Recenze: ZPRÁVA O MÉM MUŽI (Josefa Slánská)

Kdo s čím zachází, tím také schází

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Jota 

Nakladatelství Jota na FB 

Chci zakoupit titul Zpráva o mém muži!Josefa Slánská nebyla spisovatelka, byla manželka druhého nejmocnějšího muže Československa. Muže, který byl generálním tajemníkem ÚV KSČ a jehož nakonec v roce 1952 při vykonstruovaném procesu popravili. Nyní držíme v rukách druhé, rozšířené vydání, jež nám přibližuje vzpomínky této ženy nejen na jejího muže, ale i na nelehkou dobu, která následovala po jeho smrti.


Zpočátku je nám místo životopisu Rudolfa Slánského předloženo několik desítek stran zápisů z Rudého práva, ze článků či z projevů Antonína Zápotockého. Je vynecháno Slánského dětství, studium a rodina, rovnou se dozvídáme, jaký to byl škůdce a zrádce republiky.

Nedostatky a těžkosti, kterými trpíme a které si nezakrýváme, plánovitou prací a pevnou vůlí odstraníme. Sovětské zkušenosti a sovětskou pomoc ještě lépe a šířeji než dosud využijeme. Svoje přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a jeho pracujícím lidem nikdy nezradíme. My soudruhu Stalinovi i naší komunistické straně věrni zůstaneme. A proto také všem štvavým útokům našich kapitalistických nepřátel odoláme. Jejich spojence, ať by se kdekoli skrývali a pokud by se třeba i do našich vlastních řad vloudili a do jakýchkoli funkcí se tlačili, nakonec odhalíme a s jejich záškodnou prací zúčtujeme. Semknuti pevně kolem svého presidenta soudruha Klementa Gottwalda, ve spojenectví s mírumilovnými národy celého světa mír uchráníme, socialismus a tím i lepší život pro všechny v naší republice vybudujeme! (str. 37)
Po nějakých šedesáti stranách suchopárného strohého zápisového textu, u něhož oceňuji to, že pomohl čtenáře naladit na demagogické komunistické smýšlení, se přesouváme ke vzpomínkám Josefy Slánské. Nedala si za úkol faktograficky popsat jednotlivé události a nepopírá, že podává svůj subjektivní pohled na manžela, který byl podle ní hodný člověk, jehož jméno má být očištěno. 

Oba byli zapálení komunisté a v roce 1929 se po jedné z demonstrací setkali na Pankráci. Následoval trvalý vztah muže a ženy, ale v tomto případě ve vztahu byli i se stranou. Jejich život jí byl dosti obětován a následně ovlivňován. Zažili nemálo dramatických situací a společně je překonali. Odolali druhé světové válce, ale byli zrazeni tím, komu nejvíce důvěřovali.

Jako jeden z vedoucích představitelů státu se Rudolf Slánský důvěrně znal s tehdejším prezidentem Klementem Gottwaldem a jeho ženou Martou. V okamžiku, kdy Stalin spustil čistky v Rusku a doporučoval totéž udělat v Československu, šlo přátelství stranou. Okolnosti, jež vedly k zatčení Slánského, byly mistrnou úrovní přetvářky.

Příklad Slánského nad jiné přesvědčivě dokazuje, že strana a její vedení dovedou pohnat k odpovědnosti kohokoli bez ohledu na osobu a vysoké postavení, jakmile se ukáže, že dotyčná osoba se svým povinnostem zpronevěřila a udělenou ji důvěru zradila. Ano, náš pracující lid měst i venkova znovu vidí, že na komunistickou stranu je absolutní spolehnutí. Že zradit mohou jednotlivci, ale strana že zůstala a zůstane svému poslání věrna až do konce. (str. 45)
Po zatčení Slánského nastal i razantní zlom v životě jeho ženy a tímto pokračováním se zabývá zbytek knihy. Jak zvládala výslechy a strach o děti? Jak si vůbec zachovala zdravý rozum? Zpráva o mém muži je výpovědí nezlomné ženy, která si i přes všechny těžkosti nevzdala myšlenky a víry v komunismus.

Kapitoly jsou krátké a leckdy text není úplně chronologický, což je hlavně v případě jmen lehce zmatečné. Můžeme na způsob vyprávění pohlížet jako na určitou formu deníku. Zajímavostí je, že kniha měla vyjít již v šedesátých letech, díky uvolnění a částečné rehabilitaci Rudolfa Slánského, naneštěstí bylo vydání zmařeno kvůli politické atmosféře nastolené po 21. srpnu 1968. K vydání v Československu tedy došlo až v devadesátých letech.

V románu je několikrát použita věta Psovi psí smrt. Tato věta je rovněž zmiňována v posledním románu Radky Denemarkové Hodiny z olova, kde popisuje své zážitky ze současné Číny. Skoro by to vypadalo, že nynější Čína pracuje s odpůrci svého režimu stejně jako naši soudruzi v padesátých letech. Podobně pracovali i s dědičnou vinou. Byl tvůj předek protirežimní? Tak ani ty nezakusíš pohodlný život.

Jedná se rozhodně o pozoruhodnou výpověď, zachycující to, že pokud pracuji pro zlo, tak se ani přes sebečistší ideály dobra nedočkám. Rudolf Slánský, oddaný pracovník, byl ve špatnou chvíli na špatném místě. Nesluší se hodnotit, do jaké míry si za to mohl sám, když se spolupodílel na vzniku této mašinérie. Tato kniha ukazuje jeho lidskou tvář a těžké časy rodiny s cejchem zrádce. Celou publikaci dokresluje šestnáct stran rodinných dobových fotografií. Doporučuji všem čtenářům zajímajícím se o naše soudobé dějiny.

Anotace
Syrové svědectví o době, která za velké ideály skryla ty nejtěžší zločiny.

Vzpomínky manželky generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, popraveného ve vykonstruovaném procesu v roce 1952.

Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale manželky jednoho z těch, kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím popravišti. Vzpomínky Josefy Slánské, manželky generálního tajemníka KSČ, nás zavedou na demonstrace ve třicátých letech 20. století, do emigrace v Moskvě, ale i do Československa poválečné doby. Bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají realitu doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci u nás předznamenal realitu života prakticky celé druhé poloviny minulého století.

Rudolf Slánský byl ve vykonstruovaném procesu s protistátním spikleneckým centrem odsouzen k trestu smrti a 3. prosince 1952 v Praze oběšen.

Knihu Zpráva o mém muži napsala Josefa Slánská v roce 1963, o pět let později byla připravena k tisku, avšak její vydání bylo v roce 1969 zastaveno.

Josefa Slánská - Zpráva o mém muži
Nakladatelství: Jota
Žánr: vzpomínky, historie
Rok vydání: 2018
Počet stran: 240
Vazba: Pevná s přebalem

Komentáře