Recenze: MILOVAT SE (Marika Korcová)


Láska lékem na všechno


Za recenzní knihu děkuji vydavatelství Tofana.

Chci si pořídit básnickou sbírku Milovat se.


Marika Korcová je současnou českou básnířkou, která se snaží prorazit na českou literární scénu se sbírkou básní. Její prvotinu můžete najít v knihkupectvích pod názvem Milovat se, jde o malou útlou publikaci. Má potenciál svého čtenáře zaujmout díky svému mozaikovitému složení, z něhož následně vzniká působivý celek plný pocitů, lásky, erotiky, škádlení, ale i ostražitých obav o bezpečí vlastního nitra. Mimo to se můžete setkat též se slzami štěstí a smutku, s vášnivými shledáními, bolavými loučeními a spoustou dalších projevů milostného vzplanutí. Jak o sbírce napsal Jiří Raichl, jedná se o skutečnou poezii, která vznikla z přetlaku emocí v básnířčině duši.

Soubor obsahuje třicet jedna básní, jež se žánrově řadí k milostné lyrice. Některé básně opěvují lásku jako takovou, jiné popisují její konec a některé zase platonické poblouznění. Zajímavé je, že autorčina díla jsou od počinů ostatních autorů, kteří se zabývají stejným druhem básnické tvorby, odlišná díky tomu, že v jejím případě jde o svébytnou lyriku. Není tedy nijak sladkobolná a ufňukaná, nýbrž cituplná, kultivovaná a originální. Jiří Raichl tvrdí, že tato svébytnost poukazuje na sebevědomou ženu, která se nenechá jen tak něčím zlomit. Přesně toto z básní čiší a rozeznáte to i bez závěrečného slova výše zmíněného autora.

Ač se v textech objevuje celá řada básnických tropů (metafora, metonymie, personifikace, alegorie a další), je finální vyznění zřejmé hned. Interpretace je tedy jednoduchá a čtenář se tak nemusí bát žádných složitostí či špatného pochopení. Z veršů na vás přímo dýchá vroucnost, radost, láska, avšak také smutek a chmury, protože láska není jen plná pozitivních pocitů. Je tedy možné konstatovat, že se jedná o věrohodné zpracování nejkrásnějšího lidského citu. Sbírku může interpretovat jak romantik, tak realista. Četba není psychicky náročná.

Lyrický subjekt (básnický vypravěč) na čtenáře zapůsobí s velkou intenzitou, protože mu vypráví svůj vlastní příběh. Verše jsou psány v ich-formě, což je úderné a přispívá to k již zmíněné důvěryhodnosti.

Když se do sbírky začtete poprvé, nemusíte nutně odhalit všechny aspekty s básnickou literární tvorbou spjaté. Ač většina básní působí pravidelně, jsou tu i takové, jež na první pohled vypadají nerovnoměrně a málokdo by asi řekl, že se v nich dá objevit nějaké rýmové schéma. Ve sbírce se můžeme setkat se třemi různými typy rýmů, a to se sdruženým (typ AABB), střídavým (ABAB) a v neposlední řadě i obkročným (ABBA).

Jednotlivé básničky jsou odlišné délkou. Některé jsou rozděleny do slok majících různý počet veršů (rozpětí mezi třemi až pěti), jiné jsou jednolité, bez dalšího členění. Rytmická a melodická rovina je také souměrná. V některých verších je použit trochej, častějším ale je stopa daktylská. Toto přispívá k vytvoření celistvého a ničím nerušeného rytmického celku.

Sborník je obohacen o několik citátů známých osobností, v nichž se můžete dočíst moudra tematicky zaměřená na lásku a milování. Najít zde můžete slova Eduarda Petišky, Sokrata, Iva Andrice, Keanu Reevese, Jackieho Stewarta, Victora Huga, Andreho Brie, Paula Valeryho a Oscara Wilda.

Autorka při psaní používá knižní výrazy, které chytře kombinuje s prvky běžné mluvy, jež jsou čtenáři blízké. Vše krásně dopomáhá k udržení správného rytmu a melodie. Nesetkáte se tu se zastaralými výrazy ani s přechodníky, tudíž se vám bude lépe číst a interpretovat.

Básnické dílo Mariky Korcové hodnotím po literární stránce pozitivně. Zaujal mě její jednoduchý styl psaní, díky němuž si její útlou knížku může přečíst kdokoliv. I přesto, že jsou použity básnické tropy, které byly v minulosti používány pro znesnadnění a aktivizaci myšlenek interpreta, v této sbírce jsou odlehčením. Náplň skladeb vás naladí na vcelku pozitivní vlnu, protože se ve většině případů dočkáte opěvování lásky. Co mě však docela překvapilo, je zvláštní způsob číslování stran, jež je uvedeno na každé stránce v levém dolním rohu. Toto může působit na čtenáře nepřehledně, tedy aspoň do té doby, než si zvykne na jiné umístění čísel. Po jazykové a grafické stránce se mi publikace líbila.

Sbírku mohu vřele doporučit všem, kteří mají rádi milostnou lyriku. Pokud jste romantické duše, dávku lásky si zajisté užijete plnými doušky.


Anotace:
Hravá láska plná něžné erotiky a rafinovaného škádlení. Ostražité obavy o bezpečí vlastního nitra. Pravdivé slzy štěstí i smutku. Vášnivá shledání i bolavá loučení... To vše patří k milování. A to vše se jako červená niť vine lyrickými verši Mariky Korcové. Ovšem nutno dodat, že pojem „lyrika“ nabývá v jejích básních svébytného rozměru. Není to lyrika sladkobolně ufňukaná. Je to cituplná kantáta vyzpívaná s kultivovanou originalitou, vyvěrající ze srdce sebevědomé ženy. Ženy, která se nenechá jen tak něčím zlomit. Skutečná poezie nevzniká tak, že básník sedne ke stolu a začne psát. Skutečná poezie vzniká z přetlaku emocí v básníkově duši. Skutečná poezie připlouvá k básníkovi na vlnách pocitů subtilnějších než motýlí křídlo. Skutečná poezie Mariky Korcové je skutečná...

Marika Korcová: Milovat se
Nakladatelství: Tofana
Žánr: Milostná lyrika
Rok vydání: 2019
Počet stran: 48
Formát: Brožovaná


Komentáře