Recenze: ČERNÉ JAZYKY (Dita Táborská)

  Česká sonda do tchajwanské mentality

Černé jazyky (Dita Táborská, nakladatelství Host)

Za recenzní e-knihu děkuji portálu Palmknihy
Chci zakoupit tento titul!

 

Spisovatelka Dita Táborská se může pyšnit poměrně pestrým životopisem. Absolventka anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začínala jako externistka České televize a Českého rozhlasu, odkud se později přemístila na izraelské velvyslanectví v Praze. Od roku 2009 pracuje pro Ministerstvo zahraničí, jež ji vyslalo nejprve na české velvyslanectví v Ulánbátaru a následně na český zastupitelský úřad v Tchaj-peji, kde působí dodnes. Na poli literatury se objevila sice poměrně nedávno, ovšem již její prvotina z roku 2017 Malinka byla veřejností velmi pozitivně přijata – stejně jako o rok později vydaná Běsa. Své komfortní zóny komplikovaných, spletitých rodinných dramat se drží i ve své zatím poslední knize Černé jazyky, v níž čtenáře navíc jako bonus zavede až na druhý konec světa, a to sice na Tchaj-wan
 
Na zahraničním odboru ministerstva to už žilo, i když zbývalo dvacet minut do začátku pracovní doby. Bao odpovídal pokývnutím na uctivé pozdravy kolemjdoucích. (str. 14)
 
Jedenapadesátiletý Bao žije klidným, relativně spokojeným životem. Díky své píli se na společenském žebříčku propracoval velmi vysoko, jako náměstek ministra hospodářství se tak kromě materiálního dostatku může těšit i z úcty okolí či pozornosti krásných, mladých žen. Třináctá komnata naplněna spory s bratrem Taem, složitým vztahem s otcem či hříchy z mládí se zdá být pevně uzavřena. Když se však jeho syn David rozhodne po letech navázat kontakt s Taovou rodinou a Baova bývalá manželka Sedrika navíc záhy těžce onemocní, veškerá dosavadní harmonie – narušována jen občasnými mírnými roztržkami s dospělými dětmi – je pryč. Nevyléčitelná diagnóza Sedriky spustí hotovou smršť událostí a na povrch začnou vyplouvat tajemství nejen Baa, ale i jeho příbuzných. 

Elsa po chvíli vzhlédne, od nosu se jí k rukávu bundy táhne nudle, což si ještě druhou rukou rozpatlá po obličejí. „Máma má rakovinu, pá, jedu od ní.“ (str. 43) 


Českých autorů, kteří by se ve svém díle věnovali Tchaj-wanu, potažmo jiným asijským zemím, není příliš mnoho. Dita Táborská v Černých jazycích zúročila svůj několikaletý pobyt v Tchaj-peji, díky němuž dokázala poměrně přesně vystihnout tchajwanskou mentalitu, v níž je jedinec téměř vždy podřízen společnosti. Rodinná čest, poslušnost a oddanost rodičům stojí v žebříčku hodnot na prvním místě, následována nekonečným studijním drilem již od školky či prací do pozdních nočních hodin. Tato pravidla, vštěpovaná dětem již od útlého věku, tak logicky ovlivňují i mezilidské vztahy a řešení různých mezních situací.

Tak to je, takový je Tchaj-wan. Člověk se prostě musí učit pořád, i kdyby to mělo být nesmyslné a neefektivní, zahálka se neodpouští, to jen těm nejmenším. (str. 182) 

Černé jazyky
jsou knihou, která se nečte lehce – na vině však rozhodně není autorčin styl psaní. Navzdory závažným tématům plyne děj – i přes nemálo vnitřních monologů hrdinů – svižně kupředu, připomínaje občas lavinu dalších a dalších nečekaných odhalení. Spisovatelka se nebojí ani naturalistických popisů, což je rozhodně pozitivní. Zajímavá je rovněž vypravěčská perspektiva, v níž se střídají ich, du i er-forma. Přestože je drtivá většina psaná z pohledu Baa, dostanou se ke slovu i ostatní postavy (bývalá manželka, děti a jiní příbuzní), což jen podtrhuje komplexitu příběhu. Kromě rodinných dramat determinovaných přísným, zkostnatělým společenským nastavením se Táborská dotýká i složité historie Tchaj-wanu, politiky a dosud přetrvávajícího rozdělení na demokraty a stoupence Kuonmintangu. 

Rozklepeš se hrůzou. Co sis vlastně myslela? Přece i tohle je Tchaj-wan, který tak dobře znáš! Tchaj-wan, ve kterém se zrada rodiny neodpouští. Kde rozhodnutí jednotlivce nemají váhu, pokud nevyhovují celku. (str. 191)


Jak již bylo zmíněno, autorka plně využila svůj několikaletý pobyt na Tchaj-wanu a díky znalosti tamějšího společenského klimatu dokázala stvořit naprosto uvěřitelné postavy – ať se jedná o machistického Baa či Taa nebo Taovu manželku Cchaj, jež se bojí svého muže a nečiní nic proti jeho vůli. Sedrika se tomuto vzorci částečně vymyká, což však může být způsobeno uvědomením si blížícího se konce. Baovy děti, David a Elsa, vychovány sice na prestižních amerických školách a relativně v západním duchu (což potvrzují anglická jména), se snaží z vlivu rodičů vymanit a jednat po svém, v klíčových momentech je ale rodina i pro ně stále na prvním místě, daleko před jednotlivcem. Individualitu symbolizuje Češka Hana, jejíž uvolněnost a spontánnost ostře kontrastuje s tchajwanskými zvyklostmi a pořádky, a Taův syn Jen. 

Tvůj otec přece nic takového nezpůsobil, tvůj otec se trápil tím, kolik bolesti musel Tchaj-wan vytrpět! (str. 179) 

Černé jazyky
se v očích českého čtenáře mohou stát exotickým kouskem, zachycujícím sice poměrně běžná rodinná dramata, leč determinována smýšlením a morálkou na míle vzdálené té (středo)evropské. I přes geografickou a mentální vzdálenost však mezi Tchaj-wanem a Českou republikou – kromě partnerské smlouvy hlavních měst – existují jistá pojítka, například pohnuté, událostmi nabité 20. století v historii obou zemí. Dita Táborská si díky výše zmíněným kvalitám svou cílovou skupinu rozhodně najde, zejména mezi příznivci Odeonu

Obálka je sice relativně jednoduchá, avšak zdařilá: černooranžový symbol (had? jazyk?) na bílém pozadí svou strohostí a tajemností odpovídá příběhu i tchaj-wanské mentalitě, jež nám, Středoevropanům, v mnoha ohledech může připadat nepochopitelná.Anotace:
Tchajwanec Bao se snaží mít celý život pevně v rukou. Má skvělou kariéru, děti s prestižními školami, a dokonce se zdá, že jej netíží ani nefunkční vztah s bývalou manželkou Sedrikou. Na Tchaj-wanu je přece hlavní neztratit tvář — ať se děje cokoli.

Vše se však náhle změní, když Sedrika onemocní nevyléčitelnou chorobou a syn David se rozhodne sejít se strýcem Taem, s nímž se Bao rozhádal údajně kvůli dědictví. Vrstvy nevyřčených rodinných křivd a lží se od té chvíle postupně drolí a zásadně mění životy všech v Baově okolí. Nic není takové, jak se zdá, a nic nedopadne tak, jak by si hrdinové románu přáli.

V Baově charakteru a příběhu jeho rodiny se odráží osud těžce zkoušené země a traumata předků, sahající hluboko do minulosti. Román Černé jazyky ukazuje vratkost našich představ o hodnotách, jako jsou pravda, povinnost, čest či láska, a nesmírnou obtížnost se navenek opravdově a upřímně projevit.
 
Nakladatelství: Host
Rok vydání: 2021
Žánr: psychologický román
Počet stran: 229 
Formát: epub, mobi, PDF
 
 
Logo e-shopu Palmknihy

 

Komentáře