Recenze: MALÁ (Michal Čagánek)


Okouzlující příběh, k němuž se budete vracet


Za recenzní výtisk děkuji autorovi Michalu Čagánkovi.

Zakoupit knihu Malá.


Spisovatele Michala Čagánka bychom mohli označit za všestranného umělce. Je básníkem, prozaikem a autorem mnoha písní – tedy rozhodně inspirující osobností. Jeho životní cesta však nebyla přímočará, po přerušení studia na pedagogické fakultě si vyzkoušel různá povolání, od policisty přes knihkupce až k učiteli v mateřské škole. Dnes se věnuje své vlastní tvorbě, na svém kontě má již osmnáct vydaných knižních titulů a několik CD. Knihu Malá vydal Michal Čagánek v roce 2012 u nakladatelství Nové Proudy, o pět let později vyšla znovu, tentokrát v nakladatelství Michal Čagánek – Já jsem Ty.

Kniha vypráví o jedné malé holčičce. O velmi výjimečné holčičce. Pětiletá Blanka přišla na svět s určitým posláním – posláním šířit lásku, otevírat lidem uzamčená srdce a nevidoucí oči. Sama to přitom nemá v životě jednoduché. Tiše snáší ústrky ze strany staršího bratra a otce, který si „léčí“ depresivní stavy alkoholem a na malém děvčátku si vybíjí zlost. Blance doma chybí bezpečná náruč, do které by se mohla schoulit. Chybí jí maminka. 

Dívenka se seznamuje s mladým mužem Markem a stává se jeho jakousi duchovní průvodkyní, rádkyní, chvílemi až psychologem či osobním koučem. Rozhovory, které spolu ti dva vedou, mají charakter filozofických úvah a jejich myšlenková hloubka potěší každého, kdo čte rád knihy zaměřené na osobní a duchovní rozvoj nebo třeba jen úvahové citáty slavných osobností. Text doslova překypuje vyslovovanými životními moudry, větami, u jejichž četby si říkáme: „Aha, to je krásná myšlenka, tím se musím řídit“.

Je Blanka skutečná, nebo jde jen o autorovu literární fikci? Ptáme se a zdráháme se uvěřit, že by pětiletá holčička byla „spoluautorkou“ takto myšlenkově hlubokého textu, jak je uvedeno v anotaci. Přesto bychom si tomu věřit přáli. Může v dnešní uspěchané, materialisticky zaměřené době žít tak čistá duše, takovýto anděl na zemi? Doufám, že ano. Na mysl mi při četbě vytanula teorie o tzv. indigových dětech a jsem přesvědčená, že autor opravu někde v blízkém okolí takové dítě zná/znal a bylo mu zdrojem inspirace. Hlavní mužská postava knihy by tak mohla být jeho alter egem.  

Malá vypráví o lásce v mnoha podobách – o lásce partnerské, rodičovské, lásce k přírodě či rodnému městu. Člověk je vnímám v jednotě s ostatními, s přírodou, s něčím, co jej převyšuje. Nepřímo tu zaznívá kritika instituonalizace víry, církevních dogmat a snah pro člověka přísně vymezit, v co věřit a jak věřit.

Velmi netradiční a zajímavá je forma podání příběhu, neboť vyprávění z pozice holčičky v textu plynule přechází v er-formu. Úhel pohledu se mění, jednou nahlížíme přímo do Blančiny mysli, poté dění sledujeme z pozice pozorovatele. Vlastně jsem si to při čtení zpočátku vůbec neuvědomovala, připadalo mi to naprosto přirozené.

Kniha je členěna do kapitol, přičemž každá z nich je uvozena kurzívou psaným citátem, autorovou myšlenkou. Michal Čagánek se přitom rozhodl u těchto krátkých úvahových vět upustit od interpunkce, tyto úryvky mají charakter volného verše. Vůbec na celé knize je znát, že ji napsal básník s citlivou duší. Děj je naprosto přirozeně prostoupen lyrickými pasážemi. Autor nám poodkrývá vnitřní svět malého dítěte a uplatňuje při tom svou vlastní bohatou fantazii. Bere nás tak třeba na noční let vesmírem, kde zahlédneme mimo jiné Malého prince sedícího po boku milované růže.

Seděl tichounce na židli a okouzleně pozoroval západ slunce. Po jeho boku růže. Z druhé strany beránek, složil hlavu do jeho klína. Kadeře Malého prince zářily ve slunci, také beránek byl jako ze zlata, růže plála rudě. (str. 68)

Ostatně Exupéryho slavnou knihu uvádí jako svůj inspirační zdroj Michal Čagánek už v samotné anotaci. Promyšleně tak míří na potenciální cílovou skupinu. A musím říci, že oprávněně. Milovník Malého prince si jistě oblíbí i malou Blanku, jejíž promluvy mu budou dlouho rezonovat v mysli.

Při hodnocení knihy nemůžeme opominout ani její grafickou podobu. Ta je totiž velmi zdařilá. Malá není jen literárním počinem, je v podstatě i dílem výtvarným. Autorkou krásných, barevných, snových ilustrací je Markéta Kotková. Jako další „výtvarníky“, kteří na knize spolupracovali, uvádí autor Anežku Kotkovou a děti z mateřských škol. Právě ilustrace, kombinující dětskou kresbu s vyzrálou uměleckou malbou, skvěle doplňují text a dotvářejí jeho celkovou atmosféru. Kromě toho se v knize objevuje několik prázdných stránek, které jsou určeny k tomu, abychom v sobě i my, čtenáři, probudili kreativitu a pokusili se o vlastní ilustraci.


Anotace:
Poetický příběh pro všechny generace čtenářů inspirovaný Exupéryho Malým princem.

Podle běžných měřítek je Blanka docela obyčejné děvčátko, jakých jsou v Praze tisíce. Čím je však doopravdy? Skutečně přišla na Zem ze vzdálené planety, o které tak často vypráví? Odpověď naleznete v knize, kterou pro Vás toto sotva pětileté děvčátko za pomoci svých velkých přátel vytvořilo.

Nakladatelství: Michal Čagánek – Já jsem Ty
Rok vydání: 2017
Žánr: novela
Počet stran: s. 78
Vazba: brožovaná

Komentáře