Recenze: MÝTY A FAKTA O AUTISMU (Michal Hrdlička)

Chybějící dílky do komplikované skládačky jménem autismus

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Portál.
Chci zakoupit tento titul.Michal Hrdlička  lékař a profesor, (spolu)autor mnoha vědeckých děl i vysokoškolských učebnic, zakladatel prvního diagnostického programu pro poruchy autistického spektra v České republice  je především mužem na svém místě. Ve své nejnovější knize se chystá podělit se čtenáři o své široké znalosti a bohaté zkušenosti, které se leckdy liší od věcí, o nichž jsme si mysleli, že už víme…

„Je snazší vypustit do oběhu senzační nesmysl než převyprávět komplikovaný poznatek.“ (str. 7)

Ačkoli nelze vyloženě tvrdit, že se s tituly o autismu roztrhl pytel, v poslední době na toto téma opravdu vychází čím dál více odborných publikací i osobních zpovědí. Nezanedbatelný podíl na oné osvětě nese právě nakladatelství Portál, viz Matěj maluje mapy, Stínka, Jakou barvu má pondělí?, Omluvy, které zařveš, se nepočítají a jiné. Mezi českými autory se dlouhodobě velké oblibě těší třeba tvorba Ivony Březinové (Řvi potichu, brácho  recenze) nebo humorné postřehy Martina Selnera (Autismus & Chardonnay 1+2).

Zdroj: archiv recenzentky


Informovanost veřejnosti o dané problematice vskutku hojně stoupá, přesto však v kolektivním povědomí přetrvává řada zkreslených či zcela mylných představ. Ty jsou způsobeny například povrchním vyobrazením poruchy ve filmech a seriálech, případně pak nepodloženými články na internetu. Autor knihy ovšem těmto lžím a polopravdám vyhlásil válku  v protiútoku dal dohromady seznam mýtů, které o autismu kolují, a pomocí ověřených faktů a zdroji podložených argumentů je jeden po druhém vyvrací, nebo alespoň uvádí na pravou míru.

„Text je strukturován spíše jako mozaika, která čtenáři umožní porozumět jednotlivým dílkům skládačky, aniž by předstíral, že obraz dnes může být kompletní.“ (str. 7) 

 

Hned z kraje musím upozornit, že žádná knižní variace ve stylu zábavného pořadu Bořiči mýtů se nekoná. Titul, ač je kategorizován do populárně-naučné sekce, a nikoli odborné literatury, se může nenáročnějším čtenářům zdát příliš komplikovaný, ba až vyčerpávající (aby se totiž autor dobral kýženého stanoviska, potřebuje uvést všechny provedené studie a relevantní podklady, které posléze analyzuje). Záměrně se vyhýbá řazení do tematických okruhů, jelikož dílo nemá sloužit jako učebnice ani poradenská příručka.

V úvodní kapitole se pan Hrdlička svěřuje s tím, co ho vedlo k napsání knihy a komu je publikace určena. Následuje lekce z historie, polemizace o vzniku a příčinách autismu či spekulace o náhlém nárůstu případů za uplynulé roky. Zvídavé čtenáře zaručeně zaujme pasáž o tom, jestli existuje lék a jaké mají autisti zvláštní schopnosti, zatímco milovníci konspiračních teorií se možná konečně dozví, zdali ne/má spojitost autismus a očkování. Nechybí ani podrobný popis procesu diagnostiky poruchy nebo výčet druhů, které u autismu rozlišujeme.

„Způsob, jakým počítače zpracovávají informace, je nápadně podobný tomu, jak jedinci s autismem zpracovávají myšlenku.“ (str. 14)

Autobiografie lidí s autismem přináší medailonek a bibliografii zahraničních i českých osobností s postižením, jež o svém stavu vydaly „tištěné svědectví“. Prostor rovněž dostanou světoví průkopníci v oboru, kteří se zasloužili o nějaký významný objev nebo pozitivní popularizaci, a pozornost se v závěru obrátí i k odborníkům tuzemským, formou krátkého představení a rozhovoru.


Zdroj: archiv recenzentky


Mýty a fakta o autismu bezesporu hodnotím jako přínos – přestože již mám o tématu načteno dost, dozvěděla jsem se mnoho nového. A přesně k tomuto účelu kniha slouží. Nepředává rady, ale informace. Nabyté znalosti nám posléze mohou pomoci kupříkladu nepodléhat stereotypům nebo se vyvarovat nepříjemných situací během sociální interakce s autistickým člověkem. Publikaci podle mě ocení hlavně rodiče a vychovatelé, kteří mají k prokousání se složitým textem větší motivaci.Kniha přináší populárně-naučnou formou málo známá fakta o autismu, jejich nečekané souvislosti a nevyhýbá se ani hodně diskutovaným tématům. Není učebnicovým textem ani poradenskou příručkou. Nemá za cíl komplexně popsat určitou problematiku spojenou s poruchami autistického spektra. Zaměřuje se naopak na poznatky, o nichž se v učebnicích většinou nepíše, protože se nehodí do učebnicových schémat. Není ale alternativním výkladem reality a zůstává na půdě akademické medicíny, kde autor více než dvě desetiletí působí. Je určena rodičům autistických dětí i všem odborníkům, kteří se chtějí zábavnou formou seznámit s neznámými dílky skládačky zvané autismus.

Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2020
Žánr: literatura populárně-naučná
Počet stran: 172
Vazba: brožovaná

Komentáře