Recenze: KREV ANDĚLA (Anna Vlčková)


Osudový vztah, do něhož zasáhla válka i věštba


Za recenzní výtisk děkuji autorce Anně Vlčkové

Chci zakoupit titul Krev AndělaAnna Vlčková pochází z Klatov. Psala odmala, ale jen teprve nedávno svá díla publikovala. Představila se sérií Krása na prodej, zahrnující tři romány: Krása na prodej, Hořkost probuzení a Odpuštění. Na poslední z nich velmi zvolna navazuje kniha Krev Anděla, kterou vám přiblížíme v recenzi.

Autorka zpracovala příběh dvou přátel, v němž čerpala ze skutečných událostí. Mapuje téměř dvacet let jejich pohnutých životů, ovlivněných událostmi druhé světové války i poválečného období. Josepha i Nathaniela potkáváme v roce 1928. Žijí v malé vesničce poblíž německých hranic. Ještě vůbec netuší, jak do jejich osudů zasáhne fakt, že jim v žilách koluje německá krev.

Joseph se stává dědicem rozsáhlého hospodářství a ožení se se svou láskou Verou. Nathaniel je zamilovaný do židovské dívky Arelly, bohužel její víra i věštba, kterou si vyslechla, jsou překážkou na vysněné cestě za láskou. Nathaniel nachází útěchu u milé a tiché Pauly a snaží se na Arellu zapomenout. Válečné události nenechají klidným ani jednu z rodin. Joseph musí narukovat a doma nechává Veru s dětmi, Nathaniel se nacistickému režimu podrobit nehodlá a do konce války se ukrývá u tety v Praze. Ani po válce však není vyhráno. Oba muži, ač fašismus nenávidí, pykají za to, že se narodili ve smíšených rodinách. A Arella? I ona se snažila zachránit vlastní krk. Podaří se jí uniknout před tragickou věštbou?

Román Krev Anděla je psán v er-formě, autorka rozděluje pozornost rovnoměrně mezi oba hlavní aktéry. Josepha i Nathaniela poznáváme jako bezstarostné mladíky, jejichž hlavním posláním je zamilovat se do té pravé. Ale jak se říká, život není peříčko, a tak oba dostávají od osudu pořádně naloženo. Veselé chvíle střídají tragické události, kromě lásky je navštěvuje také smrt, je jen na nich, zda se nechají udolat nebo půjdou dál. Anna Vlčková líčí tyto situace s mimořádným pochopením a dává nahlédnout do rozervané duše matky, zdrcené životní ztrátou. Nastiňuje i téma přežití za každou cenu a otevírá otázku morálky a cti.

Mohlo by se zdát, byť název tomu vůbec neodpovídá, že se bude jednat především o romanci. Ale pod slupkou milostných vztahů se skrývá drsný a komplikovaný příběh bohatý na emoce. Bouřlivé a tolik diskutované téma poválečného odsunu Němců vyvolává spoustu otázek, pocity rozhořčení i studu, že se něco takového vůbec mohlo stát.

Anna Vlčková podává svědectví o těžkých dobách s velkou dávkou empatie. Vypravěčský styl je blízký všem milovníkům příběhů ze života prostých lidí, kteří to neměli vůbec jednoduché. Děj protkaný velkým množstvím dialogů dává záruku, že plyne svižně a nikde nedrhne. Vnitřní myšlenkové pochody hlavních hrdinů využívají ich-formu a jsou začleněny do textu bez odlišení (například kurzívou). Právě to by prospělo všem vjemům, kterými příběh vnímáme. Velmi dobře působí drobné detaily související s časovou linií, jako je vykání dětí rodičům, užití spisovné češtiny, jež pomáhají dotvářet typický ráz tohoto počinu.  Vcelku je text podařený, věrně zachycuje dobovou atmosféru. 

„Maminko, proč ještě nespíte?“ ozval se hlas za jejími zády a vytrhl ji tak z přemýšlení. Otočila hlavu a usmála se na svého syna. „A jak to, že ty ještě nespíš?“ odpověděla mu otázkou. Pokrčil rameny. „Nevím. Nemůžu spát. Musím pořád myslet...“ „Na co?“ zpozorněla matka. Nathaniel se zasněně pousmál. „Na to, že...“ Na okamžik se zarazil, jako by nevěděl, jak pokračovat. Pak objal matku kolem ramen, pohlédl na ni rozzářenýma očima a tiše dopověděl: „Maminko, potkal jsem anděla.“ (str. 8)

I v časech, kdy byl svět sužován válkou, lidé nacházeli útěchu v lásce. Také v románu Krev Anděla se dočkáme milostné zápletky. Zatímco Joseph zakotví v pevném, leč osudem těžce zkoušeném manželském svazku s Verou, Nathaniela první láska opouští, aby ji po letech opět našel. Jiskření mezi nimi je velmi silné, dočkáme se i několika eroticky laděných scén, které jsou barvité, ale nepůsobí lacině ani vulgárně.

Krev Anděla je psána s neskutečnou pokorou a úctou k lidem, kteří museli čelit křivdám vycházejícím z poválečného uspořádání republiky. I když v popředí příběhu stojí muži, Joseph a Nathaniel, skutečná síla vychází z jejich ženských protějšků. Byly to právě ženy, které musely mnohdy držet rodiny pohromadě a zajistit přežití, když jejich muži bojovali ve válce. 

V každém případě kniha vzdává hold všem statečným lidem, kteří dokázali vzdorovat zlu zvanému nacismus.

Anotace:

Příběh dvou přátel, zakládající se na skutečné události, se odehrává v malé vesnici na Šumavě v letech 1928 – 1946. Zatímco Joseph zdědí velké hospodářství a ožení se se svou dívkou Verou, Nathanielova láska ke krásné Židovce Arelle nemá v podmínkách hrozby nastupujícího fašismu žádnou naději… Joseph odchází na vojnu a jeho žena zůstává sama s pěti dětmi, Nathaniel se však odmítá podřídit nacistické ideologii, a když má být odveden, raději se skrývá. Přesto je to na konci války paradoxně právě on, kdo se stane obětí českých „vlastenců“, kteří se mstí na německých obyvatelích. Také Arella je ochotna udělat všechno pro to, aby přežila. Podaří se jí uniknout tragickému osudu, nebo bude naplněna věštba, jež jí byla kdysi předpovězena?Nakladatelství: Bostlová Jarmila - JK Books 


Žánr: válečný román 

Rok vydání: 2018 

Počet stran: 252 

Vazba: pevná/vázaná

Komentáře