Recenze: RŮZNOST JE BEZVA! (David Nadrchal)

 Osobnosti podle písmen

Různost je bezva! 16 typů osobností (David Nadrchal, nakladatelství Portál), populárně-naučná

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Portál.
Chci zakoupit tento titul!David Jan Nadrchal se čtenářskému publiku představuje se svou prvotinou a hnedle si vybral těžší cestu. Titul je zaměřen na typologii osobnosti a populárně–naučným způsobem se snaží široké veřejnosti objasnit, co vše se pod tímto termínem skrývá. Student gymnázia, vedoucí skatů a mládeže ČCE začal svou knihu psát již v patnácti letech. Publikace vychází u nakladatelství Portál.

Představte si, že byste celou společnost rozdělili do několika skupin a každé dali specifické oblečení, aby byly na první pohled patrné. Bohužel s osobností to není tak jednoduché a nemůžeme ji u druhých tak snadno klasifikovat. Autor vychází z tzv. Myers–Briggs indikátoru (MBTI), jež navazuje na práci Carla Gustava Junga. Používá se jako osobnostní test např. v oblastech pedagogiky, manželských poradnách a při osobnostním rozvoji. 

V úvodu jsou nám představeny základní posuzované oblasti, jež jsou pro následné porozumění velmi důležité. Odkud čerpáme energii, jaký typ informací vnímáme, co má při našem rozhodování největší vliv a jakým způsobem je náš život organizován? Většina knihy se zabývá obecnými informacemi, které jsou následně vsazeny do kontextu jednotlivých typů. Snáze tak pochopíme partnerské, milostné i vzdělávací sféry a důvody, proč je každý z nás nejen vnímá, prožívá ale i řeší jinak. V kapitole orientované na vývojovou psychologii z hlediska osobnosti je vidět, jak některé rysy jsou patrné hned a jiné až s postupujícím věkem.

Významnou komponentou jsou i mentální funkce. Je to takový žebříček pomocníků, jakými řešíme situaci. Dělí se na dominantní, sekundární, terciární a inferiorní. Již dle názvu je jasné, že dominantní je pro nás typická, ostatní nastupují v případě většího či menšího duševního diskomfortu. Šest kapitol nám dá teoretický i praktický rámec, v té poslední čteme o konkrétních osobnostních typech. Nahlédneme do jejich způsobu myšlení, silných a slabých stránek a jako zajímavost je uvedené výstižné motto a zástupce známé osobnosti.

Celá publikace obsahuje mnoho tabulek, příkladů, citátů a zvýrazněných grafických komponent, jež mají čtenáři četbu usnadnit a zpřehlednit. Autor používá přirovnání i ukázky z nich, na kterých demonstruje konkrétní charakterové rysy. Např. My od Zamjatina či Hobita od Tolkieana aj. 

Jak rozlišit N chlapce od S? Vojtěch Černý si myslí, že to zvládnete v rámci sekund: Tričko volně vlající přes kalhoty má teoretik a filozof, naopak tendencí k zastrkování trika do kalhot, tedy jisté sešněrovanosti, se často vyznačuje praktik a realista. (str. 91)

Jazyk je prostý a i s obsaženými odbornějšími výrazy spíše lidový, a tak přístupný. Některé věty bych psala více formálněji, místy působily až moc žoviálně. Převážně v první části si spisovatel vypomáhal doplňkovými formulacemi, v kterých se obracel ke čtenáři a dovysvětloval, „toto se dozvíte později“ apod., což na mě mělo spíš rušivý efekt. Textem prostupuje mnoho časů a vypravěčských pohledů.

Abecedních zkratek je spousta a není tedy divu, že se i sám spisovatel upsal. Na str. 170 čteme bod Po svatbě s usuzujícím J typem, na následné straně je ten samý bod, i když má být Po svatbě s vnímajícím P typem. Krkolomnějších slovních spojení by se dalo najít více např. humanitární profese x humanitní profese, podvědomě se chápu každé příležitosti x podvědomě se chopím každé příležitosti. Dalším drobným nedostatkem je chyba tisku. V některých úsecích nebylo slovo či slovní spojení řádně vytištěné, a bylo tedy hůře čitelné. Zvolila bych i jiné umístění pro citace, jejichž začátek měl zvýrazněné písmeno a odkazoval na daný typ osobnosti. Umístění by mi přišlo příjemnější až na konci dané pasáže, to je ale spíš osobní preference.

Přestože jsem měla některé drobné výhrady, z mého pohledu byl titul napsán přesně pro cílovou skupinu, tzn. laickou veřejnost s menším či větším povědomím, že existuje nějaká osobnostní typologie. Vzala v potaz různé etapy lidského života, přiřadila přiléhavé případy a grafické zpracování. Po každém bloku přišlo na řadu stručné závěrečné shrnutí, jež vypíchlo důležité body. Knihu ani není nutné číst v chronologickém pořadí, i když doporučuji začít přeskakovat k částem, které vás zajímají, až po seznámení se základním dělením. Na druhou stranu, je dobré si ji přečíst jako celek a moci tak nahlédnout i do myslí, pro vás na první pohled vzdálených lidí. 

Já jsem si potvrdila, že patřím mezi ENTP a četba mi pomohla více se zaměřit na svá slabá místa, jež mohou být pro ostatní lidi nepříjemná. Titul doporučuji a i vzhledem k autoru věku si cením takto kvalitního zpracování a jeho objektivity, kdy se snažil zdůraznit, že žádný typ není lepší či horší, ale každý má své místo. Různost je zkrátka bezva!


Právě v rukou držíte text, který se hemží čtyřpísmennými zkratkami jako ENFJ, INTP či ISTJ. Každá z nich představuje jeden z 16 typů osobností rozlišovaných typologií MBTI.

I přes nepopiratelnou jedinečnost každého tvora mají nositelé jednotlivých typů velmi podobný přístup k práci, způsob komunikace, životní hodnoty i proces dozrávání.

Kniha Různost je bezva provádí čtenáře jednotlivými oblastmi lidského života, ve kterých jsou mezi nositeli různých typů zvlášť velké rozdíly – mezilidskými vztahy, komunikací, prací a vývojem osobnosti v průběhu života. Průvodci na této cestě za lepším porozuměním sobě i svým bližním je jak pečlivě probíraná teorie zahrnující dynamiku osobnostního typu a problematiku temperamentů, tak četné příklady projevů osobnostního typu z praxe. A ač dílo nabízí možnost hlubšího pochopení celé typologie, je psáno tak, aby ho mohl číst i člověk, který se s MBTI dosud nikdy nesetkal.

David Jan Nadrchal, student Gymnázia Jana Keplera v Praze, vedoucí skautů a mládeže ČCE. Má pět mladších sourozenců. Svou knihu o MBTI začal psát v 15 letech.

Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2021
Žánr: populárně–naučný
Počet stran: 224
Vazba:brožovaná 

Komentáře