Recenze: NEBUĎTE KOŘISTÍ A ZAČNĚTE BOHATNOUT (Jan Paroubek)

Srozumitelné finanční minimum pro začátečníky


Za recenzní výtisk děkuji autorovi Janu Paroubkovi

Chci zakoupit knihu Nebuďte kořistí a začněte vydělávat


Jan Paroubek (8.10.1984) se pro svět financí vyloženě narodil. Už od malička byl fascinován penězi a zabýval se myšlenkou, jak si nastřádat více ze svého kapesného. Po dokončení studií v roce 2007 (rok před velkou finanční krizí) začal autor knihy Nebuďte kořistí a začněte bohatnout pracovat a jeho snaha zajistit si stabilní rezervu na horší časy značně vzrostla. Své zkušenosti a postřehy se proto rozhodl sdílet ve své knize.


Unikátní praktické finanční minimum schované za titulkem této knihy vysvětluje jednotlivá úskalí fungování peněz v každodenním životě obyčejných lidí. Autor popisuje systém spořicích účtů, investic a dalších produktů umožňujících lidem tvorbu rezerv. Jan Paroubek také zdůrazňuje potřebu finanční jistoty v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a popisuje návratnost jednotlivých investic. Velice zajímavé jsou pro čtenáře i tipy a spolehlivé postupy, jak si snadno spočítat nezbytné měsíční výdaje a jakým způsobem vést své osobní účetnictví tak, aby vám peníze neprotékaly skrze prsty. 

Tento velice užitečný komplexní průvodce je napsán jednoduchým a srozumitelným jazykem tak, aby oslovil i čtenáře, kteří nemají ekonomické vzdělání a o finanční sféře mají velice malé znalosti. Užitý styl je ve většině případů věcný a informativní a je místy oživen zajímavými přirovnáními a zkušenostmi, vycházejícími z běžné praxe. Pro zjednodušení autor používá ilustrace a tabulky, do kterých může čtenář snadno aplikovat data ze svého osobního účetnictví. Pro lepší představu odkazuje autor na svůj vlastní web www.pruvodce-excelem.cz, v rámci kterého můžou čtenáři rozšířit své znalosti o hypotékách. Dílo je čtivé a nezahlcuje čtenáře zbytečnostmi a nepodstatnými detaily, osvětlujícími složité postupy ve fungování bankovnictví nebo akciového trhu. 


Kniha je rozdělena do osmi nejdůležitějších kapitol:

1. Úvod - „Bez informací se i snadné věci mohou zdát nedosažitelné.“
Autor přátelsky představuje sebe i svou knihu, kterou věnuje lidem bez finančního vzdělání. Vysvětluje důležitost spoření a finančních rezerv ve stáří člověka. Vrací se ve vzpomínkách do svého dětství, kdy poprvé pochopil hodnotu peněz a začal sledovat dění na akciových trzích. 

2. Co je spoření - „Spoření je první krok na cestě k bohatství.“
V druhé kapitole se autor věnuje způsobům, jak hromadit peníze, doporučuje postupy, jak sledovat své příjmy a analyzovat možnosti svých úspor. Díky stanovení přesné výše vlastních výdajů tak může jakýkoliv čtenář vhodně odlišit své skutečně důležité potřeby od těch „nadstandardních“ a má možnost v dlouhodobém horizontu najít slabé místo, kudy mu peníze z rozpočtu unikají. 

3. Finanční rezerva - „Finanční rezerva je jako váš strážný anděl. Zachrání vás, když to nejvíce potřebujete.“
Při výpadku příjmu se člověk ocitá ve velmi kritickém okamžiku, který rozhodne o jeho další existenci.  Před krachem firmy nebo před osobním bankrotem ho však může zachránit jakýsi finanční polštář, který si našetřil. Rezerva na horší časy by měla podle autora odpovídat třem až šesti měsíčním příjmům. Kapitola o finanční rezervě však poměrně podrobně popisuje, jak si spočítat výši své osobní rezervy s přesností a jak lze postupovat v případě, že všechna opatření selžou.

4. Využijte při spoření všechny možnosti - „Spoření je proces, během kterého snižujete svou současnou životní úroveň, abyste si ji zvýšili v budoucnosti.“
Čtvrtá kapitola je věnována především tématu inflace a jejímu nežádoucímu vlivu na úspory vložené zejména na spořicí či běžný účet. Autor dodává příkladovou tabulku, ze které lze jednoduchým propočtem získat informaci o tom, o kolik uložených peněz vlivem inflace přijdete a do jaké míry to ovlivní celkovou výši vaší rezervy. V kapitole je vyzdvihnuto především stavební spoření s výhodným státním příspěvkem a možnost rozložení úspor na menší části do penzijních fondů, akcií či dividend.

5. Důvod investování - „Čím bohatší život máte nyní, tím chudší ho budete mít na konci.“
Čtenář je po delším úvodu seznámen s hlavním rozdílem mezi sestavením rozpočtu se spořicí složkou a s tím, jak vypadá rozpočet jedince, který si žádné rezervy nevytváří. Jednoduchá ilustrace je pak vhodně doplněna důležitými fakty a postřehy ze života, které odrážejí autorovo zanícení pro byznys a zajištění vlastního rostoucího kapitálu.6. Investování a jak na něj - „První investicí investora by měla být koupě informací.“
Umíte si představit svět, ve kterém peníze vydělávají za vás? Autor přirovnává svoje finanční rezervy k bonsaji, protože peníze jsou také choulostivé a vyžadují mnoho péče a pozornosti. Stejně jako pěstování bonsají má i finanční růst svá úskalí. Pokud se vám je ale  i díky knize Jana Paroubka  podaří překonat, určitě úspory porostou už jen směrem vzhůru. Při investování ovšem využíváte peníze, které můžete krátkodobě postrádat, je tedy důležité pečlivě si projít všechny kapitoly knihy, než se dostanete až k jádru samotného bohatství. Šestá kapitola už je náročnější, zejména proto, že vysvětluje fungování akciových trhů a výplatu dividend. Tato část je z celé knihy zároveň nejrozsáhlejší, protože autor dbá na detaily a z jeho stylu je skutečně cítit, že chce, aby čtenář jeho slova pochopil a nehazardoval se svými těžce naspořenými penězi. Důležité je začít s malým obnosem a postupně si vyzkoušet aktuální situaci na trhu, poté se teprve pouštět do větších obchodů.

7. Podle čeho vybírat akcie
V předposlední části své knihy autor osvětluje fungování korporátních společností a pozitivně motivuje čtenáře k tomu, aby se stali pomyslným dravcem ve finančním sektoru a roztáhli svá křídla nad obzory burz. Uveden je také význam akciového screeningu a dalších nástrojů, které pomáhají akcionářům a investorům lépe vyhodnotit chování jednotlivých fondů. Autor radí čtenářům soustředit se na větší, ale stabilnější společnosti a jednat dle vlastního uvážení. Upozorňuje avšak také na to, že při rozhodování o penězích je nutno jednat čistě rozumově a všechny emoční pochody musí ustoupit do pozadí. Tato část knihy by se snadno dala shrnout do hesla „Důvěřuj, ale prověřuj.“

8. Bonusy
Závěr knihy se poskládán z několika polemik o spotřebitelských úvěrech, o důležitosti shodného vnímání financí v partnerském životě a obsahuje i stručný slovník pojmů použitých v knize.  Vzájemné pochopení náhledu na finance a vzájemnou dohodu ve fungování domácnosti vidí autor jako stěžejní k vyrovnanosti každého partnerského vztahu, a to zejména proto, že tento vzorec činí z obou partnerů dravce, což je pro ně výhodné a předchází to dalším sporům. 

Na rozdíl od mnoha jiných vydaných publikací o financích a investování se titul „Nebuďte kořistí a začněte bohatnout“ nepokouší své čtenáře nijak zvláštně tlačit do různých „zaručených investičních strategií“ nebo jim vnucovat jedinou správnou variantu nakládání s vlastními penězi. Mladý autor už sám v úvodu vysvětluje, že jeho kniha pouze osvětluje mnohé nástrahy finančního sektoru a velice skromně ji označuje za jakousi příručku, kterou zosobnil zejména pro své blízké, kteří se zajímají o svou budoucnost stejně jako on sám. Z knihy se dá vytěžit nejen mnoho zajímavostí zobrazujících „tiché zabijáky“ rozpočtu, ale uspokojí i náročnější veřejnost, která již minimální povědomí o fungování peněz má a chce prohloubit své znalosti. Naprosto nevtíravým způsobem jsou pak vedeny i jednotlivé příklady, které Jan Paroubek nepochybně posbíral z vlastních zkušeností. Poslední dvě kapitoly o akciích nicméně působí poněkud stručně a ořezaně, a to i přes svou délku a je z nich cítit autorova nezkušenost se jmenovanými akciovými nástroji.Subjektivní názor recenzentky: 
Rozhodně souhlasím s autorem v tom, že nenadálé situace, které domácnost či jeho člena odříznou od finančních jistot, mohou být pro lidské fungování ve společnosti zásadní. Na druhou stranu mi některá jeho doporučení ohledně vedení bilančního rozpočtu přijdou velice tvrdá a zbytečně našponovaná, a to zejména úspory na potravinách a opakované odkládání dovolených či dárků pro své blízké pro potřeby tvorby rezerv. Vzhledem k tomu, že autor během svého života stihl vystudovat školu, jako většina z nás, nedomnívám se, že za svůj relativně krátký život může opírat mnohá tvrzení o praxi. Autorův apel na tučné rezervy a polštáře, které omílá poměrně mnoho finančních poradců v naší zemi, mi rozhodně nepřijde mimo mísu. V zápalu, jakým je kniha psána, ale občas působí jednotlivé příklady jako posedlost tvorbou rezerv, což se asi nebude některým čtenářům líbit. Na druhou stranu tento titul věrně popisuje autorovo nadšení a díky tomu si čtenář z vyjmenovaných možností může sám vybrat vlastní cestu, která ho přivede k vlastnímu bohatství. Vytříbenému, věcnému stylu Jana Paroubka se rozhodně nedá nic vytknout.

Knihu Nebuďte kořistí a začněte bohatnout bych vřele doporučila každému, kdo má alespoň trochu zájem o to, aby nemusel v důchodu živořit, a chce si užívat si bezstarostné stáří. Vzhledem k věku autora porozumí tomuto dílu i mladší skupina čtenářů a určitě bude užitečné i pro studenty, co si finanční rozpočet teprve budovat začínají. Znalejší finanční odborníci a bankovní specialisté naopak budou podle mého úsudku zcela jistě zklamáni, protože kniha neobjevuje „nic nového pod sluncem“ a pouze shrnuje dnes již poměrně dobře rozšířené finanční nástroje. Všechny odvážlivce, co se nebojí podívat se slabinám svého rozpočtu do očí, ovšem přijde kniha vhod a patrně se k některým kapitolám opakovaně vrátí. Dravci byli přeci také kdysi pouze neopeřenými kuřaty, než se z nich stali páni nebes… Tak na nic nečekejte a začněte být pány svých peněz už dnes.

Recenzentka: Lenka Čapková 


Anotace:
Počínaje dnem vydání knihy Nebuďte kořistí a začněte bohatnout už neplatí, že je literatura o financích nudná a složitá. S touto knihou se budete těšit na každou další kapitolu.

Vše je srozumitelně a jednoduše popsané, takže se nemusíte bát, že něčemu nebudete rozumět a to ani v případě, že jste se doposud o finanční vzdělaní nezajímali.

Přečtením této knihy se nenaučíte jen nějakou teorii, o které se budete nanejvýš moci bavit s přáteli, ale osvojíte si fungující a ověřené finanční postupy, které můžete začít využívat v praxi pro zlepšení vlastního finančního zázemí.

Ale hlavně bych vám rád předal to nejdůležitější ze všeho v celém finančním vzdělání. Po přečtení všech kapitol se vám změní pohled na peníze a najednou zjistíte, jak je to vlastně všechno snadné. Jak dokážete správně řešit i situace, o kterých se v knize ani nezmiňuji.

S knihou Nebuďte kořistí a začněte bohatnout se přesvědčíte, že finanční vzdělání není jen pro odborníky, ale že je pro každého.

Více informací včetně toho kde knihu koupit: www.novavec.cz

Nakladatelství: Databook
Rok vydání: 2018
Žánr: Literatura naučná, Osobní rozvoj, Učebnice a slovníky
Počet stran: 76
Formát: Epub, Mobi, PDF

Komentáře