Recenze: TOLERANTNÍ VÝCHOVA (Blanka Pöslová)

Důslednost i respekt při výchově


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Grada

Chci zakoupit tento titul.


Nakladatelství Grada, které má široký publikační záběr (od beletrie po odbornou literaturu) a mimo jiné se zaměřuje na vydávání titulů z oblasti psychologie a pedagogiky, nyní přichází s knižní novinkou Tolerantní výchova. Napsala ji zkušená psycholožka a rodinná terapeutka Blanka Pöslová, která v knize shrnula své profesní i osobní zkušenosti na poli výchovy dětí.

Tolerantní výchova vychází z vědeckých poznatků vývojové psychologie a z mnohaletých zkušeností klinické psycholožky a rodinné terapeutky Blanky Pöslové. Ta zpracovala čtivou a přehlednou publikaci, která nabízí rodičům návodná řešení klasických i náročnějších výchovných situací.  

Můžeme věřit své rodičovské intuici, nebo bychom raději měli dát na rady zkušených? Je potřeba studovat informace z oblasti psychologie a pedagogiky, abychom byli dobří rodiče, nebo si vystačíme se zdravým selským rozumem? Ať už k výchově přistupujeme s bohatými teoretickými znalostmi, nebo se sladkou nevědomostí, měli bychom vytvořit dětem milující, podporující, bezpečné rodinné prostředí, které je předpokladem naplnění jejich potřeb a jejich zdravého fyzického, emočního i sociálního vývoje. Tento všeobecně známý fakt je zároveň myšlenkovým základem knihy Tolerantní výchova

Autorka úvodem charakterizuje tři základní výchovné styly – autoritářský, tolerantní a demokratický a následně nám v textu pomáhá hledat pomyslnou zlatou střední cestu. Podle ní bychom měli respektovat individualitu každého dítěte, brát v potaz specifika a nároky jednotlivých vývojových fází a při výchově být důslední, pevní, ale zároveň i laskaví, chápající, respektující. Vytyčit dětem jasné hranice, uvnitř kterých ho nechat svobodně se pohybovat, rozhodovat, zkoušet, ale i chybovat. 

Blanka Pöslová je přesvědčená, že dítě je potřeba vést, být jeho vzorem a přirozenou autoritou. Nesouhlasí s přílišnou liberální výchovou a pedocentrismem, kdy se dítě stává režisérem rodinného života. Při výkladu postupuje autorka systematicky, postupně se věnuje všem vývojovým fázím od věku kojence až po dospělost. Čtenář si tak může prostudovat přímo danou kapitolu, která se ho jako rodiče aktuálně týká, a nebo si dokonce i vybrat některé z konkrétních témat, které autorka rozebírá podrobněji, např. separační úzkost, období vzdoru, učení v mladším školním věku, trávení volného času v pubertě atd.

Poměrně velká pozornost je v knize věnována i stravování dětí a dospívajících. Jak a kdy začínat s příkrmy? Jak naučit děti zdravě jíst? Tajemstvím úspěchu je i v tomto směru dle psycholožky důslednost a pevný řád. Dítě by mělo být zavčas vedeno také k rozumnému nakládání s penězi a k zodpovědnému přístupu k plnění povinností. 

Tolerantní výchova je inspirující a motivační čtení pro všechny, kteří se zamýšlejí nad výchovou budoucí generace. Čtivá forma a názorné příklady z praxe zpřístupňují text široké veřejnosti, vedle odborníků z řad psychologů či pedagogů si text s chutí přečtou i rodiče či prarodiče. 


Anotace:
Jak nejlépe vychovávat děti? Kam to vede, když reagujeme příliš přísně, nebo nereagujeme vůbec? Kde jsou správné hranice, o kterých se často mluví? Výchova dětí je proces, společná cesta, na které se vzájemně ovlivňujeme, měníme se, zrajeme.
   
Autorka, klinická psycholožka a rodinná terapeutka, ale také životní optimistka, denně hovoří s dětmi o rodičích a s rodiči o dětech. Nyní přináší postřehy ze své více než třicetileté praxe. Odpovídá na časté otázky a doporučuje vhodnou výchovu s ohledem na věk, povahu a temperament dítěte. Věří v sílu výchovy a osobního příkladu.

Kniha je určena všem, kdo svým postojem, vztahem a reakcemi působí na děti, ovlivňují je, vychovávají – rodičům, prarodičům, příbuzným, ale i učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům.

Nakladatelství: Grada
Rok vydání: 2020
Žánr: populárně naučná literatura
Počet stran: 152
Vazba: brožovaná


Komentáře