Recenze: HRY NA ROZVOJ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE (Petr Staníček)

Učit se s chutí, učit se hrou


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Grada.

Chci si koupit tento titul.

Jednou z populárně naučných publikací, kterou letos na jaře vydalo nakladatelství Grada, jsou Hry pro rozvoj verbální komunikace. Autor Petr Staníček je klinický logoped a jako odborník v oblasti řeči a komunikace vystupuje v médiích, přednáší, publikuje odborné články, organizuje akce pro děti i dospělé. Své odborné zkušenosti nyní přetavil do prakticky zaměřeného souboru komunikačních her. Ty najdou uplatnění zejména v prostředí škol, školních družin, zájmových kroužků, táborů, ale ocení je i rodiče, kteří v knize naleznou spoustu inspirace na trávení volného času s dětmi.


Učitelé, dětští psychologové, logopedové, ale i rodiče upozorňují na to, že dnešní děti mají problémy v oblasti jazykového projevu a komunikace obecně. Mnohé z nich neumí srozumitelně formulovat své myšlenky, naslouchat jiným, porozumět psanému textu, kultivovaně se vyjadřovat. A protože dobré komunikační schopnosti jsou základem spokojeného osobního i společenského života, je na tuto oblast kladen stále větší zřetel. Pedagogům a vůbec všem, kteří cíleně usilují o rozvoj komunikativních kompetencí dětí a dospívajících, může metodicky pomoci mimo jiné i příručka Hry pro rozvoj verbální komunikace, obsahující velké množství zábavných skupinových aktivitPetr Staníček sestavil soubor komunikačně zaměřených her, které mohou při vzdělávacích aktivitách využít rodiče, učitelé, vedoucí zájmových kroužků, táborů, logopedové či speciální pedagogové. Co je účelem publikace, se dozvíme v úvodu publikace:
Uvedené hry rozvíjejí v různé míře několik oblastí komunikace, a to od slovní zásoby, artikulace, gramatické i pragmatické roviny až po neverbální komunikaci, tempo, rytmus či melodii. Hry současně podporují rozvoj dovedností, které s komunikací úzce souvisejí – pozornost, postřeh, fantazii, schopnost spolupráce, empatii apod. (str. 7)
V publikaci najdeme jak všeobecně známé hry (např. Přihořívá, Město, jméno, zvíře), tak i aktivity, které autor sám vymyslel nebo je nalezl v odborných publikacích či na různých internetových stránkách. A nabídka je opravdu pestrá. Pro snazší orientaci je obsah knihy rozdělen do čtyř hlavních částí. První z nich je určena seznamovacím hrám. Další aktivity pak pedagog může využít na úvod skupinové práce žáků, protože výsledkem je „přirozené“ rozdělení žáků do jednotlivých týmů. Odpadá tedy přemýšlení nad tím, podle jakého kritéria žáky rozdělit. Třetí oddíl ocení zejména rodiče, protože ti zde naleznou návody ke hrám pro dva a více hráčů. Na závěr Petr Staníček zařadil hry pro větší skupiny hráčů

Kniha je systematicky a přehledně sestavená. Ke každé hře je uveden stručný, jednoduchý návod, a pokud je to potřeba, tak i seznam pomůcek. Ty jsou opravdu snadno dostupné – papír, tužku, pastelky, nůžky máme vždy po ruce. K několika hrám náleží přílohy na konci knihy s obrázkovými a textovými materiály, což vyučujícímu usnadní práci. Aktivity jsou určeny rozmanitým věkovým kategoriím, a kdybych měla vymezit cílovou skupinu já, bez nadsázky bych napsala, že to jsou hry, které mohou hrát lidé ve věku 5–99 let (jak se často s oblibou na krabicích společenských her uvádí). Hry na rozvoj komunikačních dovedností totiž najdou skvělé uplatnění i mezi seniory. 

Petr Staníček pojímá hru nejen jako zábavu, ale zároveň jako nedílnou součást procesu učení. Proto příručku doporučuji všem, kteří ke vzdělávacímu procesu přistupují stejným způsobem. Kniha najde v rukou „hravého“ pedagoga skvělé uplatnění. 


Anotace:
Kdo si hraje, nezlobí a navíc se může hrou něco nového naučit. Je dokázáno, že pokud člověk při učení prožívá pozitivní emoce, je výsledek výrazně efektivnější.

Publikace má dva hlavní cíle: prvním je rozšířit nabídku komunikačních her, které je možné zapojit do učení, a nabídnout tak více možností, jak udělat z rozvoje řeči zábavu. Druhým, neméně významným cílem je sbližovat lidi v kolektivu pomocí mezilidské komunikace.

Autor sesbíral za dobu své dlouholeté praxe množství tipů na hry známé i neznámé, seznamovací a rozřazovací, pro dvojice i skupiny. Původní hry různě doplnil a upravil, nebo vytvořil hry zcela nové. U všech her hraje hlavní roli verbální komunikace a je možné použít je ve školách, v družinách, na táborech, při speciálních terapiích, doma, na cestách nebo na dovolené.

Publikace je určena široké veřejnosti i odborníkům pracujícím s dětmi nebo dospělými, kteří se potýkají například s poruchami řeči. Knihu jistě využijí i pedagogové, speciální pedagogové, logopedi, psychologové, vedoucí na táborech, rodiče či samotné děti. 

Nakladatelství: Grada
Rok vydání: 2020
Žánr: populárně naučná literatura
Počet stran: 192
Vazba: brožovaná

Komentáře