Recenze: ČTVERY ŠATY (Radka Bryšová)

Oddechová historická romance


Za recenzní e-knihu děkuji autorce Radce Bryšové

Radka Bryšová má na svém kontě dva romány pro ženy, jejichž děj se odehrává v současnosti. S novinkou Čtvery šaty se čtenářům tentokrát představuje v jiné rovině a nabízí historický příběh s romantickou linkou.

Anně je šestnáct let. Ještě se nestačila vyrovnat se svatbou milované starší sestry, která se provdala za neurvalého šlechtice, a už musí čelit další osudové ráně. I ji čeká sňatek, ženichem je cizinec, o němž vůbec nic neví, a ani neumí jeho jazyk. Takové manželství naději na přežití nemá, zvlášť má-li v něm prsty nenáviděný švagr. Anna má před sebou bariér víc než dost a záleží jen na ní, jak se s nimi popasuje.

Čtvery šaty jsou psány v ich-formě z pohledu Anny, hlavní postavy knihy. Dále se setkáváme s její sestrou Elizabeth. Obě dívky pojí velmi silný sourozenecký cit, na který je v knize kladen velký důraz. Neméně zajímavou, byť do morku kostí zápornou postavou je Elizabethin manžel lord Salseeth, na jehož profilu si spisovatelka dala záležet a vytvořila prototyp dominantního, téměř démonického muže. Čtveřici stěžejních postav doplňuje Raul, budoucí Annin muž. Stejně jako o něm nic neví Anna, nebudu ani já prozrazovat nic bližšího, abyste si o něm mohli obrázek udělat sami.

Plukovník lehce stiskl mou ruku. Podívala jsem se na naše spojené dlaně. Ta jeho byla dvakrát větší než moje. Teplo vycházející z jeho doteku se mi líbilo a já si pomyslela, že to není zase tak hrozné, jak jsem předpokládala. Pobídl mě, abychom prošli uličkou zpět a já se nebránila. Alespoň ne teď. (Str. 48)

Děj se odehrává v Anglii 15. století. Zeměpisné reálie jsou vzhledem ke kontextu knihy vhodně zvolené a výborně doplňují kolorit příběhu, do kterého se díky tomu snadno začtete. Autorka barvitě popisuje krajinu i prostředí, v němž se hrdinové pohybují, použití vhodných přídavných jmen umocňuje představivost.

Tento popisný styl čtenáře naladí na historickou notu a podnítí fantazii, tolik potřebnou u knih tohoto typu, kdy si spoustu věcí a situací představujete vizuálně. Opravdu máte pocit, že jste se ocitli na starém, studeném hradě kdesi v Anglii. Jelikož se jedná o milostný příběh, historické události do popředí nevystupují, nejsou příliš podstatné.

Romantická linie je uvěřitelná, zápletka se točí kolem domluvené svatby z donucení, což byl ve své době častý jev. Čtenářky, kterým v historickém románu nesmí chybět láska a něžnosti s ní spojené, si přijdou na své a dočkají se erotického jiskření mezi aktéry knihy. Vášeň, touha, nenávist, to vše je namícháno tak, aby si milovníci romancí přišli na své.

Spisovatelce se podařilo vystihnout tehdejší atmosféru, nenechala své postavy hovořit moderním jazykem, ale zachovala dobovou mluvu. To lze vypozorovat na detailech, jako je oslovení „otče, matko“, vykání dětí rodičům, u zájmena já používání tvaru mne. Jsou to drobné nuance, ale při správném použití dokáží posunout text tím správným směrem, což se v tomto případě podařilo. Oceňuji prvek, který Radka Bryšová použila, a to vložení závěrečné kapitoly podané z pohledu Annina manžela, v níž jsou osvětleny určité náležitosti příběhu.

Bohužel, dobrý dojem kazí odbytá redakční úprava díla. V textu je pár chyb, některé věty působí kostrbatě. Od druhé kapitoly se nepravidelně objevuje tučně označená přímá řeč, což ve finální podobě působí rušivě a zbytečně, a vy si neustále kladete otázku ohledně významu tohoto jevu. Knize chybí kvalitní korektura, která by napravila nedostatky a vytáhla úroveň této romance o něco výš, protože si to bezesporu zaslouží. I přesto jsou Čtvery šaty ve svém žánru příjemným překvapením, tematicky srovnatelným se zahraniční produkcí.

Příběh nadchne čtenářky, které touží přečíst si něco lehkého a čtivého a chtějí se ohlédnout zpátky do dob, kdy svět byl plný udatných rytířů a křehkých žen. 


Anotace:
Strhující romantický příběh z Anglie 15. století.
Šestnáctiletá Anna byla přislíbena neznámému muži, který ani neumí její jazyk. Přitom je konfrontována se skutečností, že generál, za nějž byla krátce předtím provdána její milovaná sestra, se ukázal být doslova zrůdou. 
Bude její vlastní manželství lepší? Zvládne všechny nástrahy osudu? A odolá nechtěnému zájmu manžela své sestry?

Nakladatelství: E-knihy jedou
Rok vydání: 2018
Žánr: pro ženy, historický
Počet stran: 171
Formát: epub, pdf, mobi

Komentáře