Recenze: BALKÁN – RÁJ SVOBODNÉHO CESTOVÁNÍ (Marek Audy)

 Přes hory, přes řeky až do jeskyň


Marek Audy studoval na VUT Fakultě strojní v Brně, ale protože se již od dětství setkával se speleologií a vždy ho k ní něco táhlo, vydal se po absolvování tímto směrem. Pod vedením svého otce začal v patnácti letech i s podzemním fotografováním. Dnes je jako fotograf jeskyní známý po celém světě. Je zakládajícím členem Stereoskopické sekce Technického muzea v Brně. Jeho prvním samostatným knižním debutem se stala kniha Brány do Ztraceného světa (Jota, 2008), jež dokonce získala cenu Egona Ervína Kische.

Zdroj: archiv recenzentky

Balkán – Ráj svobodného cestování není jen obyčejným cestopisem obsahujícím zážitky z desítky cest a stovky prožitých dobrodružství. Putování probíhalo různou formou  pěšky, loďkou (Bez člunů to nepůjde) i veteránem VW BUS T3 (Komnica – jak se objevují jeskyně z auta), který na cestě po Balkánu několikrát selhal. Zahrnuje také velké množství geografických a historických informací i zajímavostí shrnutých do ucelených, graficky oddělených pasáží prolínajících se celým svazkem. Tím pádem mají i edukativní přesah a titul se díky tomu stává zároveň populárně-naučnou literaturou.

Paleontologii zase nastartoval legendární objev mytického „jednorožce“ v jeskyni Výpustek u Křtin. Autoři žánru fantasy, ve kterém jednorožci často sehrávají dominantní role, již dnes nevědí, že prvním impulsem k této legendě se stal tehdy „nevysvětlitelný“ nález kostí dávno vyhynulého nosorožce srstnatého. Speleologické výzkumy v Moravském krasu i ve Slovinsku v následujících stoletích intenzivně pokračovaly, a tak se obě oblasti staly jedněmi z nejprozkoumanějších krasů. (str. 68)

Jazyková složka je velmi bohatá na odborné výrazy (zejména z oblasti speleologie, ale i z geografie a jiných odvětví). Nezřídka jsou termíny vysvětlovány, ale jsou používány stále dokola a je nutné si vědecká slova osvojit, alespoň okrajově, abychom dále pochopili průběh výprav, například díky tomu zjistíme, že sifon není jen zápachová uzávěrka pod dřezem nebo umyvadlem, ale že se jedná i o krasové místo, kde se chodba noří zcela pod hladinu. Převládají věty hodně popisné, ale kvůli lexikologické náročnosti činí dílo obtížné na čtení. Klíčový text je bez větších pravopisných odchylek, ale v popisku u fotek lze dohledat několik lingvistických nedostatků, zejména u číslovek. Např. na str. 85 se objevuje narážka na srbsko chorvatskou válku (správně srbsko-chorvatskou). Dále najdeme zmínku o oslavách 100 letého výročí, pravopisně je ale správně 100leté. Navíc by bylo vhodné formu zapisování tohoto slovního druhu sjednotit. To znamená použít jednotné výrazy, například dvacet let a stoleté, nebo naopak 20 let a 100leté, nikoliv dvacet let a 100leté (str. 68 a 85).

Zdroj: archiv recenzentky


Rozdělení publikace je do čtyř hlavních kapitol podle cílové destinace. Vydání je zaměřeno na Srbsko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu a Černou Horu. Příběhy z jednotlivých expedic jsou v anotaci popsány jako cestopisné napínavé povídky. Pro větší přesnost bych však použila jednodušší pojmenování, a to podkapitoly, jelikož s povídkovým žánrem mají společného pramálo. Všechny úseky spojuje stanovený cíl cesty, s nímž Marek Audy (zároveň vypravěč i účastník) do zahraničí odjíždí. Chce prozkoumat místní známé i neznámé jeskyně.

Slaňujeme níž a níž. Spity se nám nechtějí vrtat, tak vyvazujeme přírodní kotvení a zatloukáme horolezecké skoby. Proplétáme se lehkovážně přes několik závalů. V hloubce kolem sta metrů nám dochází lana. Vracíme se, ale máme pořádné zpoždění. Je dokonce pravděpodobné, že nás naši stařešinové již jdou hledat. 
Petr je už vysoko nade mnou. 
„Pozóór!“ Výhružný rachot kamení oznamuje, jaké nebezpečí hrozí. Jsem zavěšen na laně v úzké propasti. Není absolutně kam uhnout. Laďa, aby se dostal za námi, překonal kriticky úzký meandr ve vstupu. Zával se mu však už přelevitovat nepodařilo a pár kamenů shodil. (str. 115)

Námět je originální, to bezpochyby. Většinou se v tomto žánru vydáváme za různými přírodními úkazy či adrenalinovými prožitky v podobě lezení po horách a podobně. Ale objevování jeskyní a tzv. jeskyňářství je v knižním beletristickém prostředí tématem neobvyklým. Titul může nadšencům sloužit i jako průvodce, protože obsahuje upozornění na nebezpečná místa, mapy a rady, kam vyrazit, kudy se dostat na místo určení. Pojidlem všech úseků ve spisu je válka v Jugoslávii (1991–2001), kvůli které jsou jistá území bývalých členů stále zaminovaná, a je žádoucí se na takových místech pohybovat se značnou opatrností. Některé části historek mají také zábavnou funkci (například v části Zlomená šaltrpáka), ale rozhodně to není převažující prvek.

Zdroj: archiv recenzentky

Nepřehlédnutelným znakem, jenž je patrný ve všech vyprávěních, je časová neukotvenost. Na prvních stránkách si lze logicky přibližně odvodit dobu, kdy k expedicím došlo, kvůli náznakům covidu a omezování při překročení hranic. V dalších pasážích je už orientace v čase poněkud složitější. Navíc se mnohdy mění zmínky o členech skupiny. Často bere na dobrodružné výlety za poznáním svou ženu Světlanu, jindy zase odjíždí s přáteli. Lze předpokládat, že Marek navštívil popisované státy několikrát a všechny vzpomínky poté spojil pod jeden centrální oddíl.

Příběhy z putování doprovází také více jak dvě stě barevných fotografií z různého odvětví. Podíváme se s účastníky do přírody, do jeskyní, ale i k místním obyvatelům nebo za jídlem. Úskalím zůstává v tomto směru akorát 3D stereoskopická příloha se snímky ve 3D formátu. K prohlížení tomuto typu fotek je nutné mít speciální brýle, jimiž ale každý nedisponuje a musel by si je dokoupit. V kapitole se sice píše, že lze oči vytrénovat tak, abychom se mohli dívat i bez pomocí potřebných skel, nicméně není to chvilková záležitost.

Zdroj: archiv recenzentky

Doporučuji všem zájemcům o speleologii majících chuť vyrazit do známých i neznámých jeskyní. Obvyklí čtenáři setkávající se s cestopisy tradičního typu budou nejspíš trochu tápat v přemíře názvosloví. Dílo je kvůli konkrétnímu odvětví vědní disciplíny určené jen pro vymezený okruh čtenářů. Na druhou stranu je onu odbornou přínosnost nutné hodnotit kladně, neboť autor jako expert světového formátu do ní vtiskl spoustu ze svých znalostí, které stojí za to poslat dál. Vysokou úroveň podtrhuje na konci umístěný rejstřík.

Závěrečné hodnocení: 74 %Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora.

Dobrá zpráva! Balkán stále zůstává rájem dobrodruhů i svobodného cestování.

Desítky cest, stovky nečekaných situací, ve kterých není nouze o dobrodružství, jsou zkoncentrovány v napínavých cestopisných povídkách. Už jenom přesun veteránem, legendárním busíkem VW T3, do balkánských zemí je často plný napětí. Budeme putovat po horských planinách pěšky i na lyžích. Při prvosjezdech divokých řek se nebude zvedat pouze hladina vody, ale také adrenalin pádlujících vodáků. Plavba na mořském kajaku nabídne osvěžující setkání s místní kulturou a pohostinností. Zjistíte, že fenomenální balkánský kras a jeho jeskyně ve svém kouzelném podzemí přivítají i běžného, fyzicky zdatnějšího návštěvníka. Mnohé balkánské jeskyně lze totiž navštěvovat zcela svobodně. Zdejší krasové oblasti nabízejí také dostatek prostoru prozkoumat si i zcela neznámou jeskyni, nový kus naší planety. Jak mohou takové geografické objevy v 21. století probíhat, se dozvíte hned v několika kapitolách.

Aby vám kniha mohla sloužit jako dobrý turistický průvodce, není třeba umět číst mezi řádky. Geografické a historické informace i zajímavosti jsou shrnuty do ucelených, graficky oddělených pasáží a prolínají se celou knihou. Přes 200 fotografií atraktivních míst a jejich podrobný popis jsou inspirací i stručným návodem pro všechny svobodné cestovatele. QR kódy s GPS souřadnicemi nejvýznamnějších destinací si snadno načtete do svých mobilních navigací. K podzemí, kde GPS nefunguje, jsme připravili několik orientačních map.

Autor knihy Marek Audy do balkánských zemí začal jezdit již v dětství. Touha poznat poslední zbytky čisté jihoevropské přírody přerostla v lásku až posedlost, která provází příběhy na stránkách této knihy.

Uprostřed lůna Evropy na vás čekají rajské zahrady. Stačí jen vyrazit na cestu!


Nakladatelství: Jota
Rok vydání: 2022
Žánr: cestopis/populárně-naučný
Počet stran: 178
Vazba: pevná

Komentáře