Recenze: VÍLÍ KOUZLA (Alena Vorlíčková)

 Pojďme si společně číst!

Vílí kouzla (Alena Vorlíčková, ilustrace: Petra Řehová)

Za recenzní výtisk děkuji autorce Aleně Vorlíčkové.
Chci zakoupit tento titul!Alena Vorlíčková je autorkou se spoustou bláznivých nápadů. Miluje čtení a psaní ve všech podobách. Předtím, než se začala živit psaním, pracovala jako češtinářka na gymnáziu. Nyní je na volné noze a má plno zálib a koníčků. Když zrovna nepíše, působí jako editorka, lektorka kurzů, workshopů a také literární koučka. Její aktivity tvoří dva programy. První z nich, Pohádky pro společné čtení, je adresován začínajícím čtenářům, jejich rodičům a učitelům. Druhý projekt s názvem Psaní hravé i dravé představuje workshopy tvůrčího psaní, kurzy copywritingu apod.

Vílí kouzla (Alena Vorlíčková, ilustrace: Petra Řehová)
Zdroj: archiv recenzentky


Titul o své ilustrace obohatila Petra Řehová, jejíž tvorba vychází pod značkou U Oringle. Sama o sobě říká, že se narodila pro pastelky a nabízí různé obrazy na míru, svatební oznámení, dekorace, loga a plno dalších originálních věcí.

„Jeden král měl krásnou dceru. Hledal pro ni ženicha po celé zemi. Nikdo nechtěl princeznu za ženu, i když byla bohatá a dostala by věnem zámek a devět věznic. Široko daleko si totiž lidé vyprávěli, že královská dcera je čarodějka.“ (str. 45)

V obrázkové knize Vílí kouzla naleznete sedm autorských pohádek, které byly vytvořeny ke společnému čtení s dětmi. Jsou totiž vyprávěny způsobem, který zkušenějšího čtenáře, zastávajícího roli vypravěče, navádí k tomu, jak s jednotlivými příběhy pracovat. Na začátku každé z nich naleznete zamyšlení se před čtením představující otázky, které by bylo vhodné dětskému recipientovi položit. Většinou se jedná o dotazy naznačující, o čem bude děj pojednávat a tázající se na slova, která by menším příjemcům nemusela být známá a jsou pro dění důležitá. U prvního povídání nesoucího název Kocour, pes a kohout, vypadá toto zamyšlení následovně:

Znáš nějakou pohádku o tom, jak zvířátka pomůžou člověku?
Víš, co znamená slovo přívětivě? (str. 8)   

Vílí kouzla (Alena Vorlíčková, ilustrace: Petra Řehová)
Zdroj: archiv recenzentky
 

Podobnou reflexi najdete i na konci.
Tyto úvahy bezpochyby poslouží dětem k tomu, aby se nad jednotlivými poselstvími zamyslely a vše si s dospělým ujasnily. Mimoto se v průběhu vyskytují různé úkoly, které jsou zaměřeny na rozvoj různých oblastí učení. Za příklad mohu uvést dokreslení poloviny obrázku či rozdělení večeře zvířatům na talíř dle toho, co jedí.

Vyprávění probíhá v er-formě vševědoucím vypravěčem. Autorka pracuje se známými motivy, které jsou obohaceny o nové prvky a jsou díky tomu originální. Témata se různě mění, ale zpravidla v nich hraje podstatnou roli láska, nenávist a různá života ovlivňující rozhodnutí. Líbilo se mi, jakým způsobem bylo ukázáno, že všechny naše činy mají své důsledky a každý si z těchto ponaučení má šanci něco odnést.

Vílí kouzla (Alena Vorlíčková, ilustrace: Petra Řehová)
Zdroj: archiv recenzentky


Styl psaní je velmi čtivý. Setkáváme se s úsporným způsobem vyjadřování, tvořeným jednoduchými větami. Vyskytuje-li se souvětí, je krátké. Text je psán velkým tiskacím písmem vyhovujícím začínajícím čtenářům, ale též předčtenářům, kteří jej pouze pozorují a s písmeny se teprve seznamují. Pohádky tedy nesměřují výhradně na jednu věkovou kategorii, ale jsou vhodné pro děti předškolního i školního věku. Jsou krátké a mladší děti si mohou jejich prostřednictvím kromě podstatných životních lekcí odnést též nová slova, která zajisté poslouží k obohacení jejich slovní zásoby. Nejedná se o těžká slovíčka, ale o ty, se kterými se v každodenní mluvě nesetkáte. Na druhou stranu ovšem můžete narazit na k námětu nesedící výrazy jako je třeba batoh, nad kterým by se kdekdo mohl v době králů a královen pozastavit. Dále se čas od času slova v souvětí opakují a nevyznívá to moc líbivě:
 
„Tak se rozloučili. Otec zůstal doma a syn odešel po prašné cestě s batohem na zádech do dalekého světa. Když už tak nějaký čas chodil, zahlédl na cestě hrášek. Vzpomněl si na otcovu radu, vzal hrášek a schoval ho do batohu. Šel dál a objevil druhý hrášek. Sehnul se pro něj a opatrně ho dal do batohu. Večer našel třetí hrášek. Sebral ho a přidal k ostatním.“ (str. 53) 

Vílí kouzla (Alena Vorlíčková, ilustrace: Petra Řehová)
Zdroj: archiv recenzentky


Co se obrazového doprovodu týče, ten je tvořen velmi sytými barvami. I když jsou obrázky jednoduché a neobsahují moc detailů, mají svým nevšedním pojetím šanci příjemce zaujmout. Část z nich není ihned jasná a je při jejich prohlížení potřeba využít fantazii, což byl ilustrátorčin cíl.

Titul mohu nepochybně doporučit všem zájemcům o zpestření četby svých dětí. Nejenže představuje dobrý návod na to, jak s příběhy dále pracovat v domácím či školním prostředí, ale také se podílí na rozvoji morálních hodnot a smyslu pro spravedlnost. Musím nicméně upozornit na to, že zlo bývá uvnitř potrestáno krutými způsoby, typickými pro lidovou pohádku, a tak bych předem zvážila, zda číst s dětmi mladšími pěti let.

Vílí kouzla (Alena Vorlíčková, ilustrace: Petra Řehová)
Zdroj: archiv recenzentkyPohádkové texty s krátkými větami a nádhernými obrázky podporujícími dětskou fantazii. Na čtení se děti naladí připravenými otázkami a po přečtení na ně čekají zábavné úkoly.

Nakladatelství: Alena Vorlíčková (samonáklad)
Ilustrátorka: Petra Řehová
Rok vydání: 2019
Žánr: pohádky
Počet stran: 79
Vazba: pevná

Komentáře