Recenze: DLOUHÝ KROK DO TMY (Tomáš Bandžuch)


Nebojte se a vykročte!

Za poskytnutí recenzní e-knihy děkuji nakladatelství Mystery Press.

Mystery Press na FB

Chci zakoupit román Dlouhý krok do tmy. 


Sto let uplynulo od chvíle, kdy vzniklo samostatné Československo. Za účelem oslavy tohoto výročí bylo napsáno a vydáno mnoho knih věnujících se tomuto „dlouhému kroku do tmy“. Historická krimi z pera Tomáše Bandžucha je toho přímým důkazem, o čemž můžeme najít zmínku na obalu svazku. Zachyceno je v ní mnoho přelomových okamžiků, které poznamenaly minulost naší republiky. Důvodem, proč se autor zaměřil zrovna na toto téma, nebyly jen zmíněné slavnosti, ale také to, že se aktivně zabývá bádáním dějin střední Evropy v první polovině dvacátého století, kam tyto události spadají. Zároveň se věnuje i zkoumání toho, jak si žily národnostní menšiny v tzv. první Československé republice, což je jedním z témat knihy, o níž se více dočtete níže.

Dlouhý krok do tmy začíná velkou událostí. Do Staré Paky 26. října 1918 přijíždí Jeho císařské Veličenstvo a všichni občané ho netrpělivě očekávají. Nikdo z nich netuší, co se v následujících dnech semele a jak to poznamená vztahy mezi Čechy a Němci žijícími v oblasti pohraničí. Velkou ránou je, když Anna Malíková najde mrtvolu dívky. Podaří se vyšetřujícímu závodčímu Jindřichu Kališovi vyřešit případ? Jaké potíže ho budou po dobu pátrání po vrahovi pronásledovat? Vypořádá se s nimi a dopadne pachatele? Nejen na tyto otázky najdete odpovědi v knize, kterou vám blíže představím.

Už na samém začátku si vás tento svazek získá díky mapkám, které vám ukáží, kde přesně se s postavami pohybujete. Můžete tak snadno cestovat s nimi. Tento obrazový doprovod zaručuje zlepšení orientace v prostoru vyprávění. Zachyceny zde jsou oblasti Semilska a město Liberec.

Jednotlivé kapitoly působí coby deníkové zápisy. Každá epizoda začíná datem, kdy se popisované situace odehrávají. Ano, kniha je psána zejména formou situačních popisů a ve 3. osobě jednotného čísla minulého času, jež je doplněna o oživující dialogy. Čtenář si tak díky nim hravě představí, co se dělo a jak vše probíhalo. Text je psán v kratších větách, což jej činí údernějším, ale místy se to může jevit až úsečné. Není tedy možné jednoznačně říci, zda je strohost kladem či záporem. Kromě situačních popisů se setkáte i s popisy prostředí, ty mají za úkol navodit patřičnou atmosféru a jsou detailní.

Co však považuji za velký zápor, jsou jazykové a pravopisné chyby. Při čtení si často můžete povšimnout záměny písmen ve slovech, občas někde nějaké písmeno chybí, jinde naopak přebývá. To však ještě není takový prohřešek. Za daleko větší považuji to, že autor pracuje s některými slovy, u nichž nezná přesný význam, nebo naopak ví, co chce říci, ale neví přesné pojmenování, a proto se může čtenář setkat s některými patvary. Příkladem je zvláštní zdrobnělina, místo aby bylo autorem použito běžného spojení po lesích, napsal do své knihy po lescích. Mimo to pak občas chybí diakritika.

V příběhu se setkáte s četnými postavami. Ty však nejsou popsány nijak do hloubky a spíše jsou jakýmisi figurkami beze jména. Výjimkou jsou postavy hlavní, které jsou charakterizovány zejména svými činy. Hejtman Udalrich Kozlanský je v období vlády Habsburků vlivným mužem, po vzniku Československa ale tento vliv ztrácí a je občany považován za zločince proti státu, z toho důvodu je nutné ho odvézt do ústraní. Strážmistr Rudolf Werner je příznivcem Rakouska-Uherska a po jeho pádu se odmítá vzdát myšlenky, že monarchie bude znovu obnovena, proto se stává členem odbojové skupiny. Jeho postoj v úplných počátcích převratu učiní velké potíže četníku Ronovskému (poslušný a věrný svému povolání) a závodčímu Jindřichu Kališovi. Druhý jmenovaný si vezme na starost vyřešení ústředního případu a při pátrání projeví velkou dávku důvtipu a píle. V činnosti mu pomáhá Anna Malíková, měšťanka z Lomnice nad Popelkou, která našla mrtvou Marii Farskou. Ač je závodčímu nápomocná, v průběhu čtení se dozvíte, že není ani z daleka duší neposkvrněnou, protože provádí věci, které by jen tak provádět neměla. 

Hlavním námětem a tématem je pochopitelně pád Habsburků a vznik samostatné Československé republiky, ale také vztahy Čechů a Němců. Většinou si v ději můžete povšimnout, že se neustále vadí, jedni nasazují na druhé a přemýšlejí, jak by protistraně ublížili. Objevují se i zmínky o první světové válce.

Kniha jako celek je rozdělena do několika částí. Každá tato část se odehrává na jiném místě. V prologu se ocitnete v již zmíněné Staré Pace, v první části v Lomnici nad Popelkou, ve druhé v Nové Pace, ve třetí v Turnově, ve čtvrté v Liberci a v epilogu se autor věnuje celému Československu.Vše je uzavřeno kapitolou Několik málo slov na závěr, Poděkováním a informacemi o Tomáši Bandžuchovi. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly a ty jsou členěny na menší dílčí celky. Za důležitou považuji zmínku o hektičnosti. Ač je daná část a kapitola příběhu věnována určitému místu, na něž jste předem upozorněni, každá epizoda začíná několika stránkami věnovanými situaci v Liberci. Jeho čelní představitelé totiž usilují o to, aby vznikly Německé Čechy a aby Liberec byl jejich hlavním městem. Než si na fakt skákání v ději zvyknete, asi vám to chvilku potrvá, ale věřte, že to svůj význam má a můžete tak globálně sledovat, jak na vznik nového státu pohlíželi Češi a jak Němci. Já osobně zprvu toto prolínání považovala za šotka, který se vloudil, ale když se pravidelně opakoval, usoudila jsem, že pravděpodobně jde o autorův úmysl.

Použité jazykové prostředky jsou překvapující. Občas se v textu nachází vulgární výrazy, autor tak pravděpodobně svůj příběh chtěl přiblížit běžnému čtenáři, který nestojí o akademické poučování, ale rád by se čtivou formou dozvěděl něco nového o státě, v němž žije. Musím konstatovat, že účel se podařil splnit na jedničku. Toto pozitivum trošičku snižuje chvilkové opakování slov. Mimo jiné si můžete v tomto titulu přečíst i výňatky německých básní.

Můj subjektivní názor na Dlouhý krok do tmy je spíše pozitivní. I přesto, že se mi podařilo, odhalit několik negativ, stále musím konstatovat, že mě čtení bavilo. Děj byl zajímavý a neustále se v něm něco odehrávalo, nebyla chvilka, kdy bych se nudila. Mou spokojenost však trošku pokazila jazyková a gramatická stránka. Očekávala jsem, že autor nastaví mnohem vyšší laťku. Na druhou stranu, pokud od knihy očekáváte jen čtivý příběh, nebojte se po ní sáhnout. Rozhodně vás nezklame. Postavy by si v mnoha případech zasloužily mnohem více pozornosti a charakteristiky. Škoda, že je autor více nepropracoval.

Dlouhý krok do tmy mohu vřele doporučit všem milovníkům historických, ale i krimi románů. Pokud patříte alespoň do jedné zmíněné kategorie, tak vězte, že nesáhnete vedle.

Anotace:
ČESKOSLOVENSKO SE ZRODILO Z EUFORIE, ZLOČINU A KRVE...

Podzim roku 1918. Rakousko-Uhersko po zdánlivě nekonečných čtyřech letech války ohlásilo kapitulaci a v lese nedaleko Lomnice nad Popelkou objevila textilní dělnice tělo zavražděné dívky.

Závodčí Jindřich Kališ musí vyřešit svůj poslední případ v uniformě c. k. četníka a zároveň první z těch, kdy se bude muset zodpovídat novým československým úřadům..

A nejen jim... Němci v pohraničí se hlasitě dovolávají práva na samostatnost, na českém území se rakouská správa snaží z posledních sil zachovat staré pořádky a hned za Jizerskými horami čeká na svou chvíli stále ještě bojující císařské Německo.

Kališ bude muset napnout všechny síly, aby rozpletl předivo spiknutí utkané v době, kdy se z válečného strádání, hladu a nemocí ztěžka rodil československý stát.

Vždyť časnou podzimní tmou obchází Pán lží a každý den hraje v jeho prospěch.


Tomáš Bandžuch: Dlouhý krok do tmy
Nakladatelství: Mystery Press
Žánr: historická krimi
Rok vydání: 2018
Počet stran: 368
Formáty: epub, pdf, mobiKomentáře