Recenze: NAJDU EDU NA POSEDU (Jana Havlíčková – Ilona Eichlerová)

Logopedická cvičení s pěknými ilustracemi


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Portál.


Nakladatelství Portál se mimo jiné specializuje na vydávání pedagogických a didaktických publikací, mezi které můžeme zařadit i knihu Najdu Edu na posedu (s podtitulem Hledání rozdílů s logopedickou říkankou). Autorky Jana Havlíčková a Ilona Eichlerová pracují jako klinické logopedky a publikaci pojaly především jako cvičebnici pro děti s vadami výslovnosti či jiným řečovými obtížemi. 


Kniha s hravým názvem Najdu Edu na posedu (s podtitulem Hledání rozdílů s logopedickou říkankou) je primárně určena logopedům a učitelům prvního stupně základní školy, ale také rodičům dětí s vadami výslovnosti.

Jak je publikace koncipována a jak se s ní dá pracovat? Jejím základním stavebním kamenem jsou z mého pohledu veselé a líbivé ilustrace Venduly Hegerové. Ty děti vyloženě lákají k bližšímu prozkoumání. Na každé dvoustraně jsou totožné velké barevné obrázky, které se liší v několika detailech. Úkolem „logopedických žáčků“ je tyto drobné rozdíly najít a to, co vidí, slovně komentovat. K tomu je vybízí zadání, které je v podstatě u všech obrázků stejné, a to: vypravuj, co vidíš na obrázku. Zobrazované situace jsou rozmanité, postavy a zvířata jsou v pohybu, což poskytuje dostatek inspirace k popisu či vypravování. Protože s knihou budou pracovat mimo jiné děti s nižší slovní zásobou, opožděným vývojem řeči či vadou výslovnosti, pod obrázkem jsou vypsána klíčová slova, na jejichž základě může dítě svůj mluvený či psaný projev rozvíjet. Každá dvoustrana je zaměřena na procvičování konkrétní hlásky nebo hláskové skupiny. Aby si předškolák či malý školák výslovnost procvičil, autorky každou tematickou oblast doplnily o veselou, krátkou, rytmickou básničku, psanou sdruženým rýmem. Pro logopeda a učitele mohou říkanky sloužit  jako materiál, který zadá dětem k procvičování na doma.

Pro odborníky pracujícími s dětmi je kniha metodickou pomůckou, kterou mohou oživit výuku a procvičování. Ve školním prostředí publikace poslouží jako inspirace pro skupinovou práci. Děti mohou obrázky komentovat slovně, případně napsat krátký příběh. Kreativní učitel najde mnoho způsobů, jak s ilustracemi pracovat a jaké úlohy na jejich základě zadávat. Jen škoda, že jim v tomto směru publikace metodicky příliš nepomůže. Úkoly se v knize stále opakují, chybí pestrost, rozmanitost, nápaditost. Přitom se nabízí tolik typů cvičení, která by na obrázky navazovala. Tato jednotvárnost mě vede k závěru, že kniha najde využití v praxi logopedů a pedagogů, kteří ji zařadí mezi svých mnoho dalších výukových materiálů, zatímco pro individuální domácí učení ideální není. Děti potřebují změnu, nové podněty, a tedy i nové typy úkolů. Každodenní práce s touto publikací by je zřejmě omrzela. Takže shrňme si, jak se s touto knihou pracuje. Dítě si nejdřív prohlédne dva obrázky a vyhledá zadaný počet rozdílů (mimo jiné si tedy procvičuje pozornost), posléze bude s pomocí klíčových slov popisovat, co na obrázcích vidí, a na závěr si přečte nebo se naučí básničku, která mu pomůže zafixovat si správnou výslovnost hlásek

Po formální stránce je kniha pěkně zpracovaná, „učebnicový formát“ publikace, měkká vazba, zdařilá grafická úprava, krásné ilustrace na křídovém papíře poukazí na kvalitní práci všech, kteří se na vydání podíleli. Jen škoda toho nevyužitého potenciálu při vymýšlení jednotlivých zadání. 


Anotace:
Hledání rozdílů je úkol, který mají všechny děti v oblibě. Kromě zrakové pozornosti a diferenciace si však děti v této knize procvičí především výslovnost, tvorbu vět, vyjadřování, logické myšlení, postřeh a smysl pro rým. Každý úkol je zaměřen na jednu hlásku, text říkanky vždy vychází z tématu obrázku. Pod obrázkem na protější straně jsou vypsána slova doporučená pro jeho popis a současně zaměřená k procvičování dané hlásky.

Publikace tohoto typu, propojující hledání rozdílů s logopedií, u nás doposud nevyšla. Je určena pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče, logopedy a pedagogy MŠ a ZŠ.


Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2019
Žánr: pedagogická literatura
Počet stran: 96
Vazba: brožovaná

Komentáře