Recenze: KŘIK NEVIDITELNÝCH PÁVŮ (Jarmila Loukotková)

Výlet do historie, doby punských válek


Za recenzní knihu děkuji  nakladatelství Jota

JOTA na FB

Chci zakoupit knihu Křik neviditelných pávůJarmila Loukotková patří mezi nejznámější spisovatele druhé poloviny minulého století. Do podvědomí čtenářů se zapsala především svými historickými romány z období antiky, ale i středověku, kde se zaměřila na Francii. Hlavními hrdiny těchto próz jsou konkrétní osobnosti. Při popisu jejich života autorka obratně a věrohodně zobrazila dobu, ve které hrdina žil. Např. Spartakus I a II, Není římského lidu, Pod maskou smích, Navzdory básník zpívá aj. Psala také romány ze současností, kde hlavní roli hrají mezilidské vztahy, např. Odměna, Medúza, Dar jitra prvého. Román Křik neviditelných pávů je jejím posledním dílem, napsala ho v roce 1997, deset let před smrtí.  

Děj knihy se odehrává ve třetím století před naším letopočtem, v době první punské války. I v tomto díle autorka zvolila autentickou historickou osobnost, římského vojevůdce Atilia Regula, kterého na samém začátku zastihneme po prohrané bitvě v zajetí.
Už ho tedy vedou! Není, není na světě odplata dost strašlivá pro toho, kdo šlápl vojenskou botou do země jiného národa. Vedou římského vojevůdce, který přišel se svými legiemi pokořit Karthágo, město Punů. Tak dlouho a tak úpěnlivě toužili Kartháginci  vidět Římana takto v prachu! Davy se vlní v krvelačné dychtivosti. Napříčené oštěpy stráží vytvářejí hráz proti přívalu lidské hmoty. (Str. 11)

Atilus vzpomíná na své dětství, na přátelství s karthaginským  chlapcem Hamilkarem, který s rodinou bydlí v Římě ve vedlejším době. Už jako malý chlapec zaznamená velké rozdíly mezi oběma světy. Vojenskou strohost a skromnost jejich příbytku na jedné straně, přepych a rozmařilou okázalost na straně druhé. I přes tyto protiklady jsou dobrými přáteli. Když později, na prahu dospělosti, navštíví na pozvání Hamilkara Karthágo, které ho svoji krásou a bohatstvím naprosto ohromí,  seznámí se s jeho sestrou Olmaanou. Mladí lidé se do sebe zamilují, což vyvolá nelibost její rodiny, po návratu do Říma se odmlčí i přítel Hamilkar. Atilius Regulus věnuje všechno úsilí jít za svým snem stát se vojevůdcem, aby pro Řím pomohl získal nadvládu nad  Středomořím, které dosud fakticky ovládalo Karthágo.

Ve skutečnosti se mu do veřejného života ještě příliš nechtělo. Toužil být vojákem, a ne státníkem. Nicméně si uvědomoval, že by se nikdy nemohl stát vrchním velitelem legií, pokud by neprošel všemi úřady od tribuna lidu přes aedila až po konsulát, protože legiím velí pouze úřadující konsul. (Str.175) Pozn. Aedil byl nižší úředník, který zodpovídal za údržbu veřejných budov a pořádek v ulicích a na tržišti.  
V knize se setkáme s dalšími historickými postavami, např. králem Pyrrhem, otcem Salambo, známými filozofy, vojevůdci i politiky. Autorka mistrně rozehrává několik dějových linek, aby se na konci spojily v jednu. Na základě autentických skutečností a osob vytvořila uvěřitelnou historickou kulisu. Čtenář je vtažen přímo do víru událostí, prožívá s hlavním hrdinou jeho vítězství i prohry, lásky i rozloučení. Příběh je pravidelně prokládán úryvky z historických pramenů, hovoří k nám kronikáři, filozofové a politici.
Epeirský král Pyrrhos, který bojoval na straně Tarentských proti Římanům, použil slonů, aby uvedl do zmatku nepřátelský šik.          Sextus Iulius Frontinus, Válečné lsti (198)       
Sloni děsí v bitvách lidi i koně svou obrovitostí, hrozivým řevem a nezvyklostí vzhledu. Proti Římanům je jako první přivedl do šiku král Pyrrhos v Lukánii.......                 Flavius Vegetius Renatus, Nárys vojenského umění   (str.198)

Příběh je psaný v minulém čase v er-formě, použitý jazyk a styl psaní je barvitý, vzletný, aby bylo co nejvíce učiněno zadost historii, místy i složitý. Autorka vládne bohatou slovní zásobou, používá neobvyklá spojení, slovosled i slova, která však skvěle vystihují atmosféru a dobře zapadají do děje. Na začátku kapitol jsou uvedeny letopočty, protože děj neplyne chronologicky. Románová současnost se střídá se vzpomínkami hlavního hrdiny, kdy se vrací do mládí a k významným okamžikům svého života. Tyto dějové zvraty  vyžadují při čtení velkou pozornost, protože děj se odehrává před naším letopočtem a čas je odpočítáván "opačně".

Kniha vás vtáhne do děje, nenásilnou formou si můžete ujasnit historické události, třebaže rozhovory, některé postavy a jejich charaktery jsou pouhou fantazií spisovatelky. Na čtení je třeba si udělat čas, knihu nelze zhltnout na jeden zátah.

Křik neviditelných pávů jsem si velmi užila, třebaže ze začátku jsem musela zvolnit ve čtení, než jsem si zvykla na použitý jazyk. Občas jsem potřebovala zalistovat zpátky a pečlivě zaznamenat dobu, kdy se děj odehrává. Přes tato úskalí jsem se ocitla s Atilem Regulem v Římě, Karthágu či na bojišti a věřila všemu, co bylo napsáno. Podle mne patří tato kniha k nejlepším autorčiným počinům.

Titul bych doporučila všem, kteří mají rádi historické romány a udělají si na čtení čas. Tak ocení skvělý příběh na pozadí historických událostí.

Knižní obálka zaujme jednoduchostí a barvou, na pozadí je jemný obrys antických postav. Je to záměr nakladatelství Jota, které vydává vybraná díla autorky. Již vydaná mají stejný styl a grafiku, odlišují se barevně  a siluetou zobrazených postav.

Anotace
Poutavý román autorky historických fresek, které jsou tak barvité a čtivé, že čtenář ani nepomyslí na to, že je prostřednictvím dramatického a vášnivého příběhu poučován o dějinách. Opět si Loukotková zvolila za hrdinu autentickou historickou osobnost, římského vojevůdce Atilia Regula, který vzpomíná na svou lásku ke kartaginské dívce Olmaaně, ženě Marcii a dětem, na své přátele i protivníky, filozofy a politiky. Na Hamilkara Barku, otce Salambo (ze slavného Flaubertova románu) a skutečnou historickou postavu - Hannibala, který za několik let stane přímo před branami Říma, na bitvy krále Pyrrha. K pověstnému "Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno", je v tuto chvíli ještě daleko, ale pyšná paví krása města již dává tušit jeho zkázu. Řím se brzy vydá v jeho stopách...

Děj se odehrává v době první válce mezi Římem a Kartágem (264 -241 př.n.l.) a zahrnuje celou polovina třetího století před naším letopočtem. Román vás zaujme a strhne, jako ostatní romány Jarmily Loukotkové.


Nakladatelství: Jota
Rok vydání: 2017
Žánr: historický román
Počet stran: 614
Vazba: pevná s přebalem
Komentáře