Recenze: TAJEMSTVÍ ZJEV(E)NÉ SRDCI – 1.ČÁST (Jiří Klaban)

 Klidné časy začínají být minulostí

Obálka knihy Tajemství zjev(e)né srdci (Jiří Klaban, 1. část, nakladatelství Pointa), epické fantasy

Za recenzní výtisk děkuji autorovi Jiřímu Klabanovi. 
Chci zakoupit tento titul!Patnáct let trvalo Jiřímu Klabanovi, než své myšlenky přenesl na papír. Doba, za kterou se v životě stane spousta věcí. V případě autora se změnil jeho vztah k náboženství a stal se věřícím člověkem. Obyvatel Liberce a pracovník multikina kromě Tajemství zjev(e)né srdci napsal ještě dvě povídky, z nichž jedna se v roce 2012 v soutěži uspořádané nakladatelstvím Fragment umístila na devátém místě. Ovlivněn tvorbou Tolkiena a Verna debutuje se svým románem plným lásky, víry, přátelství a naděje u nakladatelství Pointa.

Příběh nás zavádí na kontinent zvaný Pevnina. Místo s velkou historií opředenou o bitevní vřavy. Na jedné straně jsou vzýváni prastaří Bohové Devítky, na druhé je menší skupina věřících v Jediného Boha. Tohle náboženské tření by samo o sobě dalo vzniknout mnoha šarvátkám, jenže v této zemi nežijí jen lidé, ale i kouzelníci. Lidské plemeno je nazýváno jako „ti slabí“ a mají pár svých oblastí, v nichž se snaží vést normální život. Kdyby kouzelníci chtěli, mohou si je kdykoliv podrobit, ale jsou zaměstnání válčením mezi sebou, čímž si zvyšují svou moc. Ekron a Para se těchto bojů nechtějí účastnit a ačkoliv sami oplývají magickými schopnostmi, rozhodnou se pro život v ústraní, kde chtějí vychovávat děti Meru a Beloga. Díky těmto postavám pronikáme hlouběji do samotného vzniku země i života „těch výjimečných“.

Ekron ten příběh znal: Dub, Buk, Javor, Kaštan, Lípa, Bříza, Jedle a Borovice – čtyři otcové a čtyři matky stromů. Právě oni podle legendy zasázeli Kouzelný les, když ještě chodívali po Pevnině; dávno předtím, než se zde objevili první lidé. Přiváděli do své zahrady nové a nové stromy, které na svých cestách potkávali. Už dávno však svou práci skončili a sami zapustili kořeny v dlouhých rozestupech podél celého východního okraje Kouzelného lesa. Sedm z nich už podlehlo stáří, vichrům nebo sekerám. Zbývala jenom Lípa; nejušlechtilejší a nejkrásnější ze všech – ta, jež svým listům dala podobu srdce. (str. 21)

Kniha obsahuje čtyři hlavní kapitoly s řadou dalších pojmenovaných podkapitol. Pouze první je věnována Meře a její rodině. Další části se orientují na lidi, z nichž hlavní pozornost je zaměřena na Arijena, syna severu. Mladík před prahem dospělosti byl vyslán do města, aby získal zkušenosti a utužil vztahy s  Torsorem a Pevností králů, z níž pochází. Nejlepší by bylo, kdyby jeho sestřenice Isabela a on spojili svůj život s místními královskými potomky a tím zajistili mír i rozšíření území. Jenže plány se začínají odvíjet jiným směrem, než bylo zamýšleno. Osudové setkání s bylinkářkou Marií změní nejen jeho myšlení, ale i následující život.

„Udělej ctnost z toho, co u tebe mnozí považují za slabost. Milosrdenství je slabostí jen v očích hlupáků, kteří mají ve skutečnosti z milosrdných lidí obrovský strach. Proto je nenávidí, Arijene. Nenávidí to, co pro mě a pro Sama děláš…“ (str. 143)

Arijena nečekají klidné dny a jako dědic Ekronova meče – zbraně, jež byla stvořena kouzelníkem pro ochranu lidí před magií – musí nastoupit na cestu, aby zachránil životy nejen svého lidu, ale celého lidského rodu. Zlo se hlásí o slovo a prastaré stvůry ožívají. Má člověk bez kouzelných schopností vůbec šanci uspět?

Heterodiegetický vypravěč nám ukazuje svět podobný středověkému způsobu života. Souboje v arénách, kruté předhazování lvům, pohanská víra i absolutní moc panovníka. Autor pracuje s velkou inspirací evangeliem (ať už se jedná o vyhnání z ráje či odvěký boj dobra se zlem). Duchovní rozměr je intenzivní v projevech hrdinů i v určitých zázracích, které se objeví. Dočkáte se krásných popisů okolní krajiny, partnerských i přátelských vztahů. Na stránkách knihy vás překvapí spousta prapodivných tvorů. Skřeti, medoři (zvířata podobná medvědům), kombinace hadů a draků i očarovaní vlci. Děj se ve střídavých intenzitách odehrává v přírodě, stejně tak jako na hradech a městských osadách. Dochází tak k příjemnému seznámení se standardním životem, stejně tak jako s kouzelnou přírodou a jejími obyvateli.

Epická fantasy obsahuje plasticky vykreslený svět se svými pravidly a náležitostmi. Dobrodružství kombinované vztahovými propletenci, ukazuje různé podoby lásky: rodinnou, partnerskou, mezi přáteli i k Bohu. Oceňuji kvalitně zpracované charaktery hlavních i vedlejších postav. Nepodléhají žánrovému klišé, jsou konzistentní a snadno zapamatovatelné, i když se mihnou jen na krátký okamžik. Postava Arijena může místy působit až moc dobrácky, ale není to nijak rušivé. Naopak mu fandíte, aby zvládl všechny nástrahy, kterých opravdu není málo. Kniha je v předsádce opatřena mapou území pro snadnější orientaci, nicméně jedná se spíš o doplněk než nutnost, protože samostatný popis je dostatečný. Nicméně je škoda, že publikace neobsahuje ilustrace. Některé scény si o grafické znázornění přímo říkaly.

Autorovi se podařilo vyhnout začátečnickým chybám. Text neobsahuje zbytečné opakování informací, naopak je patrna bohatá slovní zásoba a cit pro jazyk. Byly chvíle, kdy jsem si říkala, že u některých osob není dostatečně vykreslena jejich motivace, ale vzápětí mě Jiří Klaban mile překvapil a vše uvedl na pravou míru. Žádná krkolomná souvětí, překlepy či nadužívání stejných slov. Jen ke konci románu docházelo k nadužívání výrazu jakoby. V tomto případě musím pochválit redakční i editorskou práci. Jen jedna pasáž by chtěla trochu přeformulovat. Došla jsem z uvedeného vyprávění k závěru, že Arijen má jen jeden nůž. Nicméně buď u něj dochází k přesunu, nebo by bylo vhodnější ozřejmit, že se jedná o jinou zbraň. Co by stálo také za lepší práci je výběr obálky. Zvolená forma je nemastná, neslaná a domnívám se, že na první pohled nemá šanci zaujmout.

Ruce měl krutě spoutané za zády v zápěstí a navíc ještě přivázané k tělu. Provazy mu přes kazajku tlačily k zádům schovaný nůž, ale nijak se k němu nemohl dostat. (str. 404)

„Petře, kdybych ti nastavil botu, dokázal bys mi z ní vytáhnout nůž a přeřezat mi pouta?“ (str. 405)

I když některé motivy jsme mohly zaznamenat již v jiných titulech (spoutáni krví a vidění toho, co dělá ten druhý, skřeti, vybírání dřeva pro svou hůlku apod.) románu to neubírá jeho přesah. Propojení s duchovní symbolikou zdůrazňuje psychologickou linku a zároveň od čtení neodradí nevěřící lidi. Kouzelníci mají jiné plynutí času, respektive se dožívají podstatně vyššího věku, proto bych se nebála věnovat jim více prostoru a některé okolnosti dovysvětlit. Mohou si vykouzlit potravu, nebo je to zakázané? Existují i nějaké organizované řády či školy? 

Tajemství zjev(e)né srdci je součástí série, jejíž pokračování je plánováno na podzim tohoto roku. Mělo by se jednat o druhý a zároveň poslední díl. Sama ho budu vyhlížet s očekáváním, protože autor je ke čtenáři krutý a svůj příběh ukončil takříkajíc v tom nejlepším. Marně budete vyhlížet další stránky.

Zajímavý nosný námět i vytvořený svět, jenž by mohl být místem pro řadu dalších knih. Plynulé a poutavé čtení vás naplno pohltí. Dobrodružství okořeněné o spoustu pasáží, nad nimiž budete přemýšlet i po dočtení. Nadaný český spisovatel zkombinoval fantasy s duchovní tématikou a i přes mé drobné marginálie hodnotím knihu jako velmi zdařilý počin. Má dobro šanci na vítězství?

Pokud jste milovníci epické fantasy, máte další kvalitní čtivo, které by nemělo uniknout vaší pozornosti. Tohle by bylo skvělé i ve filmové podobě. Parádní jízda!

Obálka knihy Tajemství zjev(e)né srdci (Jiří Klaban, 1. část, nakladatelství Pointa), epické fantasy
Zdroj: archiv recenzentkyStarobylá Pevnina se zmítá v nepokojích. Válka o moc mezi kouzelníky vrcholí. Mladá čarodějka Mera opouští bezpečí dosavadní samoty a setkává se s Mocí mnohem větší, než je ta její. Toto setkání promění nejen ji samotnou, ale zásadně ovlivní budoucnost celé Pevniny.

Staňte se svědky odvěkého boje mezi dobrem a zlem nejen na bitevních polích, ale především v lidských srdcích. Prožijte příběh odvahy, oddanosti, lásky a důvěry přesahující hranice známého světa i chápání.


Nakladatelství: Pointa
Série: Tajemství zjev(e)né srdci – 1. část
Rok vydání: 2022
Žánr: fantasy
Počet stran: 448
Vazba: brožovaná

Komentáře