Recenze: SERAFÍNA A DRAK (Ivana Nováková)


Je možná láska mezi člověkem a drakem?

Za poskytnutí recenzní e-knihy děkuji nakladatelství KKnihy.

KKnihy na FB

Chci si zakoupit román Serafína a drak.


Ivana Nováková není na našem projektu Čteme české autory žádným benjamínkem, již se vám představila se svou knihou Pohádky o čarodějích (recenze). Už tehdy nám dokázala, že psát fantasy s pohádkovým námětem jí nedělá potíže. Přesvědčí čtenáře o svých kvalitách i v románu Serafína a drak?

Román mohu tentokrát snadno zařadit, protože se jedná o young adult fantasy, kterou si však může přečíst jak dospívající, tak i dospělý. Při čtení si mimo jiné užijete humorných a romantických scén, ale i dobrodružství a v neposlední řadě i pohádkových postupů tvorby. Z vyprávění docela čiší boj dobra se zlem, autorka se nebojí ani krvavé smrti.

Hlavní hrdinkou je mladá Serafína, dcera vládce ze Soumračného království Luaga, oba jsou lidé. Téměř na začátku děje je Luag nucen dívku dát princi Azdarchonovi, který se ale dle rozkazů své matky (královna Elytrigie) proměňuje v draka a ovládá ho. Mnohokrát tedy půjde protagonistce o život, ale jsou tu postavy, jež jí pomáhají, k nim patří víly. Ty povětšinou ovládají kouzla, s jejichž pomocí mohou nejen děvče, ale i samy sebe chránit před čarami a intrikami zrůd a netvorů, žijících na dvoře zlé královny, avšak i mimo něj.

Stejně jako v Pohádkách o čarodějích si také v Serafíně a drakovi můžete povšimnout několika pohádkových prvků. Jedním z nich je polarizace dobra a zla, která je na první pohled zřejmá. Většinou se odráží v charakteristikách postav, ale i v metaforických názvech území, v nichž se děj odehrává. Příkladem může být již zmíněné rodiště hrdinky. Označení Soumračné království v sobě evokuje smutek, jímž je území zahaleno kvůli osudu rodiny vládce.

Tentokrát ale v knize najdeme mnohem více prvků fantasy. V ději se pohybují figury se schopnostmi, jež jsou pro žánr charakteristické. Mladý princ se kvůli prokletí přeměňuje v nebezpečného a hrůzostrašného draka, který nedští oheň, nýbrž své oběti požírá. Víly umí používat taková kouzla, díky nimž jsou téměř nesmrtelné a mohou ochránit i člověka, popřípadě jej dokonce ve vílu přeměnit. Další ukázkou je též Kouzelná kniha, která dokáže doslova divy.

Co se týče charakteristik jednotlivých postav, musím podotknout, že jsou propracované do nejmenších detailů. Autorka hojně používá přirovnání, jež jsou barvitá a občas překvapivá. Serafína působí coby inteligentní a zvídavá. Armadal jí rád pomůže a učí ji novým věcem. V Azdarchonovi se nejen dívka, ale i čtenář nevyzná, protože často mění svoje chování a postoje, avšak i přesto si jej zamilujete. Elytrigie je ryze negativní postavou a všichni kolem ní ji v tom podporují.

Zaujalo mě, že se autorka dokázala hodně zlepšit ve vytvoření prostředí. Vykreslila fantastický, a hlavně uvěřitelný svět. Vše vyšperkovala četnými detailními popisy, jejichž čtení je zábavné. Čtenář si s jejich pomocí snadno představí, jak co vypadá, kde se to nachází a co se tam děje. Kompozičně je vyprávění jednodušší, jelikož sledujeme jen to, co se děje kolem hlavní hrdinky, a tudíž není nutno používat náročných paralel.

Příběh je odvyprávěn v objektivní er-formě minulého času. Aby nedošlo k tomu, že děj bude působit jako situační pojednání, vložila autorka do úst svých hrdinů mnoho oživujících dialogů, které v sobě často uzavírají odlehčující humor. Dílo je rozděleno do dvaceti různě dlouhých kapitol a uzavřeno doporučením dalších titulů k přečtení.

Moje subjektivní hodnocení je spíše pozitivní. Líbilo se mi, jakým způsobem autorka svůj počin zpracovala. Ve srovnání s Pohádkami o čarodějích je rozhodně lepší, ale stále se objevují nedostatky. Někteří čtenáři k nim mohou zařadit například grafické zpracování, kde je za každým odstavcem vynechán jeden řádek, což může snižovat požitek z četby, protože to dílo tříští. Dále uteklo několik gramatických, stylistických a typografických chyb. Tato negativa však nepokazila moje vnímání a náhled na dílo samotné. Příběh jsem si užila, a jak jsem napsala výše, je dobře, že Ivana Nováková nestagnuje a ve své tvorbě se viditelně zlepšuje.

Titul bych doporučila zejména milovníkům fantasy románů, jimž nevadí romantická zápletka a pohádkové motivy.
Anotace:

Jak by se vůči lidem zachovaly nesmrtelné a nezranitelné bytosti postrádající morální hodnoty? Co jim brání nás, křehké dvounožce, vyhubit?Možnou odpověď přináší příběh plný bájných tvorů, se silnou romantickou linkou.


Drak slouží čarodějce Elytrigii, udržuje její říši v područí strachu a dobývá pro panovnici nová území. Knížecí dcera Serafína má být nestvůře obětována, aby se zabránilo další válce. Tento osud je sice hrdinský, ovšem mimořádně hloupý. Dívka proti kruté královně povstane. Zapojí svůj důvtip a odvahu. Daří se jí získávat přátele na neočekávaných místech. A do hry pochopitelně vstupuje i láska...


Ivana Nováková: Serafína a drak
Nakladatelství: Kknihy
Žánr: Young adult fantasy
Rok vydání: 2018
Počet stran: 349
Formát: PDF, epub, mobiKomentáře