Recenze: DŘÍVE NEŽ DO SNŮ... (Petr Kratochvíl)

Barvitá rodinná kronika


Za recenzní e-knihu děkuji portálům Palmknihy.cz a eReading.cz

Palmknihy.cz a eReading.cz na Facebooku

Chci zakoupit titul Dříve než do snů...


Petr Kratochvíl je znám spíše odborné veřejnosti a to jako autor několika publikací zaměřených na architekturu a urbanismus. V roce 1987 vydal první beletristický počin s názvem Pošťácká hlava a nyní, po třiceti letech, se k románové tvorbě vrací znovu, tentokrát s knihou Dříve než do snů..., fiktivní rodinnou kronikou.

Kolrossovi pocházejí z pošumavského městečka Čachrov, část rodiny se zabydlela kousek za hranicemi, v německém Jesení. Na pozadí významných historických událostí autor přináší několikagenerační výpověď rodu, jehož osudy sledujeme téměř devadesát let. Vypravěčem je Josef, jenž se vrací do roku 1900 k početné rodině svého prapradědečka Emanuela. Do popředí se dostávají bratři František a Josef. Autor je představuje jako mladé studenty, jejichž jedinou starostí je škola a dívky. Po začátku války se dostali jako vojáci do bojové linie  a na vlastní kůži tak pocítili beznaděj a syrovost, byli nuceni předčasně dozrát.

Také Eliška, Františkova dcera, si prožila své. Jako nezákonná družka bohémského malíře sama vychovávala dva syny a statečně se probíjela životem v normalizačním Československu. Všichni Kolrossové zdědili nejen charakteristický velký nos, ale především neklidnou duši a sklony ke snění. Život jim připravil různá překvapení. Někteří se rozprchli do světa, jiní zůstali v Čechách. Tak či tak, ani jeden z nich neprožil fádní život, o čemž se můžete přesvědčit v této opravdu povedené knize.

Petr Kratochvíl dokazuje, že vedle publikací o architektuře umí napsat i kvalitní beletrii. Vlastně se ani nechce věřit, že se jedná o vymyšlenou kroniku, natolik působí autenticky. Můžu říct, že jsem chvíli cítila drobné zklamání z faktu, že jde o fikci, protože mě věrohodnost tohoto počinu opravdu dostala.

Vyprávění je plynulé, bez hluchých míst. Autor mu vtiskl prvorepublikový půvab a noblesu. Spisovnou češtinu bez pravopisných a stylistických chyb doplňuje užití mluvy hovorové tam, kde je to vhodné. V textu je použita er-forma, místy do děje vstupuje vypravěč, aby doplnil a upřesnil podstatné informace.

Když se maminka narodila a Marie si ji vezla domů z porodnice, hustě sněžilo. Vojenský automobil, který pro ně František nechal poslat, musel přibrzdit za tramvají č. 20, pomalu se sunoucí do kopce úzkou uličkou, a na namrzlé dlažbě se pak nedokázal rozjet. Stejně zbývalo už jen pár metrů k vchodu do hradčanských kasáren, kde pro ně František získal malý byt s výhledem do dvora. (Str. 64)

Vedle hlavních hrdinů knihy se v ději objevuje hodně vedlejších postav, blízkých i vzdálenějších příbuzných. Jak už to ve většině rodin bývá, členové dědí rodová jména. Stejně je to i u Kolrossů, zpočátku mi trvalo, než jsem se v postavách zorientovala, ale pak už větší problém nenastal.

Komorní kronika je vypracována do posledního detailu. Kromě zásadních historických milníků (roky 1914 - 1918, 1948 nebo 1968), v nichž hrdinové prožívají bouřlivé časy, Petr Kratochvíl líčí vážné i humorné rodinné příhody osobního charakteru, dotvářející kolorit vyprávění. Zaměřením román zapadá do skupiny knih, které prostřednictvím svých obyčejných hrdinů zaznamenávají podstatné události naší historie.

Zajímavý literární počin si zaslouží pozornost čtenářské obce. Já sama jej můžu doporučit všem milovníkům obsáhlých rodinných ság. Na své si přijdou také fanoušci české historie, pro něž má kniha důležitou výpovědní hodnotu.


Anotace:
V poetickém vyprávění Dříve než do snů... sledujeme životní příběhy postav několika generací. Hlavní pozornost je věnována linii rodu Kolrossů, který má své kořeny v pošumavském českém městečku Čachrov, ale také ve vedlejším německém Jesení. Veškerá osudová rozhodnutí postav jsou tak dotvářena a ovlivňována vývojem česko-německých vztahů. Petr Kratochvíl ve svém textu dovedně vytváří epickou mozaiku rozmanitých lidských charakterů a osudů, jež ilustrují dramatické zvraty dvacátého století od jeho prvního roku po jeho závěr. Každá kapitola by mohla být čtena jako samostatný příběh s vlastní pointou, zároveň však na sebe navazují, jak se postavy Františka, Josefa, Elišky a dalších v průběhu času setkávají a rozcházejí - opouštějí Šumavu a objevují se v Praze, Podkarpatské Rusi i ve Vídni.Nakladatelství: Dokořán

Rok vydání: 2018

Žánr: historický román 

Počet stran: 200

Formát: pdf
Komentáře