Recenze: TAJEMSTVÍ QUERBURŮ (Michal Vlk)

Tajemství života v napínavém příběhu pro děti

Tajemství Querburů (Michal Vlk, knihoVLK), fantasy pro mládež

Za recenzní výtisk děkuji autorovi Michalu Vlkovi.

Liberecký rodák Michal Vlk, který si z iniciál svého jména vytvořil nápadité logo, o sobě říká, že je snílek a touží bavit lidi svými příběhy. Se svou první knihou Tajemství Querburů přinesl svou vlčí kůži na trh v roce 2020 a věnoval ji mladším čtenářům, zajímavá ale může být i pro rodiče.

Tajemství Querburů (Michal Vlk, knihoVLK), fantasy pro mládež
Zdroj: archiv recenzentky

Kryštof Potůček prožívá vážně špatné období. Je jedináček, rodiče od rána do večera v práci a je to právě rok, co přišel o dědečka.

Vlivem truchlení ztratil o vše zájem a jen sedí u herní konzole a plácá se od ničeho k ničemu. 

Jednoho obzvlášť špatného dne se rozhodne raději nenasednout do školního autobusu a prodloužit si cestu domů přes les. Ve hře je marná naděje na odklad rodičovského kázání nad žákovskou, leč stane se něco jiného.

Kryštofa v lese zastihne bouřka a během ní se odehraje cosi magického. Záblesk kouzelného krystalu jej zmenší na velikost pouhých pár milimetrů a Kryštof se dostane do říše Querburů.

Jde o národ, žijící na vzrostlém dubu, od nějž odvozuje i svůj název, vzniklý spojením dvou slov jeho latinského jména Quercus Robur. Malou civilizaci překvapivě propojuje s tou naší několik dějinných milníků, které jsou jednak vtipným zpestřením, podnětem pro děti k dalšímu studiu a také vysvětlují věci podstatné pro děj.

Malí lidičkové mají svéráznou kulturu a cizince uvítají a snaží se mu pomoci s návratem do jeho světa. Králi i vrchní alchymistce je jasné, že bude chlapce nutné opět zvětšit, což by nemusel být takový problém, protože na tento proces mají Querburové technologii, bohužel je potíž v tom, že byla před několika lety ukradena zrádcem.

Ufuněný opozdilec se pak za úšklebků některých spolužáků dobelhal do zadní části vozu, kde se konečně posadil. Po cestě probouzející se krajinou trvající asi dalších dvacet minut zastavil pan řidič před školou. Chlapec s ostatními dětmi prošel hlavní branou a odebral se přímo do šaten na tělocvik.

„Tak co, ty buřte, nevyčerpal tě moc ten ranní běh na autobus? Abys nám na hodině nedostal srdeční zástavu,“ pronesl Aleš Drtikol směrem ke Kryštofovi, což bylo následováno hihňáním jeho nohsledů. (str. 19)


Hlavní protagonista příběhu, Kryštof Potůček, je třináctiletý chlapec stižený rodinnou tragédií. Smrtí dědečka přišel také o svého jediného opravdového přítele, ochránce a parťáka ve všech dobrodružstvích. Ztratil smysl života a tak teď vysedává u počítače, tloustne, ve škole je kvůli tomu šikanován, což učitelé přehlížejí. Ani doma to za moc nestojí, jelikož rodiče očekávají, že by už měl oplakávání dědy ukončit a začít zase pěkně šlapat brázdu. Kryštof se s žalem potýká do značné míry sám a na jeho příkladu je docela pěkně vidět, jak náš svět bagatelizuje některá dětská trápení.

Po příchodu mezi Querbury se chlapcova situace dramaticky mění. Kromě nutnosti vyrovnat se s neplánovaným a trochu děsivým dobrodružstvím nachází také kamarády a potkává moudré dospělé, kteří mu pomáhají znovu přijít na chuť životu. Zároveň s tím jaksi mimochodem získává znovu také kondici, zdraví a sebeúctu.

Querburské společenství se řídí sympatickými zákony, které může čtenář objevovat spolu s malým Kryštofem a nechat se inspirovat na své vlastní cestě za štěstím.

Tajemství Querburů (Michal Vlk, knihoVLK), fantasy pro mládež
Zdroj: archiv recenzentky

Úvod je poněkud zdlouhavý, klopotný a působí prvoplánově moralisticky, a to i když přimhouřím oko, neboť jde o literaturu pro děti, kde je jistá černobílost zobrazení žádoucí. Celé uvedení do děje před Kryštofovým zmenšením je hodně popisný. Mnohé informace jsou nadbytečné a souvětí nepříjemně dlouhá.

Jakmile se ale hlavní hrdina dostane mezi Querbury, příběh získává na čtivosti, plynulosti a dokonce se stane opravdu poutavým a napínavým. Dost věcí se dá snadno odhadnout dopředu, ale předpokládám, že méně sečtělý čtenář pointu neodhadne hned v první třetině. Zábavná je také malá romantická vsuvka zcela odpovídající věku postav i předpokládaného čtenářstva.

Querburský svět je zajímavý, barevný, je příjemně prošpikován vtipnými detaily a nápady a jako červená nit se jím vine touha předat dětem nadšení pro přírodu a harmonický a zodpovědný životní styl.

Odsunul talíř a na posledních pár desítek minut před zasedáním se konečně začetl do Querprincipa. Otevřel knihu a pravidlo, které náhodně nalistoval, ho zaujalo. Znělo: Žij tady a teď. (str. 67)


Příběh sledujeme Kryštofovou optikou v er-formě v minulém čase. Je vyprávěn jednoduchou soudobou češtinou, s občasnou snahou o květnatost, jež je spíše zbytečná. Sem tam se vyskytne výraz pro cílové čtenářstvo dosti obtížný, nicméně je možné jej brát jako podnět k dalšímu studiu nebo diskusi a jako obohacení slovní zásoby. Dobrou zprávou je, že text prošel kvalitní korekturou a nehemží se to v něm ani překlepy ani chybami, které by dětem fixovaly nesprávné jazykové návyky.

Font je zvolen bezpatkový a velikost písma spíše větší, takže stránky rychle utíkají a zápis trofeje do školního čtenářského deníku máte tím pádem na dosah.

Tajemství Querburů (Michal Vlk, knihoVLK), fantasy pro mládež
Zdroj: archiv recenzentky

Ozdobou publikace jsou detailně vyvedené černobílé ilustrace, zobrazující povětšinou drobný hmyz, který hraje v příběhu důležitou roli. Máte-li fóbii z mravenců, patrně vám neudělá příliš radost nápad dekorovat jimi zápatí každé stránky, pokud se však s takovým problémem nepotýkáte, možná vám stejně jako mně bude připadat originální a půvabný.

Symbol na přebalu hraje u Querburů velkou roli, nemohu se však zbavit dojmu, že by působil efektněji, kdyby se nezdálo, že byl nakreslen pastelkami.

Kniha jako taková je velice pěkně zpracovaná, tvrdé desky a šitá vazba jí sluší a zaručují, že se hned tak nerozpadne. Potěší i integrovaná stužková záložka a předsádky s dubovými listy. Třešnička na dortu je způsob, jímž autor zabalil publikaci k přepravě. Nutnost rozlomit pravou voskovou pečeť na hedvábném papíře působí jako tajuplné pozvání do záhadného světa a podněcuje nejen dětskou fantazii.

Kryštof nemohl uvěřit štěstí, které měl. Nyní byl oslavován jako hrdina, ale největší radost mu udělalo, když v davu zahlédl Emu Pampeliškovou, která na něm mohla oči nechat. (str. 284)


Tajemství Querburů je sympatickou knížkou, která zabaví malé průzkumníky na pár příjemných hodin. Do slušivého kabátku pohádko-fantastického příběhu odívá několik dobrých rad do života, které mohou přimět k zamyšlení i rodiče nebo podnítit domácí diskusi, dá se ale číst i jako jednoduché dobrodružství. Může také fungovat jako spojovací článek mezi pohádkami a propracovanějším fantasy, což ocení začínající a mírně pokročilí mladí knihofilové a zajisté také jejich dospělí.


Kryštof je chlapec, který se po smrti svého dědy snaží najít novou chuť do života. Ve škole je za otloukánka a ani učení mu nejde tak jako dříve. Navíc dlouhé vysedávání u herní konzole s horou sladkostí si vyžádalo svou daň na chlapcově fyzické kondici a vzhledu. Celý jeho život se však od základu změní potom, co se během bouřky ztratí v hlubokém lese. Dokáže najít cestu zpět domů? A je jeho zmizení pouhá náhoda?

Nakladatelství: Michal Vlk – knihoVlk
Ilustrátor: Michal Vlk
Rok vydání: 2020
Žánr: fantasy pro mládež
Počet stran: 320
Vazba: pevná

Komentáře