Recenze: O NEBI A ZEMI ANEB METEOROLOGICKÉ POHÁDKY (Ludmila Bakonyi Selingerová)

Pohádky pro zvídavé děti

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Pointa.

Zakoupit knihu O nebi a zemi aneb meteorologické pohádky.


Autorka knih pro děti Ludmila Bakonyi Salingerová zřejmě nemusí pro inspiraci ke své literární tvorbě chodit daleko. Je totiž učitelkou v mateřské škole. Mimoto se věnuje dobročinným projektům a psaní divadelních her pro děti. Po předchozích čtyřech pohádkových knihách, inspirovaných přírodou, nedávno vydala za podpory nakladatelství Pointa a přispěvatelů v crowdfudingové kampani knihu O nebi a zemi aneb meteorologické pohádky.

Máte doma malé meteorology nebo astronomy? Pak vás jistě zaujme kniha pro děti O nebi a zemi aneb meteorologické pohádky, v níž se snoubí krása psaného slova s naučným posláním. Titul překvapí svou originalitou, nápaditými snovými ilustracemi a vyšperkovanou češtinou.

Autorka Ludmila Bakonyi Salingerová sepsala devět moderních pohádek, které spojuje téma počasí, přírodních jevů a vztahu mezi člověkem a přírodou. Děj příběhů se odehrává někdy v dávné, bájné minulosti, kdy naše planeta byla ještě nezkušeným dítětem.  Personifikovaní hrdinové – Slunce, Měsíc, hvězda a další – si teprve ujasňují svou roli ve vesmíru a svůj vliv na život na Zemi. Jak to tak v pohádkách často bývá, neživé entity jsou i tady nositeli lidských vlastností a nechávají se strhnout svými emocemi, což má často neblahý vliv na život na planetě, kde je člověk vůči rozmarům počasí bezbranný.Kniha odpovídá na otázky fungování světa ve dvou rovinách. Jednak prostřednictvím poutavých poetických příběhů, kde jsou jednotlivé přírodní jevy nahlíženy logikou dítěte, jednak díky krátkým naučným pasážím, které do knihy vnášejí racionální pohled na skutečnost. Autorka v každé z devíti částí knihy nejdřív podává stručný výklad k danému jevu, následně přidává nějakou tu zajímavost, a dokonce i návod na domácí pokus. Máte tak možnost si s dětmi vytvořit na zahradě sluneční hodiny nebo třeba nakreslit přehled fází Měsíce. Právě tento vzdělávací ráz v kombinaci s beletristickou fabulací je to, co činí knihu neobvyklou, zajímavou a pro mě velmi poutavou. Naučný výklad je samozřejmě podán formou srozumitelnou dítěti, řekla bych dítěti mladšího školního věku, ale úvodní texty k pohádkám ocení i rodiče, kteří se rádi vzdělávají společně se svým potomkem. Můžete si připomenout, co je to mlhovina, jaké jsou typy mraků nebo jaký tvar má dešťová kapka.
Pohádky se vyznačují originálními náměty, bohatou fantazií a nepochybně také inspirací mýty, kterými si lidé v dávných dobách vysvětlovali právě přírodní úkazy. Co způsobilo Slunce, které věnovalo některým místům na planetě Zemi více pozornosti a péče než jiným, se dozvíte v úvodní pohádce s příhodným názvem Vrtošivé Slunce. Malá hvězda je milý příběh s ústředním tématem hledání individuálního životního poslání. Najde nedoceněná hvězdička naplnění své existence? O tom, co se stane, když Měsíc začne zanedbávat svou noční službu a po obloze se toulá ve dne, vypráví Měsíc a kolibříci. Poznání, jak životně důležitý je pro život na Zemi déšť, přináší pohádka Jak se volá déšť. Jakou roli sehrál při vzniku hudby vítr? Možná vás překvapí vysvětlení podané v příběhu Jak zpívá vítr. Část knihy věnovaná mrakům mě zaujala svým úvodním výkladem s doprovodnými ilustracemi. Jaké máme druhy mraků a které z nich přinášejí déšť, se jistě rády dozví i vaše děti. Krásný, poetický, ale zároveň i smutný příběh je nazván Milenci a duha.  O lidské marnivosti a pýše vypráví Děvče mlha. A na závěr si představme, že bychom žili v době, kdy lidé neznali nic jiného než práci a až díky zásahu přírodních sil se naučili odpočívat. Přesně takové téma zpracovala autorka v Pohádce o líné zimě

Jazyk pohádek je opravdu vybroušený. Spisovný písemný projev, vyznačující se místy až knižním rázem, potvrzuje známý fakt o kráse a bohatosti našeho jazyka. Je znát, že autorka se nad volbou jazykových prostředků zamýšlela, ze synonym často vybírala ta méně známá slova, což má samozřejmě pozitivní vliv na rozšiřování slovní zásoby čtenářů. 

Kdysi dávno, když byl svět ještě mladý a nezkušený, vypadla krajina na celé zeměkouli úplně stejně. No ano, všude rostla svěží travička, sem tam nějaký ten strom, teplota byla tak akorát a občas půdu svažil májový deštík. Kdybyste stáli v Evropě, v Africe nebo Austrálii, ani byste nevěděli, kdeže se vlastně nacházíte. (str. 12)

Mám ráda knihy pro děti, v nichž se snoubí krása psaného slova s naučným posláním. Proto mě kniha O nebi a zemi zaujala už během crowdfundingové kampaně nakladatelství Pointa. Musím říct, že jsem měla při volbě četby pro děti opět šťastnou ruku a jsem ráda, že současná česká literatura má co nabídnout i náročným dětským čtenářům.


Anotace:
Jak vlastně vypadá duha? Proč zapadá slunce? Jak drží mraky na obloze?... Také máte doma malé zvědavce, který rád zkoumá vše, co nás obklopuje? Otevřete knihu a vydejte se spolu ke hvězdám. Kniha vypráví příběhy o nebeských tělesech a meteorogických jevech. Děti si hravou formou osvojí základní informace o jevech kolem nás, zjistí mnoho zajímavostí a dostanou pobídku k vlastnímu pozorování a experimentům. Je určena všem nadšeným průzkumníkům předškolního a mladšího školního věku. 

Nakladatelství: Pointa
Rok vydání: 2019
Žánr: literatura pro děti
Počet stran:
Vazba:

Komentáře