Recenze: DIGIDETOX – Jak na digitální minimalismus (Matěj Krejčí)


Dobrý sluha, zlý pán

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Pointa.

Chci si koupit tuto knihu.


V roce 2019 vyšel v nakladatelství Pointa zajímavý titul. Kniha Matěje Krejčího DigiDetox – Jak na digitální minimalismus zaujala svým aktuálním, palčivým tématem dostatek přispěvatelů a uspěla v crowdfundingové kampani. Jaký vliv má na každodenní život člověka využívání digitálních technologií a  jak postupovat, abychom se zbavili své větší či menší závislosti na internetu, sociálních sítích či mobilním telefonu? To jsou otázky, na které autor hledá odpovědi na základě své bohaté zkušenosti terapeuta. 

Knih o osobním rozvoji vychází celá řada a jejich informační a umělecká hodnota je různá. Mezi mnoha knižními braky, které se snaží těžit z popularity tohoto typu literatury, se naštěstí najde i řada kvalitních odborných a populárně naučných publikací, které mohou fungovat jako silný motivační prvek a potřebný impuls k životním změnám. Jak si v tomto srovnání stojí titul Matěje Krejčího DigiDetox – Jak na digitální minimalismus?

Poslání je už dle názvu zřejmé. Cílem autora je přimět čtenáře k zamyšlení nad svým přístupem k digitálním technologiím a chováním na internetu a učinit takové změny, které povedou ke zkvalitnění života. To, že se v dnešní době lidé ztrácejí ve virtuálním světě a zapomínají na svět reálný, je známý fakt. Závislost na internetu, sociálních sítích, mobilních telefonech představuje problém, se kterým se potýkají mnozí z nás, aniž by si to uvědomovali. Že takový problém nemáte? Zkuste si odpovědět na otázky, které vám hned na prvních stránkách pokládá Matěj Krejčí, a zjistíte, že se vás toto téma více či méně dotýká. 

Při psaní DigiDetoxu vycházel spisovatel ze svých vlastních zkušeností. Na začátku jeho cíleného osobního digidetoxu stálo uvědomění si, že nadužívání digitálních technologií má negativní dopad na zdraví a osobní spokojenost. Následovalo autorovo studium odborné literatury zabývající se touto tematikou a vyhodnocení poznatků z vlastní praxe terapeuta. Výsledkem je kniha, která má posloužit jako manuál k pochopení a správnému používání digitálních technologií. 

Matěj Krejčí přistoupil ke svému osvětovému poslání s pečlivostí a entuziasmem. Na přibližně dvou stech stranách textu nás čeká kombinace odborného výkladu, čerpajícího z výsledků vědeckých výzkumů a studií, s odlehčenou formou psaní, kdy autor-kouč promlouvá ke čtenáři jako k partnerovi či klientovi, kterému pomáhá najít cestu k řešení problému. Za nejpřínosnější části osobně pokládám praktické tipy a návody, jak užívání digitálních technologií optimalizovat tak, abychom se nestali jejich otroky. Po dočtení se pravděpodobně budete více zamýšlet nad tím, do čeho investujete svůj drahocenný čas, a naučíte se být více offline.  

Texty jsou psány srozumitelnou, čtivou formou, i když v teoretických výkladech se můžeme při nepozornosti ztratit mezi abstraktními pojmy. Autor předpokládá vnímavého čtenáře, který se konkrétním problémem rád zabývá v širších souvislostech a zajímají ho vědecké základy daného tvrzení, odkazy na odborné studie. DigiDetox se opírá o podrobné rešerše a znalosti načerpané z odborné a populárně naučné literatury či vědeckých studií. Seznam použitých zdrojů, uvedený na konci publikace, je skutečně úctyhodný.

Autorův výklad se neomezuje jen na otázku závislosti na digitálních technologiích, naopak tuto problematiku pojímá v kontextu celkového fungování lidské psychiky, mezilidských vztahů, zdraví a osobní spokojenosti. Dočtete se, jak se utvářejí naše zvyky, jak posilovat ty pozitivní a naopak eliminovat zlozvyky, které mohou vést až k behaviorální závislosti. V jedné z kapitol se dozvíte, jaký vliv má na naši celkovou kondici a efektivitu práce správná spánková hygiena, v další se můžete naučit lépe hospodařit s časem. Matěj Krejčí vystupuje jako jeden z propagátorů tzv. hluboké práce a unitaskingu, tedy plného soustředění se na jeden konkrétní úkol s omezením rušivých jevů. Jednou z takových „rušiček“ pozornosti je právě neustálé online bytí, autor vás na stránkách provází na cestě směrem k lepšímu výkonu a plnému využití osobního potenciálu.

Kniha mě svým informačním nábojem a praktickými, snadno aplikovatelnými doporučeními velmi pozitivně překvapila, ovšem nemůžu se zbavit dojmu, že místy je obšírnost výkladu a přílišná obecnost na škodu. Mám na mysli teoretické poznatky z obecné psychologie či neurovědy. Myslím si, že zájemcům o tento typ literatury není například nutné popisovat průběh Pavlovových výzkumů. Podobných pasáží je v DigiDetoxu více, autor toho chce čtenáři říci opravdu hodně, a tak působí některé úseky textu nadbytečně. U pár stránek jsem měla pocit, jako bych znovu pročítala vysokoškolská skripta z obecné psychologie.

Sušší, teoretický výklad je však často prokládán praktickými návody a podnětnými otázkami, na jejichž základě se má čtenář zamyslet a provést vlastní sebeanalýzu a poté i konkrétní změny. Text je navíc oživen vhodně zvolenými citáty slavných osobností. Nechybí ani autorovy trefné příměry, které umocňují názornost.

Problém spočívá v tom, že náš vztah s přístroji je stále ve fázi líbánek, kdy se jeden druhého prostě nemůžeme nabažit – ještě jsme se nedostali do fáze, kdy nám nevadí strávit pár hodin od sebe a jezdit odděleně na dovolenou. (str. 15)
Dát žákům iPady nebo je nechat odevzdávat domácí úkoly v podobě Youtube videí je ale na technicky vyspělou ekonomiku připraví asi tak, jako hraní si s autodráhou na práci automechanika. (str. 26)  

Kniha je členěná do sedmnácti kapitol, které obsahují několik dalších kratších, tematicky ohraničených úseků. Čtenář se tak díky vhodně pojatému členění textu dobře orientuje a snadno se mu vrací k pasážím, které si chce připomenout.

Za celkovou grafickou úpravu dávám jednoznačně palec nahoru. Digitální minimalismus, jež Matěj Krejčí propaguje, jde ruku v ruce s přehledností, častým zápisem informací v bodech a hlavně barevnou úsporností. Kombinace modré, černé a bílé byla zvolena perfektně. Také ilustrace Žanety Stýblové k publikaci vyloženě sedí.

Kniha DigiDetox je skutečně přínosným počinem. Rady a návody v ní obsažené jsou jasné, inspirativní a snadno uplatnitelné. Asi to bude znít jako nadsazené konstatování, ale opravdu věřím tomu, že některým čtenářům může toto dílo změnit život. Tedy alespoň pomoci najít rovnováhu mezi životem reálným a virtuálním. I přes drobné, výše zmíněné výhrady, které mám, mohu titul s klidným svědomím doporučit všem, kteří se zajímají o psychologii nebo sami aktuálně řeší svůj osobní „digiproblém“.


Anotace:
Digitálním médiím dnes věnujeme víc času než spánku. To, na co jsme dřív používali rozum, za nás obstarávají počítače, chytré telefony, organizéry, navigace. Jak neztratit kontrolu? Zkušený terapeut a lektor poskládal vědecká data, poznatky z psychologie a osobní zkušenosti. V knize tak nabízí jedinečné know-how i konkrétní nástroje k pochopení a zvládnutí digitální závislosti.

Nakladatelství: Pointa
Rok vydání: 2019
Žánr: populárně naučná literatura
Počet stran: 224
Vazba: brožovaná

Komentáře