Recenze: LANOVKA NAD LANDEKEM (Petr Čichoň)

 Hlučínsko v blízké budoucnosti 


Za poskytnutí recenzní e-knihy děkuji portálu Palmknihy.
Chci zakoupit román Lanovka nad Landekem.


Lanovka nad Landekem je druhým prozaickým textem básníka a architekta Petra Čichoně. První beletrií byl Slezský román, který má mnoho společných prvků opakujících se v obou knihách. V celé literární tvorbě Petra Čichoně se odráží jeho hlučínský původ a vášeň pro místní nářečí. Z poetické tvorby tohoto autora stojí za zmínku Pruské balady, což je česko-německá básnická sbírka.  

Děj příběhu je zasazen do blízké budoucnosti a má dvě hlavní linky. Jedna se točí okolo běžného života penzisty a bývalého slévače Johana a jeho sousedky Trudy, která celý život pracovala v uhelném dole. Jako kontrast k poklidným odpoledním prosezením u rybníčku s rybkami a popíjením vychlazených piv je život Trudina syna a podnikatele Hannese. Hannesova manželka Klifa je předsedkyní polské separatistické strany „Liga Slezska“, ale kvůli všemožným intrikám ve straně je zavražděna. Oba tyto světy spojuje plánovaná lanovka, jež má vést nad Johanovým rybníčkem a záměr na její výstavbu je prosazován Ligou Slezska. Co budou nakonec Truda s Johanem říkat na první spuštění lanovky? 

Žánrově se jedná především o společenskou prózu s kriminálním prvkem. Kniha se snaží čtenáři přiblížit život na Hlučínsku, který je historicky ovlivněn nejen těžbou uhlí. Vražda Klify je podkresem veškerého dění v knize, ale tato událost spíše slouží jako prostředek k pochopení postav a jejich vzájemných vztahů, než že by byla centrálním tématem knihy.   

Postavy Trudy a Johana jsou základními kameny příběhu a zosobňují Landek za starých časů. Oba prožili celý dospělý život pod landeckým vrchem a zároveň oba s láskou vykonávali tvrdou manuální práci. Jejich vztah se nedá přirovnat k manželství, jelikož oba navzájem nepřekračují pomyslnou hranici soukromí toho druhého. Johan působí jako klidná a rozmýšlivá povaha, kdežto Truda občas jedná impulzivně. Postavy Trudina syna Hannese a jeho manželky Klify v příběhu slouží jako neklidný protipól Trudy a Johana. Klifa jako předsedkyně politické strany působí profesionálně a ambiciózně, ale vzhledem k jejímu omezenému času v příběhu se její osobnost nestihne dostatečně otevřít. Hannes je nejenom nevěrným manželem, ale i tvrdým podnikatelem a asi jako jediná z postav působí záporně. 

Autor použil k vyprávění osudů ich-formu, kterou často prokládá přímou řečí jednotlivých postav. Kapitoly střídají pohled hlučínských starousedlíků a mladší generace. Skutečný lingvistický skvost je skryt v použitém ostravském dialektu, kterým mluví Johan nebo Truda a rozhodně stojí za malou ukázku: 

„Truda pravi, že odchadza k sobě dom, a Maruška, že pry už ide k Elišce. Tuš se tež obleču kabat a vyjdu na zahradu. Zdvihnu oči až kajsik do černe oblohy, pozoruju hvězdy jak jakusi rakovinu nebe. Hvězdy, mezi kerymi škaredy mrak hleda boha, o kerym farař pověda furt v kapli.“ (citace z 5% knihy)

Na konci téměř každé kapitoly se čtenář dočte k Johanovu oblíbenému slovu „Jušiš!“. Kapitoly nejsou číslované, ale obvykle se pohybují v rozsahu několika málo stran.  

Já osobně knihu hodnotím nadprůměrně kladně. Společenská próza je žánr, který do svého čtecího repertoáru zařazuji pro odpočinutí si od vyčerpávající pracovní četby nebo naučných knih, protože je to většinou nenáročná literatura. A ani Lanovka nad Landekem v tomto ohledu nezklamala a nechala mě si oddechnout u pomalu plynoucího děje a nekomplikované zápletky. Líbil se mi kontrast mezi dialektem a spisovným jazykem, poklidným životem a náhlými politickými zvraty. Johanova a Trudina dějová linka mi přišla o mnoho zábavnější, a to hlavně díky nářečí. První odstavce psané v dialektu se nečetly nejlépe, ale během pár kapitol jsem si na to přivykla natolik, že jsem použitý jazyk ani nevnímala. 

Politická rovina je zpočátku vyobrazována povrchně a bez emocí, a proto i postavy v této dějové lince působí chladně. Emoce a vyhrocené situace pochopitelně přicházejí na řadu s momentem Klifiny vraždy a až díky ní se odkrývají pravé charaktery některých postav. Párkrát jsem se v intrikách „kdo je s kým a kdo proti komu“ ztratila a musela přečíst několik odstavců znovu. Nicméně politice je věnováno méně prostoru než rozhovorům starousedlíků a zároveň více než vraždě Klify a jejím následkům. 

Byla jsem příjemně překvapena nevídanou pozitivitou postav starší generace. Fakt, že nad rybníčkem, kde Truda a Johan tráví veškerý volný čas, plánují postavit lanovku přepravující tisíce turistů, vnímají oba s obavami a zároveň chápou kladný ekonomický přínos pro celý kraj. V celé knize se opakuje obraz Trudy a Johana tlachajících a popíjejících pivo v jakoukoli denní hodinu. Zejména v brzkých ranních hodinách, tyto situace působí trochu zvláštně, nicméně podtrhují uvolněnou atmosféru kamarádského rozhovoru. 

Lanovka nad Landekem je kniha, kterou bych obecně doporučila čtenářům společenské prózy z českého prostředí. Pokud máte v oblibě politické pletichaření, zcela jistě si přijdete na své. V případě, že se vám líbila kniha Dědina autorky Petry Dvořákové nebo se vám obecně zamlouvají knihy Jiřího Hájíčka, tak se vám s velkou pravděpodobností bude líbit i tato kniha.


Grafické zpracování obálky knihy přilákalo moji pozornost ke knize. Tento první pohled na knihu mi vytvářel mylný dojem, že obsah bude spojen s vesmírem. Po přečtení knihy chápu vyobrazení trojúhelníku, který představuje landecký kopec, na nějž povede lanovka. Nicméně ostatním geometrickým tvarům na obálce nedokážu přiřadit žádný význam a vnímám je jen jako abstraktní zpracování grafika.  


Nový autorův román přivádí čtenáře na Hlučínsko, do česko-polského pohraničí. Odehrává se v blízké budoucnosti, kdy se z Evropské unie stává federace. Slévač Johan Kott a hornice Truda Lassová žijí v domcích pod landeckou skálou na periferii Ostravy. Šle, slévačské kalhoty a obnošená košile, to je Johan. Je šťastný, když si může vyjít na zahradu, kde v rybníku chová zlaté rybky a chladí pivo, které s Trudou popíjejí. Jejich pokojný život je však narušen stavbou lanovky, jež má spojovat bývalý průmyslový areál Dolních Vítkovic s vrchem Landek. Johanova dcera se po rozvodu vrací domů a častěji přijíždí také Trudin syn, jehož manželka, předsedkyně polské separatistické strany Liga Slezska, byla za záhadných okolností zavražděna. Rázovitý svět Hlučínska přibližuje i prajzský dialekt. 


Nakladatelství: Host
Rok vydání: 2020
Žánr: společenský román z blízké budoucnosti
Počet stran: 174
Formát: PDF, epub, mobi
Komentáře