Recenze: ADVENTNÍ POHÁDKY (Dana Doležalová)

24 pohádek nejen na adventní čas

Za recenzní e-knihu děkuji portálu Palmknihy.cz

Dana Doležalová je civilním povoláním učitelka na základní škole, ale od učitelské katedry si ráda odskočí k psaní pohádek pro děti. Malí čtenáři ji můžou znát díky dětskému časopisu Dráček. Před Vánoci jí v nakladatelství Fragment vyšla prvotina s názvem Adventní pohádky. S jakými pohádkami se v knize setkáte a do jaké míry splňují očekávání pohádek typických pro předvánoční období, posuďte sami.

Advent obecně chápeme jako období čtyř neděl plné rozjímání a radostného očekávání příchodu Ježíška na svět, ale pro zjednodušení ho časově vymezujeme jako dobu trvající dvacet čtyři dnů. I v tomto souboru nalezneme přesně dvacet čtyři pohádek, v nichž hrají podstatnou úlohu očekávání, touhy, přání, naděje a kouzla. Nejedná se však o očekávání a přání zrozená v předvánočním období, ale ta, která v našem nitru přirozeně vytanou, když jsme nuceni udělat nějaké životní rozhodnutí. Odkaz na Štědrý den a konec roku nalezneme jen ve dvou posledních textech s názvy Vánoční přání a Starý a Nový rok

Soubor Adventní pohádky obsahem připomíná klasické lidové pohádky. Psát novodobé lidové pohádky není u nás tak časté, proto to byl od autorky docela odvážný krok. Jednotlivé příběhy jsou časově i místně nezakotvené, vystupují v nich typické postavy – chudý mládenec či děvče, král, princezny a princové, nadpřirozené bytosti – anděl, čert, trpaslík, vodník a kouzelné předměty. Nechybí také symbolika čísla tři, boj dobra se zlem a samozřejmě šťastný konec. Špatné vlastnosti, jako sobectví, pýcha, povrchnost či hamižnost, jsou potrestány, zatímco kladné hodnoty, jako poctivost, nezdolnost, dobré srdce a statečnost, odměněny. 

Jednotlivá vyprávění za sebou nejsou řazena nahodile, ale spojuje je nějaké téma či motiv. I přes zřetelnou inspiraci lidovými pohádkami je znát snaha o vlastní pojetí a invenci, např. v podobě poměrně netypických kouzelných předmětů, na které nejsme z tradičních pohádek zvyklí – kominíček, vařečka, želva, harfa, pero, a také postav – kuchtík, sluneční král, pampelišková víla. 

Děj jednotlivých vyprávění je očekávaný, prvoplánový, nekomplikovaný. Kladné postavy jsou zřetelně odděleny od záporných. Závěr vždy končí šťastně, vyplývá z něho ponaučení, občas shrnuté do jedné věty. Jaká ponaučení uvnitř najdeme? Pravá krása se neskrývá ve zlatě a bohatství nebo líbivém zevnějšku, ale v dobrém srdci a čisté lásce. Neměli bychom myslet jen na sebe, ale i na druhé, nenaříkat jen na smutný osud, ale snažit se ho změnit.

Díky srozumitelné formě, jednoduchým větám, kratšímu rozsahu a kouzelným celostránkovým ilustracím si titul můžou oblíbit nejen děti, ale i jejich rodiče.

Jaké pohádky v souboru najdete? Dvě sestry, O kouzelné harfě, Neobyčejná princezna, O čertově nevěstě, Zlatý zvoneček či Vodníkovo zrcadlo. Pohádky Vánoční přání a O čertově nevěstě patřily k těm, které mě zaujaly nejvíce. O čertově nevěstě vypráví o statkáři, který pro záchranu statku upsal svou duši čertu, jenž si na oplátku za dvacet let přišel pro nevěstu v podobě statkářovy nevlastní dcery. Pro její spásu statkář vsadil vlastní život a obětoval i jeho část, aby nakonec udělal nejen sebe, ale i další dvě duše šťastnými. V pohádce Vánoční přání splní bohatá dívka své chudé kamarádce jedno přání, aby jí udělala radost, i když mohla jednat ve vlastní prospěch.

Anička se tajuplně usmívala a měla velikou radost. Gábince však o zlatém andílkovi nic neřekla. Vše zůstalo Aniččiným velikým tajemstvím. A když večer stála opět u stromečku, andílkovi v tichosti poděkovala. Ten navždy zůstal malou ozdobou a nikdy více už nepromluvil… Uděláme-li někomu radost, přijde radost i k nám… (citace z 98 % knihy) 


Úroveň souboru bezesporu pozvedají nevšední, převážně celostránkové ilustrace Simonetty Šmídové, v nichž je umocněno neopakovatelné pohádkové kouzlo vyprávění. Pro její výtvarný styl je typické hledání a nalézání světla, evokujícího naději a lásku, což je v kresbách vesnických domečků, útulných stavení, malebných krajin, přírodních scenérií a lidových postav cítit.

Pohádky se mi snahou o zařazení nových prvků líbily, ale vyzněním trochu nudily. V první části se docela často opakovala stejná témata. Ke konci byl výběr pestřejší a děj záživnější. Měla jsem problém s textem Matěj a anděl, který se mi zdál nedomyšlený. Také název celého souboru se mi jevil jako zavádějící, protože slovo „adventní“ může ve čtenářích vzbudit dojem, že v knize budou mít zastoupení hlavně příběhy, kde bude hrát hlavní roli nejen zima, ale i vánoční období, spojené s čekáním na Ježíška, tradicemi, Štědrým dnem, což se objevuje minimálně, jak zmiňuji výše. 

Pokud děti již mají zkušenost s lidovými pohádkami a hledáte novější variace vyprávění, které ještě neznají, můžete titul určitě vyzkoušet. Oficiálně je určený od čtyř let, což se mi jeví jako vhodný věk. Pohádky svým pojetím vybízí ke společnému čtení, ale také k diskuzi o tom, co je dobré, co špatné a o dalších etických otázkách. Nebojte se po nich sáhnout kdykoliv během roku.


Anotace:
„S pohádkovým adventním kalendářem tu Vánoce budou coby dup!“

Prožijte s vašimi dětmi kouzelný předvánoční čas a zpříjemněte si čekání na Ježíška společným čtením. Dvacet čtyři pohádek vás přenese do světa čar a kouzel, ve kterém potkáte bohaté prince i odvážné chasníky, pyšné princezny i chudé dívky. Nebudou chybět čerti, vodníci či andělé, kteří dokážou splnit i ta nejtajnější přání. Třeba jedno splní i vám…  

Nakladatelství: Fragment
Ilustrace: Simonetta Šmídová
Rok: 2020
Žánr: pro děti a mládež
Počet stran: 104
Formát: PDF, epub, mobi
Komentáře