Recenze: PLYŠOVÝ BUDDHA (Michal Čagánek)

Jedna neobyčejná životní pouť jednoho neobyčejného člověka


Za recenzní výtisk děkuji autorovi Michalu Čagánkovi

Zakoupit knihu Plyšový Buddha.


Tvorbu Michala Čagánka jsme vám již představovali recenzí knihy Malá. Nyní se nám dostalo do rukou další autorovo dílo – Plyšový Buddha. Současný český prozaik, básník, hudebník ho vydal v roce 2016 a po bleskovém vyprodání o rok později znovu, u nakladatelství Synergie. Jak se tvorba Michala Čagánka vyvíjí? Udržuje si stále tak vysokou úroveň a uměleckou vyzrálost? Na to jsem se zaměřila v následující recenzi.

Prostředí letištní haly. Právě tam se ocitáme na první straně knihy Plyšový Buddha. Mladý muž, změť vjemů, myšlenek a pocitů. Sotva se čtenář stačí v této situaci zorientovat, hlavní hrdina začíná vypravovat o svém životě a v mysli si přehrávat své vzpomínky na dětství a dospívání. Tempo vyprávění se zpomaluje a čtenáře čeká přes dvě stě stran působivého, silného příběhu. Příběhu, který jej donutí každou chvílí se zamyslet, ale také otáčet stránkami zpět, aby si ujasnil věci při prvním čtení nejasné nebo nepochopené. 

Hlavní hrdina Pavel přichází na svět za netypických okolností a stejně tak netypický bude celý jeho život a jeho přístup k němu. Už od dětství má schopnost, po které touží mnoho z nás. Schopnost oprostit se od všeho vnějšího, plně se odevzdat přítomnému okamžiku a nechat věci přirozeně plynout. Vnitřní klid za každých okolností a vědomí pomíjivosti všeho mu pomáhají zvládat agresivní chování strýce, smutek ze ztráty blízkých, ale dokonce i fyzickou bolest či extrémní životní podmínky. Dokud je chlapec pevně ukotven v rodinném, i když ne zrovna idylickém prostředí a je spjatý s přírodou, kterou vnímá jako samotnou součást sama sebe, zažívá pocity přirozeného štěstí z pouhé existence. Dramatické životní události jsou však náročnou zkouškou jeho psychické odolnosti.

Chlapec dospívá a vydává se na svou životní pouť, faktickou i duchovní. Klidná, vnitřně vyrovnaná bytost poznává život s jeho krásami, okusí cit lásky, ale zároveň se dostává do konfrontace s naším světem plným agrese, spěchu, honbou za úspěchem, penězi, mocí. Lidé laskaví, přemýšliví, uvědomělí, ale také lidé nešťastní, krutí, psychicky zlomení. Ti všichni vstupují do Pavlova života a také do zorného pole autora. Michal Čagánek je mistr nepřímé charakteristiky.

Některé věty se nečtou lehce, pocity zoufalství, úzkosti, zmaru... Určité pasáže mají až naturalistický nádech. Alkoholik zmítaný svou fyzickou a psychickou bolestí, člověk umírající žízní na poušti, zvířata zažívající lidskou krutost... Autor nemaluje svět narůžovo. Život je jednoduše takový, jaký je, ale kniha nám představuje hrdinu, který z něj umí vytěžit vše pozitivní a do boje proti zlu nasazuje jako zbraň svůj klid a mírumilovnost.

„Oni však nevidí, oni neslyší, oni necítí. Nedokážou ani pomyslet na to, že by nebyli. A tak se plní bolestí, tak přežvykují křivdy, tak se trmácí pod kříži. Jedinou nadějí je pro ně smrt. Jedině ta všechno překoná. Zároveň se však ničeho víc nebojí. Jakpak by se nebáli?! Také bych měl strach, kdybych svůj život postavil na iluzi a věděl, že nejpozději v okamžiku takzvané smrti se jí budu muset zbavit, pokud nechci být na věky věků za blázna. A oni to klidně dělají! Klidně si ponechají svou iluzi a zemřou.“ (s. 38) 


Stejně jako charakteristika postav je výborně vykresleno i prostředí děje. Pavel vyrůstá na farmě amerického západu. Před očima nám vyvstávají lány obilí, kukuřičná pole, pod nohama cítíme kamenitou zem, vnímáme sluneční žár a všudypřítomný prach. Prostředí se mění, s hrdinou se ocitáme na poušti, poté procházíme zelenými pláněmi, až nakonec zakotvíme ve velikém městě, kde na naše smysly útočí spousta vjemů. Z amerického města, vykresleného s celou jeho tíživou atmosférou, se dostáváme do krásného historického středoevropského města – do Prahy. Pavel zde jako syn československé emigrantky chce navázat na své kořeny. Přijme ho jeho rodina? Najde zde opět svůj klid, s nímž otřásl dramatický život v americkém městě? 

Kniha je dokladem autorovy bohaté imaginace. Realistické popisy, chronologické vyprávění, řídké dialogy se střídají s průlety hrdinovou myslí, jeho představami, vzpomínkami, sny... Jako čtenáři se v textu občas ztrácíme, některé věci si musíme domýšlet, na některé otázky nedostáváme odpovědi, což bylo jistě autorovým záměrem. Plyšový Buddha není oddechovým čtením, vyžaduje plné soustředění a samozřejmě i čtenářovu přístupnost duchovním tématům. Tedy nic pro zatvrzelé racionalisty. V knize si zato najdou zalíbení všichni ti, kteří hledají v životě vyšší smysl, neomezují bytí na jeden lidský život, kteří v „něco“ věří. Koneckonců dost vypovídající je už samotný název knihy. 

Styl autora, jeho bohatý, metaforický jazyk je tím, co tuto knihu povyšuje na skutečné umělecké dílo. Michal Čagánek se nechává unášet příběhem, slovům dovoluje volně plynout, děj nevtěsnává do předem stanovené, jasně vytyčené kompozice. Chronologické vypravování je střídáno retrospektivními vsuvkami, vyprávění v ich-formě místy přechází v úhel pohledu vševědoucího vypravěče. 

Plyšový Buddha je jednou z knih, k níž se budu vracet a kterou mohu vřele doporučit. Mám opravdu hledat nějaká negativa? Tak tedy jen drobnost. Narazila jsem na několik malých pravopisných chyb, které by jistě byly odhaleny ještě jedním kolem korektury. Ovšem nejde o nic, co by čtenáře rušilo, co by jej přinutilo knihu odložit. Chtělo by to také vychytat nejednotnost v přístupu k zeměpisným názvům či k psaní velkých písmen. Pokud si pro americké město zvolím český ekvivalent, už bych se ho měl držet a určitě pak neklást vedle sebe jedno město s názvem v angličtině a druhé s názvem českým. 

A dostáváme se k vizuální podobě knihy. Kouzelná, půvabná, krásná. Tyto přívlastky vám při jejím prolistování  naskočí v hlavě. Upoutá vás už obálka, zobrazující jeden ze symbolů děje – jakýsi náramek přátelství, samotný text je pak doprovázen černobílými realistickými kresbami střídajícími se na několika stránkách s abstraktní malbou. Jako autor ilustrací je uveden Adam Kašpar, na celkové grafické úpravě se podíleli Michal Čagánek a Petr Lozan. Z autorových knih je zřejmé, že chce dílo vyšperkovat po všech stránkách a to se mu až na výše zmíněné drobnosti opravdu daří.


Anotace:
Pavel Plyšatý není obyčejný člověk, opravdu upřímně se snaží. Nikdo nedokáže zapomenout na svoji výjimečnost, na božství v sobě, navždy. Román vypráví napínavý, přitom citlivý lidský příběh muže, který za svůj život projde skutečně vším možným. Narodil se na palubě letadla, vyrůstal uprostřed kukuřičných polí, dospíval v ulicích velkoměsta zmítán nároky a očekáváními společnosti, vystřídal desítky zaměstnání, několikrát málem zemřel, aby se mohl znovu narodit.

Nakladatelství: Synergie Publishing SE
Rok vydání: 2017
Žánr: román
Počet stran: 237
Vazba: brožovaná


Komentáře