Recenze: INKOUSTOVÉ EPOLETY (Robin Hendrych)


Všední život zachycený očima básníka

Za recenzní knihu děkuji nakladatelství Pointa.

Pointa na FB

Chci si pořídit básnickou sbírku Inkoustové epolety.


Na české literární scéně se představuje další debutant, tentokrát se jedná o básníka Robina Hendrycha. Jeho prvotinou je básnická sbírka s poetickým názvem Inkoustové epolety. Než se pustím do rozboru díla, představím pár slovy autora. Ten je studentem filosofie, což se částečně odráží i na jeho básních. V minulosti se zabýval tvorbou projektů, ale také psal dramata. Psaní jej neomrzelo, a proto se v současnosti věnuje copywritingu. Básnická sbírka je prozatím pouze pokusem o tvorbu poezie, což ale při četbě neodhalíte.

Knížka je na první pohled sympatická, protože je malá a útlá. Když si ji prolistujete, dojdete ke zjištění, že básně tvoří ani ne polovinu svazku, zbylou část zabírají ilustrace. Na první pohled se zdají být stejné, ale pokaždé, když otočíte stránku, v obrázku přibudou nová slova, jež se s posledním dílem pojí v jeden celek, který do sbírky bezesporu patří a dotváří ji. Texty nejsou nijak nadepsány ani číslovány, a proto nemůžeme přesně říci, kolik se jich ve svazku ukrývá.

Dílo se skládá z rondelů, rondeletů, pantoumů a trioletů. Pro snadnější interpretaci vysvětlím, co jednotlivé formy znamenají a jak je poznáme. Rondel je označením pro dílo se dvěma rýmy, které je členěné do tří slok a celkově má třináct až čtrnáct veršů. Rondelet se vyznačuje svou stručností, má přísné rytmické schéma. Většinou v něm má první řádek čtyři slabiky, ve třetím a sedmém se opakuje to, co bylo vepsáno do řádku prvního. Ostatní potom mají osm slabik. Pantoum může být různě dlouhý, ale vždy je složen ze čtyřveršových slok, v nichž dochází k nepravidelnému opakování veršů, což v praxi znamená, že druhý a čtvrtý verš se v následující sloce opakuje na první a třetí pozici. Triolet je složen z osmi veršů, jež obsahují dva rýmy. Z definic je zřejmé, že Inkoustové epolety obsahují různě dlouhé veršovánky.

Jednotlivé texty jsou plné metaforických vyjádření, která se ale mísí s realitou, což trošku znesnadňuje jejich interpretaci, i přesto se ale nemusíte obávat. Najdeme v nich mnohé prvky opakování, jako jsou anafory, epifory a epanastrofy, čímž autor přidává napsanému na důrazu a zároveň se tak drží definic výše vysvětlených zvolených forem. Máte-li rádi poezii, sbírka by vás mohla oslovit.

Na básních je znát, že látka pro jejich sepsání byla načerpána z běžného života. Robin Hendrych mnohokrát zachytil například dým z doutnající cigarety, prýštící krev, skleničku alkoholu i lásku. Náplň je vpravdě různorodá. Ve většině případů můžeme vycítit náladu plnou skepse a smutku, ale párkrát se objeví i tón pozitivní. Číst však může každý, protože smutek na vás ze sbírky přímo nedýchne, je jen na vás a vašem momentálním rozpoložení, jak vše vyzní. Z toho vyplývá, že se jedná o lyriku.

Lyrický subjekt je dvojí, někdy v ich-formě, jindy v er-formě. Vždy je to snadno rozpoznatelné. Použito je jak minulého, tak i přítomného času. Po jazykové stránce si můžeme povšimnout toho, že se básník nebál použít ani cizího jazyka, objevuje se angličtina, jež do českého celku krásně zapadá a plní rýmovou funkci. Rytmus je pravidelný, povětšinou trochejský, ale zaznamenala jsem i jambický. Použité formy, ale i náměty přispívají hojně ke čtivosti a atraktivnosti sbírky.

Můj subjektivní názor je trošku rozpačitý. Od knížky jsem očekávala více. Nakonec se mi dostalo básní, které byly zajímavé použitou formou, ale jejich námět si mě ve valné většině nezískal. Očekávala jsem větší množství použitých básnických figur, avšak místo nich autor pro dosažení rytmu, melodie a rýmu využil pozměněného větného slovosledu, cizích slov a jazyků. Na druhou stranu, tato básnická sbírka je vstřícná ke čtenářům, kteří se interpretaci básnických děl moc nevěnují nebo s tím chtějí teprve začít. Náplň skladeb sice srší emocemi, ale nijak hluboce mě nezasáhla. Myslím si tedy, že si je může přečíst téměř kdokoliv. Na to, že se jedná o autorovu prvotinu, musím konstatovat, že se vcelku podařila. Dokázal ztvárnit vcelku náročné formy, s nimiž se člověk jen tak nesetká. V podstatě jsem tak před sebou měla „historické“ zpracování současných témat.

Sbírku mohu vřele doporučit těm čtenářům, kteří mají rádi netradiční básnická díla ztvárňující soudobá témata. Zvládnou ji i začátečníci v interpretaci poezie.


Anotace:
Inkoustové epolety jsou sbírka rondelů, rondeletů, pantoumů a trioletů. S archaickými formami pracuji, protože obsahem těchto básní jsou pouze mé imprese bez hlubších konotací. Snažím se všímat si života, který mě míjí i který si sám hnětu, ač jsem mizerým sochařem. Jsem jako kočka, která se schovává v příliš úzké váze. Snažím se vecpat do těsných rondelů, abych věděl, kde mám nohy a ruce, kde pero, kde fajku.

Robin Hendrych: Inkoustové epolety
Nakladatelství: Pointa
Žánr: Lyrické básně
Rok vydání: 2019
Počet stran: 80
Vazba: brožovanáKomentáře