomenout staré známé pověsti, ale především se na ně podívat ze zcela nového úhlu a zaměřit se na leckdy opomíjené detaily. Nechybí ani méně proslulé příhody – komické či tragické, uvěřitelné i pohádkové (ba až naprosto bizarní).

Počet pověstí přesahuje sto čtyřicet kousků, koncipovaných chronologicky do třech oddílů:

Za časů bájných a nejstarších

Ocitáme se v době, kdy se naše země teprve formovala (vznik pohoří, jezer, sopek), a podle bájných zkazek se na tom nemalou měrou podílela roztodivná kouzelná stvoření – skřítci, obři aj. Jsme svědky jak příchodu prvních Slovanů a jejich hospodaření v zemi mlékem a strdím oplývající, tak pozvolného úpadku pohanství v důsledku šíření křesťanské víry.

Za doby střední

Další epochu hojně provází náboženské legendy o svatých (Ludmile, Václavovi, Prokopovi…), rovněž se věnuje původu hradů, zámků i znaků v erbech šlechtických rodů a měst. V příbězích nefigurují pouze knížata či rytíři, ale „ke slovu“ se dostane i třebas obyčejný obchodník, hostinský nebo kuchařka.

Za doby nové

Ačkoliv se tu a tam mihnou mocnosti nebeské i pekelné, vracíme se především zpět k folklóru – vodníkům, rusalkám, bludičkám a hejkalům. Prim přitom hraje horský ochránce Krakonoš, jenž se nezdráhá zatočit se všemi, kdo tropí nepravosti v jeho revíru. Navštívíme také Prahu ve zlaté éře alchymie, včetně dílny Rabiho Löwa, a v neposlední řadě se přes nás přežene morová rána.

Čím blíže k naší době, tím víc skutečných událostí zaznamenávali kronikáři a letopisci, zatímco potulní pěvci i prostí lidé vyprávěli podivuhodné příběhy, v nichž nechyběli nadpřirozené bytosti, ale také panovníci, rytíři a hrdinové, loupežníci, mordýři, stejně jako obyčejní mlynáři, kupci, sedláci, kováři a jiní řemeslníci, měšťané a tak dál, a tak dál… (citace ze stopy 32, 0:32)

Vyprávění se odvíjí v er-formě minulého času a narátor sporadicky promlouvá i k posluchači (jako bys našeltak si to nějak rozmotejte atp.). Stopáže jsou v naprosté většině opravdu kratičké, zhruba od tří do deseti minut, a i když kvantita kvalitu nevylučuje, přehrání velkého množství pověstí naráz může zapříčinit, že nestihnou dostatečně rezonovat a začnou splývat, v horším případě půjdou jedním uchem tam a druhým ven. 

Z hlediska jazyka jde o pozoruhodný kompromis. Do soudobé spisovné mluvy se elegantně povedlo propašovat dobové výrazy, přechodníky či občas pozměnit slovosled, aby záznam dostal jakýs takýs staročeský nádech – a přitom zůstal srozumitelný a plynulý. Autor si zachovává zdravý odstup a necpe nikam vlastní nepodložené domněnky. Pakliže se dochovalé výklady rozcházejí, nezaujatě předloží všechny dostupné, byť sebepodivnější verze.

Popisy prostředí okouzlí atmosférou, postavy nicméně působí (stejně jako například v pohádkách) krapet šablonovitě a černobíle. Nezřídka v sobě příběhy nesou i nějaké to morální ponaučení; nejčastějšími motivy jsou nešťastná láska a lidská lakotnost, za poctivost naopak přichází královská či božská odměna.

Třebaže totiž tyhle pohádkové bytosti nic zlého vesničanům neprovedly, hned se v Kunčičích hovořilo o tom, jak třeba zlý hastrman utopil jednoho strejce, který šel domů z Jablonného, ačkoliv to bylo za tmy a pantáta předtím nahlížel v krčmě tak hluboko do korbele, že ani nevěděl, kam jej nohy nesou. (citace ze stopy 86, 2:38)

V přednesu se pravidelně střídají tři interpreti, každý jednu stopu: Vladimír Javorský, David Prachař a Vladislav Beneš bez debat profesionálové, povoláním herci a dabéři. Monotónnost a nuda tedy určitě nehrozí, navíc výběr různých barev a poloh hlasu budí dojem vyprávění syna (zasněný Prachař), otce (rázný Beneš) a dědy (bodrý Javorský).

Titul bych navzdory zařazení do kategorie pro děti a mládež nedoporučovala mladším deseti let, protože zpracování není dostatečně hravé a obsahuje jistou míru násilí (vraždy, zazdívání panen zaživa atp.). Hodí se každopádně pro milovníky historie či mytologie a snad by mohl poskytnout zpestření i příznivcům žánru fantasy nebo posloužit jako zdroj inspirace pro vlastní tvorbu.

Ale statečný rytíř přinesl na hrad i do ostatních šlechtických sídel navíc něco, čeho zde předtím nebylo. Rytířské turnaje a klání, při nichž se páni v krásných brních vyhazovali dlouhými dřevci ze sedla a za to je sličné paní odměňovaly svou přízní. Pravdou pravdoucí je prý však i to, že dokud Čechové turnaje a klání neznali, uměli dobře bojovat. (citace ze stopy 53, 4:01)

Spisovatel Vladimír Hulpach se věnuje výhradně převyprávění bájí, pověstí, písní a pohádek z celého světa, přičemž na svém kontě má již desítky knih a získal nejednu literární cenu. Tištěná předloha Pověstí z Čech, Moravy a Slezska vyšla v roce 2021 u nakladatelství Pikola (druhé vydání) coby dárková publikace pro čtenáře všech věkových kategorií, zatímco audio-zpracování se na sklonku loňského roku chopilo vydavatelství Témbr.

Subjektivní názor: Poslech mi v první řadě poskytl možnost úniku od reality, za což jsem v dnešní šílené době opravdu vděčná. Také jsem se dozvěděla spoustu nových informací, byť se samozřejmě musí brát krapet s rezervou… Nejvíce se mi líbily pověsti O Vlastislavovi (díky naprosto epické bitvě), O Bábě a Panně nebo Petrohradských sestrách. Nejméně jsem si užila nepovedenou parodii na Plaváčka Jak to s Jidášem všechno začalo ve Kdyni. Přestože jsem už teď spoustu příběhů nevyhnutelně zapomněla, celkově dílo hodnotím jako nadmíru příjemný zážitek.

Závěrečné hodnocení: 75 %Anotace:
Nejzajímavější pověsti ze všech koutů naší země

Kniha Pověsti z Čech, Moravy a Slezska přináší bezpočet veselých i vážných příběhů, v nichž se setkáte s Pánem Ježíšem, Jidášem, či svatým Ivanem, s praotcem Čechem, Šemíkem, s Perchtou z Rožmberka, ale i s Krakonošem. O všech skřítcích, hastrmanech a pekelnících ani nemluvě… Příběhy představuje malým i velkým Vladimír Hulpach, který se sběru, studiu a literárnímu zpracování lidových pohádek, pověstí a bájí věnuje již po mnoho let.

Vydavatelství: Témbr
Interpreti: Vladislav Beneš, Vladimír Javorský, David Prachař
Rok vydání: 2022
Žánr: pověsti, pro děti a mládež
Délka: 16h 50m
Formát: mp3

Komentáře