Recenze: JAK TO CHODÍ V LIDSKÉ HLAVĚ (Petra Štarková)

Já mám mozek, ty máš mozekZa recenzní výtisk děkuji nakladatelství Portál.

Chci si koupit tento titul.

Petra Štarková je brněnská psycholožka, autorka odborných a populárně naučných článků a spisovatelka, která se ve své literární tvorbě zaměřuje na dětského čtenáře. Čtivou, zábavnou a srozumitelnou formou ve svých knihách zpracovává témata z oblasti lidské psychiky a z oboru psychologie. V roce 2016 vyšla u nakladatelství Portál originální publikace s názvem Jak to chodí v lidské hlavě, která je pravděpodobně první učebnicí psychologie pro děti.

Zábavnou a srozumitelnou formou předat dětem informace o fungování lidského mozku a o zákonitostech lidské psychiky. To byl cíl, který si vytyčila psycholožka Petra Štarková a naplnila jej knihou Jak to chodí v lidské hlavě. Jedná se o populárně naučnou publikaci, která však v sobě spojuje vzdělávací poslání s narativní složkou – s beletristickým odvyprávěním příběhu. Na základě příhody chlapce Filipa, který se po úrazu hlavy dostává do nemocnice, odvíjí autorka svůj výklad o základních psychických jevech. Text je koncipován tak, že každá z kapitol, nesoucích název některého ze základních pojmů z oboru (vnímání, pozornost, temperament...), obsahuje několik barevně odlišených částí. Nejdřív si přečteme úryvek z vyprávění o Filipovi a poté se dozvíme základní informace a zajímavosti k danému tématu. Spisovatelka dává dětem prostor k zamyšlení a podněty k jejich vlastním praktickým pokusům. 

Při psaní naučných publikací pro děti je vhodné dodržet základní didaktické postupy, tak jak je prosazoval už Jan Amos Komenský. Tedy názornost, systematičnost, přiměřenost. Po této stránce kniha svůj účel skvěle plní. Text je srozumitelný, čtivý, jednotlivé části odstupňované podle náročnosti a to vše je ještě podpořeno promyšlenou grafikou, výrazným barevným odlišením a přehledným členěním textu. Pokud bych měla uplatnit subjektivní hledisko, volila bych trochu méně výraznou barevnou škálu a prosadila větší pestrost v ilustracích. Autorce však jistě šlo o jednoduchost a o uplatnění jednotícího grafického prvku, jímž jsou tady obrázky mozků.Co se týče beletristické části textu, nečekejte složitou zápletku. Jde o jednoduchý příběh, který má být odrazovým můstkem pro populárně naučný výklad. Převažují dialogy, Filip se seznamuje s dalšími dětskými pacienty a lékař odpovídá na jejich zvídavé dotazy ohledně funkcí mozku. Trochu nereálná představa doktora, který má čas na rozmluvy s pacienty, ale tato idealizace tu plní skvělou vedlejší funkci. Čtenáři se strachem z bílých plášťů ukazuje, že i nemocnice může být přívětivým, přátelským prostředím.  

„Jenže psychologie ve skutečnosti věda je,“ poznamenal doktor. „A docela zajímavá.“ „Psychologie je věda? O tom jsem ještě neslyšel,“ podivil se Filip. „Já mám doma totiž knížky o vědách – encyklopedie. Už mám tři přírodovědné, jednu o dinosaurech, dvě o vesmíru a jednu, ve které jsou chemické pokusy. A ještě tu s lidským tělem, rozkládací.“ „O psychologii moc knížek pro děti není,“ připustil lékař. „A to je, řekl bych, trošku škoda. Protože vyznat se v tom, co se děje v lidské hlavě, je důležité.“  (str. 42)

Jak to chodí v lidské hlavě je mimo jiné výbornou metodickou pomůckou pro učitele občanské výchovy nebo výchovy ke zdraví na základní škole. Zejména oceňuji podnětné otázky za každou kapitolou, které mohou ve vyučování navodit fázi brainstormingu a společné diskuze. Proto doporučuji tuto publikaci pořídit do každé školní knihovny.


Anotace:
Cílem knihy je zprostředkovat dětem co nejpřitažlivější formou základní povědomí o psychologii, a to tak, aby byly informace co nejsnáze pochopitelné i pro nejmladší čtenáře. Jednotlivé kapitoly se věnují například našemu vnímání, citům a pocitům, pozornosti, paměti, učení apod. Celým textem se prolíná příběh kluka Filipa, který tematicky a zábavnou formou doplňuje příslušné odborné informace. Čtenáře při četbě provází mozek Filipa – hlavního hrdiny.
Kniha je určená především dětem školního věku, ale ocení ji i jejich rodiče a pedagogové.Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2016
Žánr: populárně naučná literatura
Počet stran: 95
Vazba: pevná

Komentáře