Recenze: STRÁŽCI ZEMĚ (Tomáš Crlík)

Síla přírody, která bojuje o své přežití

Za recenzní výtisk děkuji autorovi Tomáši Crlíkovi 

Chci koupit titul Strážci země!


Tomáš Crlík je začínající český autor, který debutoval pod pseudonymem Ergall. Právě pod tímto jménem publikoval svou první knihu, jež také vypráví o světě strážců. Inspirací k psaní jsou mu vysočinské hvozdy, kde i bydlí. Jedná se o fantasy knihu pro čtenáře od 11 let.

Náš příběh začíná prologem, který nasvědčuje tomu, že se schyluje ke zlým věcem. Strážce Trom je v ohrožení a musí čelit přesile nebezpečných tvorů. Následuje skok o sto let později a sledujeme jednotlivé nitky příběhu. Prastaré živly se snaží probudit strážce, protože jejich svět je v ohrožení a pouze silní strážci to mohou zvrátit. 

Kdo jsou vlastně strážci? Jedná se o prastaré bytosti, které na sebe mohou brát jakoukoliv zvířecí podobu a hovořit s jednotlivými druhy. Mají svého ochránce lopracha, který hlídá jejich strom, do kterého si strážci chodí odpočinout, když nastane doba pro spánek. Olaw však byl probuzen dříve a snaží se zjistit, co se stalo, že byla narušena hierarchie jeho světa. Věci se zdají být jiné než dřív a strážci častěji přichází do styku s lidským druhem.

Sestoupil do jednoho z podivných hájů a s habrem pod paží rázoval vpřed. Co tu dělají jehličnany? Zde mají růst jiné druhy! Skrze koruny hleděl na modř oblohy. Všechny ty smrky byly stejně staré a stály od sebe příliš daleko v pravidelném rozestupu. Těžko tak mohly odolat bouři. Neviděl padlé kmeny, které by pro zvěř v lese znamenaly úkryt, ani rozkládající těla, v nichž mohly skrytě růst další generace stromků. Vlastně příliš tvorů neviděl, ani necítil. Nejděsivější na tom místě bylo, že stromy spolu nemluvily. Mlčely. (str. 59)

Román se skládá ze dvaceti třech pojmenovaných kapitol. Prolíná se svět přírody a lidí, který odpovídá středověku. Existují myšlenky a náboženství, jež jsou zakázané jako kacířské a kvůli kterým je možné zemřít. Svět přírody prezentuje strážce Olaw, svět lidí dívka Brea. Jejich osudy se protnou a mají společný cíl – zachovat svůj svět. Do cesty jsou jim však vkládána příkoří, s kterými se musí vypořádat.

Velkou dominantou celé knihy je popis přírody. Hrdina, který na ni dohlíží, žije v maximální souhře s ní. Popisné pasáže působí silně lyricky, což umocňují vložená drobná říkadla a zpěvy. V druhé polovině přibudou i dialogy. Stupňují se nástrahy, přichází intriky a objevují se nebezpeční neznámí tvorové. Proč nelze probudit ostatní strážce? A kdo v tom všem má prsty?

Jako velké plus hodnotím propracovaný a zajímavý svět. Úplně se vás dotýká ta láska k přírodě a přejete si, aby nezanikla. Četba může tedy mít i edukativní rozměr, abychom si i my chránili svá přírodní bohatství a právě v přírodě čerpali sílu. Charakteristika jednotlivých aktérů je realistická, i když následné jednání může budit dojem naivity.

Co však trochu vázlo, byla samotná stavba textu. Pokud vezmu v potaz, že kniha je určena spíše mladším čtenářům, opravdu dlouho si dal autor načas s popisy okolního prostředí. Samotná zápletka přicházela strašně pomalu a neměla tu správnou razanci, která by vás ke knize přišpendlila a nutila číst dál. Spíše to vedlo k tomu, že to na vás celé působilo nemastně neslaně a dost utahaně. Jako čtenáři mi silně vadilo a dlouho jsem si na to zvykala, že loprachové při komunikaci většinou šišlali, a tak i psaný projev jejich vadu řeči demonstroval. Z knihy mám rozporuplné pocity, četla se dobře, námět byl zajímavý, ale nic, co by vedlo k opakovanému čtení. Osobně bych ocenila, pokud by se příběhy ze světa strážců neprolínaly se světem lidí a naopak se text více zaměřil na samostatné skupiny. Pevně však věřím, že mladšího čtenáře, kterému je kniha primárně určena, zaujme.


Anotace
Strážci Země usnuli tvrdým spánkem a nepřítel splétá své nekalé plány!
Olaw, jeden ze strážců Země, byl probuzen ze sladkého spánku v kmeni svého modřínu. Dozvěděl se, že jeden z dalších strážců není k nalezení, a jeho vždy usměvavý obličej se zachmuřil. V podobě puštíka se okamžitě rozletěl k městu. Divočina i zvěř kolem něj však začaly mizet a on se ocitl v neznámém světě. V patách mu jsou nejen vojáci, ale i okřídlenci chrlící oheň, kteří nemají na Zemi co dělat…

Nakladatelství: Fragment
Rok vydání: 2019
Žánr: Literatura pro děti a mládež, fantasy
Počet stran: 248
Vazba: Pevná

Komentáře