Recenze: POSLEDNÍ DNY JANA PALACHA (Zdenka Kmuníčková)

Malá knížka dokumentující velký činZa recenzní výtisk děkuji nakladatelství Epocha.

Chci si zakoupit tuto knihu.

Zdenka Kmuníčková je veřejnosti známá především jako psychiatrička, která na klinice popálenin pečovala o umírajícího Jana Palacha. Strávila s ním poslední dny jeho života a část rozhovorů, které spolu vedli, natočila na magnetofonový pásek. Autentický přepis zvukového záznamu, doplněný komentářem autorky a několika písemnými prameny, připravilo v roce 2009 ke knižnímu vydání nakladatelství Epocha


Pro některé nepochopitelný čin, pro jiné čin hodný obdivu. Osobní oběť Jana Palacha, který chtěl sebeupálením vyburcovat národ k aktivnímu protestu proti stávajícímu politickému režimu a vojenské okupaci země, je předmětem řady interpretací. Co se přesně honilo hlavou mladému studentovi historie, když se poléval u kašny na Václavském náměstí hořlavinou, zjistit nemůžeme, ale jeho pohnutky a osobní postoj jsou zřejmé z dopisu, který po sobě zanechal, a ze svědectví lidí, kteří s umírajícím trávili poslední dny a hodiny jeho života. Vedle lékařů a sester pečovala o Jana na nemocničním pokoji psychiatrička Zdenka Kmuníčková. Její úloha byla jasná – poskytnout trpícímu psychologickou pomoc a zároveň zjistit informace, na základě nichž by bylo možné předejít dalším podobným událostem. Palach totiž naznačoval, že pokud nebudou splněny požadavky formulované v jeho dopise, vzplanou další lidské „pochodně“.


Autentický rozhovor autorky s Janem Palachem je jádrem útlé knížky Poslední dny Jana Palacha. Z celé rozmluvy je zřejmý profesionální přístup lékařky, ale zároveň i účast, jistá míra pochopení a soucit. Mladík v bolestech odpovídal stručně, útržkovitě, ale při jasném vědomí. Jeho věty jsou plné odhodlání, pevné vůle, ale i strachu ze smrti.

Dokumentární charakter textu obohatila Z. Kmuníčková o beletrizující složku a filozofický rozměr. Vedle úvahy nad významem Palachova činu popisuje události, které předcházely tomuto extrémnímu projevu společensko-politického nesouhlasu, a zmiňuje okolnosti, za nichž byl na nemocničním pokoji pořízen audiozáznam.

Slovo na stránkách knihy dostal i Vladimír Tůma, který natáčení rozhovoru mezi psychiatričkou a Janem Palachem inicioval. Seznamuje nás s osudem onoho vzácného dokumentárního materiálu a zmiňuje se i o svých soudních sporech s Českou televizí.

Součástí publikace je několik písemných pramenů. Neocenitelnou výpovědní hodnotu má přitom dopis Jana Palacha, který byl nalezen na místě sebeupálení. Mladík v něm formuluje cíle „skupiny dobrovolníků“, tedy lidí, kteří se rozhodli „probudit lid této země“. O sobě mluví jako o pochodni číslo jedna a varuje, že jestli nebude zrušena cenzura  a zakázáno rozšiřování „Zpráv“, vzplanou další pochodně.

Poslední dny Jana Palacha ocení čtenáři literatury faktu a zájemci o moderní historii. Anotace:
Čtivě a netradiční formou představené poslední dny Jana Palacha umožní čtenáři nahlédnout pod slupku událostí, jež započaly 16. 1. 1969 ve chvíli, kdy se pod pražským Národním muzeem rozhořela živá pochodeň odporu proti okupaci a vládnoucímu režimu.
Rozhovory Jana Palacha a MUDr. Zdenky Kmuníčkové, lékařky, která poskytovala psychiatrickou péči těžce popáleným pacientům na klinice popálenin v Praze a u Janova lůžka strávila téměř celé jeho poslední dny a noci. Část těchto rozhovorů dr. Kmuníčková nahrála na magnetofonový pásek. Jan Palach s tím souhlasil a uvítal to. V té době se mezi množstvím pozitivních ohlasů na smysl jeho sebezapálení ozývaly i hlasy, které snižovaly jeho čin a jeho osobnost. Zaznamenaný rozhovor je nezpochybnitelným dokladem skutečné motivace jeho činu, jeho duševního zdraví a důkaznou zprávou o jeho výjimečné osobnosti.

Nakladatelství: Epocha s. r. o.
Rok vydání: 2009
Žánr: literatura faktu
Počet stran: 96
Vazba: pevnáKomentáře