Recenze: SMRT BOHA SMRTI (Jaroslav Andrejs)

Kompletně zpracovaný příběh atentátu na Heydricha

Smrt boha smrti (Jaroslav Andrejs, nakladatelství Jota), literatura faktu

Jaroslav Andrejs (1902–2022) byl první český autor, jenž literárně zpracoval kompletní příběh vražedného úderu na Reinharda Heydricha. Kromě tvorby se věnoval také žurnalistice a začínal jako úředník. V prvním období tvůrčího psaní používal pseudonymy Jan Dreys a Jan Drejs.

Josef Gabčík a Jan Kubiš, ústřední postavy a parašutisté, byli vysláni z Británie, kde absolvovali jako mnoho ostatních výcvik, do Protektorátu Čechy a Morava. Od samého začátku ale měla plánovaná diverzní akce nesnáze. Angličané je shodili u Prahy místo u Plzně, kde měli připravené spojky a kontakty. Dne 27. května 1942, po měsících čekání, nastává osudný den. Ani tentokrát se však neobejde bez komplikací. Gabčíkovi, který měl Heydricha zastřelit, selhává zbraň, Kubiš tedy hází na projíždějící auto s cílem granát. Říšský protektor je sice zasažen, ale jeho zranění nevypadá kriticky a nikdo nepředpokládá, že 4. června zemře na sepsi.

Smrt boha smrti (Jaroslav Andrejs, nakladatelství Jota), literatura faktu
Zdroj: archiv recenzenty

Titul podává kompletní obraz okolností a následků usmrcení třetího nejmocnějšího muže třetí říše. Anotace slibuje vysvětlení legend a faktografických poznatků kolem události, která v protektorátu rozpoutala násilnické peklo. Ve skutečnosti se ale věnuje podrobně všem situacím, jež projektované úkladné vraždě předcházely a také následovaly. Jaroslav Andrejs sepsal vůbec poprvé, ještě pod pseudonymem, průběh atentátu už v roce 1947, tedy v době, kdy stále byl ve vzduchu cítit dozvuk krvavé heydrichiády a pamětníci měli jasné vzpomínky. Kniha v prvním vydání nesla jméno Za Heydrichem stín a je vlastně stavebním kamenem i tohoto díla. K rozšíření původního svazku pod aktuálním názvem došlo, dosud za tvůrcovy existence, v roce 1997. Text je doplněn o několik dobových fotografií.

Publikace je rozdělena celkem na čtyři části. První z nich s názvem Herci dramatu seznamuje čtenáře s účastníky, kteří měli se zneškodněním mocného nacisty co dočinění v různých rolích a na různých stranách. Druhý úsek (Před atentátem) velmi detailně hodnotí stav před samotným činem. Nejedná se o popis epizod těsně před, ale mapuje měsíce a měsíce příprav, drilu, překážek a plánů. V třetí pasáži, pojmenované jako Smrt boha smrti, už dochází k chystanému útoku na Heydricha a je vylíčen krok po kroku. A konečně poslední díl skládačky (Zrada) objasňuje, jak došlo k prozrazení úkrytu pachatelů a jaké represivní důsledky po smrti říšského protektora mělo řádění nacistů, zejména pro obce Lidice a Ležáky, jež byly srovnány se zemí.

Toho večera slečna Moravcová, svobodná sestra vrchního inspektora Aloise Moravce, umyla po večeři v kuchyni Moravcových nádobí a odešla do svého malého bytečku na téže chodbě. Klid paní Moravcové byl jenom vnější maskou. Nedostatečně zakrýval střídání napětí pod povrchem dříve sebejisté tváře. (str. 325)


Ačkoliv se jedná o literaturu faktu, je zpracována velmi přístupnou a čtivou formou.
Vyskytuje se v ní sice mnoho jmen, dat a vnějšího kontextu, ale když původce cítí potřebu něco dovysvětlit, použije na to poznámky pod čarou. Některé další souvislosti v textu doplňuje Jan Břečka, autor předmluvy. Obsahově je určená spíše pro náročnější a zkušenější příjemce, kteří se o danou historickou epochu zajímají a chtějí si rozšířit obzor. Vzhledem k podrobnému zpracování by mohla pro laiky působit chaoticky a nepřehledně, jelikož nepodává jen základní informace, ale opravdu celé pozadí ofenzívy od A do Z. Smrt boha smrti je bezesporu spisem velmi důležitým nejen pro budoucí generace.

Smrt boha smrti (Jaroslav Andrejs, nakladatelství Jota), literatura faktu
Zdroj: archiv recenzentky

Velmi sympatický je způsob zpracování, figuruje v ní několik různých úhlů pohledu. Kromě výpovědi tehdejších svědků, kterým mimochodem děkuje v úvodu za sdílení vzpomínek, pisatel zařadil i citace z pamětí Liny Heydrichové, jež by zřejmě cíl operace s krycím názvem Anthropoid neoznačila jako hrdinské jednání. Citované pasáže a útržky rozhovorů jsou také z jiného hlediska slabým místem. Na hutně popsaných stránkách působí neuspořádaně a zmateně a snadno zapadnou v moři okolních slov. Spisovatel hodně odkazuje na dílo Nejen černé uniformy zpracované Miroslavem Ivanovem, což je publikace složená z fiktivních, ale vědecky podložených monologů osob s atentátem spjatých. Nějaké pasáže cituje, na jiné navazuje a některé názory vyvrací a přichází s vlastním vysvětlením.

Po zkoušce nervů na libeňském nádraží Čurdovi odvaha zase na chvilku stoupla. S přesedáním z tramvaje na tramvaj se bez potíží dostal na svou nynější adresu v Nuslích, kam se podle včerejšího Opálkova příkazu měl po návštěvě Kolína vrátit. (str. 241)


Od oné zásadní příhody,
po níž bylo zmařeno několik stovek nevinných lidských osudů, včetně těch dětských, ale zároveň se stala hrdinským rysem nevídané odvahy utkat se se zlem, uplynulo letos osmdesát let. V historii evropské rezistence za druhé světové války jde o akt naprosto ojedinělý – v žádné jiné okupované zemi nebyl uskutečněn úspěšný atak na tak vysoko postaveného nacistického hodnostáře.

Kniha má potenciál rozproudit plno emocí různými směry a slouží jako vzpomínka na skutky a lidi, kteří by neměli být zapomenuti. Během čtení máme možnost zamyslet se nad životními prioritami a morálními hodnotami.

Smrt boha smrti (Jaroslav Andrejs, nakladatelství Jota), literatura faktu
Zdroj: archiv recenzentky

O takto temném údobí se mi nikdy nečte dobře. Přesto stále tituly s podobnou tematikou vyhledávám, všichni bychom si měli pamatovat, co se tenkrát stalo a proč, a je důležité významné milníky v československé historii udržovat stále výrazné. Svazek je již starším kouskem, mohlo dojít od časů vydání z odborného hlediska k novějším poznatkům, ke kterým v jejich éře ještě nebyl přístup, nicméně však zůstává důležitým literárním prvkem. Jestli došlo, případně do jaké míry, po obsahové stránce v reevidovaném vydání k úpravám, se mi nepodařilo dohledat. 

Závěrečné hodnocení: 82 %Legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha.

Revidované vydání kultovní knihy vychází k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha.

Kniha Smrt boha smrti předkládá příběh plný odvahy a sebeobětování, ale také zrady a kruté pomsty. Autor znal dobře všechny aktéry tohoto dramatu. Vždyť to byl právě on, kdo se v knize Za Heydrichem stín z roku 1947 pokusil jako první objasnit pozadí a průběh operace Anthropoid a následné heydrichiády. Původní verze této knihy je prvním uceleným dílem o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jaroslav Andrejs podává vyčerpávajícím způsobem svědectví o jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje proti nacistům.

Jan Kubiš a Josef Gabčík, to jsou jména, která budou už navždy symbolizovat hrdinství tváři v tvář nepředstavitelnému zlu. Tato kniha nám připomíná statečné československé parašutisty, ale také jejich obětavé domácí pomocníky. Jména a osudy lidí, kteří riskovali nejen svůj život, ale i životy svých nejbližších. Lidí, pro které slovo vlastenectví nebylo jen prázdným pojmem. Stovky jich nalezly smrt a na to by se nikdy nemělo zapomenout.

Heydrich a Lidice – to jsou symboly represe a utrpení, o kterých budeme číst ještě mnoho let po letošním osmdesátém výročí.


Nakladatelství: Jota
Rok vydání: 2022
Žánr: literatura faktu
Počet stran: 383
Vazba: pevná s přebalem

Komentáře