Recenze: ĎÁBLOVO ZLATO (Vojtěch Záleský, Lukáš Štěrovský)

Dva bratři a jedna hruškovice

Ďáblovo zlato (Vojtěch Záleský, Lukáš Štěrovský), nakladatelství Moba

Za recenzní výtisk děkuji autoru Vojtěchu Záleskému.
Chci zakoupit tento titul!


Literární redaktor Lukáš Štěrovský společně s korektorem a vedoucím tvůrčího psaní Vojtěchem Záleským, mají za sebou společné studium filozofie na pardubické univerzitě. Ještě jako studenti začali v roce 2011 pracovat na rukopisu Ďáblova zlata a o devět let později jejich společné dítě vyšlo u nakladatelství MOBA. Zaručuje dlouhá příprava kvalitní debut?

Dva bratři. Tonda se vydal hledat štěstí do Ameriky, Adam zůstal ve Svojšíně, malé obci tehdejšího Československa. Čelí atakům ze strany osob, již si myslí, že syn by měl zaplatit dluh svého mrtvého otce. Sice se mu se všemi starostmi snaží pomoci přítel Groh, nicméně ve chvíli, kdy pohřbívá matku, jeho zoufalství dosáhne svého vrcholu. Cítí se bezmocný a slabý. V rodné zemi ho již nic nedrží, proto se rozhodne vycestovat za svým bratrem, však ho sám v dopise vyzýval k návštěvě. Jenže poměry se od té doby změnily a Tonda Lánský, nyní Tony Scelta, si našel novou „rodinu“.

Třicet sedm kapitol nás seznamuje s Amerikou dvacátých let. Prohibice je v plném proudu a města jsou neoficiálně rozdělena do područí jednotlivých gangů. Dominuje sicilský v čele s De Lucou a irský, vedený Donovanem. Adama při příjezdu čeká velké rozčarování. Vlastní bratr se k němu nehlásí, od sebe ho odhání a on tak poprvé v životě musí stát na vlastních nohách a dokázat sobě i ostatním, že také zvládne být silný. Netuší, že Tony patří ke gangu, kde se zrada neodpouští. 

Pro nezkušeného mladíka odněkud z ciziny, se špatnou znalostí angličtiny, nezbývá mnoho příležitostí, jak se uplatnit. Na pomezí bezdomovectví a vykonávání otrockých prací (nadneseně řečeno) se mu do cesty připlete náhoda a začne pracovat pro irský gang. Bratři spočinou na protilehlých stranách barikády, najdou k sobě cestu zpět?

„Vím, co si myslíš. Taky jsem nechtěl nikoho mlátit. Ale svět kolem nás se s náma nemazlí. Podívej se na sebe. Jak jsi žil, než jsme tě vzali k nám? Byl na tebe svět hodnej? Nebyl. A kdy začal? Když jsi toho pitomce přetáhl trubkou po palici.“ Musel jsem uznat, že ta úvaha měla něco do sebe. Vzpomněl jsem si i na Groha, jak mi říkal, že musím být silnější, že tu nebude věčně, aby mě před Reichlem chránil. „Takže to bylo násilí? Chceš mi říct, že násilí mi přineslo štěstí?“ „Ne, ty osle. Nebylo to násilí. Ale to, že sis uvědomil, co se má v blbý situaci udělat. Na všechno někdy řeči nestačej. Jde o to uhodnout, s kým máš tu čest. Kdyby ten obchoďák vedla ženská, myslíš, že bych ji zbil? Prdlajs. Ženská se umí o obchod starat. Ale hajzl ne. Musíš poznat hajzla, když na to přijde. A až na to přijde, uděláš to, co musíš. Jinak ti ten hajzl vrazí kudlu do zad.“ (str. 118)

Absolutní zákaz a restrikce alkoholu měla za následek pouze jediný výsledek – černý trh. Což krásně prezentuje i daný titul. Gang, jenž měl alkohol, peníze, moc i vliv. Právě název Ďáblovo zlato odkazuje na specifickou lihovinu. Hruškovici s přídavkem luměje, která má na konzumenta přímo božské účinky. Je připodobňována k laudanu, což bylo silné narkotikum právě díky kombinaci alkoholu a opia. Tony je vlastníkem oné zázračné kapaliny, sicilská rodina získává navrch a to se pranic nelíbí té irské.

„Protože to působí podobně jako tamto,“ řekl Tony a ukázal na lahvičku laudana. Moc dobře věděl, jak pověrčiví Sicilané dokážou být hákliví na cokoliv, co se týče jejich víry v Boha. A tak opatrně dodal: „A protože správnej název budí očekávání něčeho neznámýho, jak mě učil Vincenzo. Faktem je, že lidi chtěj špatnosti. Hazard, alkohol, prostitutky… Vědí, že by to neměli dělat, ale nemůžou si pomoct. Láká je zakázaný ovoce. A jestliže Bůh je symbolem dobra a všeho dobrýho, pak ďábel je jeho pravej opak. Představuje všechno zakázaný, po čem lidi doopravdy touží, co chtějí. A zlato znamená luxus. Proto Ďáblovo zlato. Tohle je naše špičkový zboží, pánové. Naše malichernost, za kterou budou boháči utrácet ve velkým jen proto, že si ho nebude moct dovolit jen tak někdo.“ (str. 59)


Román je rozdělen na první a druhou část, ale dějová kontinuita není nijak rozdílná, prakticky přímo navazuje. Názvy kapitol jsou ve většině případů pojmenované Adam či Tony, ale můžeme sledovat i jiné názvy. Jedná se však o epizodní role (Alfred, Daniel, De Luca, Donovan). Pasáže věnované bratrům se liší i vyprávěcím postupem. U Adama se jedná o autodiegetickou formu, u Tonyho heterodiegetickou. Spisovná čeština se přirozeně prolíná s nespisovnou, což je patrno hlavně v dialozích.

Zajímavě vykreslená atmosféra zločineckých organizací, jejich vnitřní hierarchie i vymáhací praktiky. Prostředí se orientuje hlavně na Ameriku, ale několikrát se ocitneme i zpět v Československu. Autoři mají knihu řemeslně v malíku. Po jazykové stránce nelze nic vytknout. Dokonce ve čtenáři vzbudí chuť k vyhledávání dalších informací. Co myslíte, existuje ona luměj ve skutečnosti?

Trochu problémově vnímám charakteristiku protagonistů a motivy jejich činů. Po jaké době změníte své vnitřní nastavení či se naučíte cizí jazyk? V případě Adama mi to přišlo jako krátký čas. Divně působila jeho dualita, kdy na jednu stranu chce být lepší než Tonda, na druhou jen stojí o to, aby byli spolu. V prostředí, v jakém se vyskytoval, musel mít alespoň mlhavou představu o tom, že jsou situace, jež se napravit nedají.

Zároveň nepreferuji tituly, kde se veškerý děj odvíjí podle špatné, případně žádné komunikace. Jeden otevřený rozhovor by vyřešil celý problém a nedošlo by k budoucím eskapádám. Klidně si dovedu představit i větší ponoření do problematiky zločinu a odplat. Gangsterka s několika přestřelkami, popravami a hrubým násilím by klidně mohla být o něco temnější. Ojedinělé postavy, jež měly minimální význam, bych vyškrtla a poskytla tak větší prostor bratrům, na kterých celý příběh stojí. Autorům se nicméně podařilo vytvořit skvělé kulisy a dobové zasazení.

Osobně by mě zajímalo, na jakém principu fungovala společná práce, protože jsem neměla dojem různorodosti. Plynulost, čtivost a zajímavé téma se spisovatelům rozhodně nedá upřít. Kvalitní debut představující neotřelý námět. Pokud máte rádi drsné hochy, kteří slovo rodina povýšili na kult a dokáží si zamazat ruce, se čtením neváhejte. Hodnotně napsaných prvotin není mnoho a tato patří mezi velmi zdařilé. Těším se na další dílo, ať již ho stvoří Vojtěch Záleský a Lukáš Štěrovský společně, či samostatně.

Závěrečné hodnocení: 85 %


Adam Lánský stojí nad hrobem své matky a ví, že jeho dny v československém Svojšíně skončily. Dal si totiž jeden úkol: najít v Americe svého bratra Antonína, aby se znovu stali rodinou. Po strastiplném hledání Adam bratra nalezne, ale ten jej odmítne přijmout. Adam totiž neví, že městu New Haven vládnou konkurenční gangy Sicilanů a Irů a že jeho bratr se přidal k sicilské mafii pod podmínkou, že zpřetrhá pokrevní svazky a bude věrný pouze nové rodině. Její přízeň si Tony, jak si v Americe nechává říkat, snaží zajistit Ďáblovým zlatem, novým druhem alkoholu, který se v zakázaných barech šíří jako zázračný opiát. Ďáblovu zlatu se pod rouškou prohibice daří, jenže brzy upoutává až příliš velkou pozornost. Adam, který se zpočátku těžko protlouká a poznává tvrdý americký život československého přistěhovalce, nakonec nalezne útočiště v irském gangu. Ani jemu neunikne potenciál Ďáblova zlata, které se rozhodne použít jako prostředek k tomu, aby se dostal k bratrovi. Už ne jako spojenec, ale jako rovný soupeř…

Nakladatelství: MOBA
Rok vydání: 2020
Žánr: historie, napětí
Počet stran: 304
Vazba: pevná 

Komentáře