Recenze: FÉNIXOVA VĚŠTBA (Veronika Polehlová)

Oddechové fantasy ve středověkých kulisáchZa recenzní výtisk děkuji autorce Veronice Polehlové.

Chci si zakoupit knihu Fénixova věštba.


V roce 2017 vydalo dnes již zaniklé nakladatelství Beletris knihu spisovatelky Veroniky Polehlové Fénixova věštba. Jedná se o první díl zamýšlené fantasy série. Výrazná ilustrace na obálce, jejíž autorkou je samotná spisovatelka, větší počet stran a název knihy, odkazující na bájného ptáka, by mohly zaujmout čtenáře žánru fantasy.

Zdroj: Archiv redakce

Ardenie. Tak se jmenuje země, do níž Veronika Polehlová zasadila děj svého fantasy románu. Všech osm království Ardenie má být na základě dávného prokletí sjednoceno pod vládou uchvatilele. Je možno kletbu zvrátit? Kdo se postaví králi Avaragovi, cílevědomému a krutému dobyvateli, který chce být vládcem celého ostrova? Jakou roli při záchraně zemí sehraje Riana, dcera trebonského krále Ebenara?

Hned po otevření knihy je zřejmé, že nás čeká dlouhé, dobrodružné putování. Jednoduchá, přehledná mapa Ardenie naznačuje, že se hrdinové budou prodírat hustými lesy, brodit řekami a zdolávat vysoká pohoří. 

Začátek děje nás přivádí na hrad v Ireji, kde  se na výpravu s nejasným cílem a výsledkem  připravuje  družina princezny Riany. Představují se nám další, pro příběh  stěžejní postavy: zkušený rytíř Cairon a dva služebníci trebonského krále a zároveň Rianini přátelé z dětství, Cairon a  Godal.

Stručná historie Ardenie je popsána v následující kapitole. Ústy princezny Riany se dozvídáme o důvodech prokletí šesti království a o věštbě, podle níž mají země poslední naději na záchranu a zachování samostatnosti.

O událostech předcházejících přípravě na cestu se toho příliš nedozvídáme, minulost hrdinů je nastíněna jen stručně. Zejména u hlavní hrdinky jsem postrádala promítání vzpomínek na dětství či myšlenky na členy rodiny. Jako by byla Riana bez minulosti, stvořená jen pro tuto výpravu.

Zpočátku děj plyne jen velmi pozvolna a čtenář si všimne, že se opakují určité  motivy a situace. Hrdinové putují divokou krajinou, shánějí potravu, ubytovávají se v hostincích, narážejí na nepřátelská vojska, přičemž opakovaně selhává hlídka tábora. Sotva se výprava dostane do napínavé situace, je nebezpečí zažehnáno.

S gradací napětí se autorce daří lépe pracovat až s postupujícím dějem. Výborně je například popsána scéna s požárem, kdy má čtenář pocit, že štiplavý, dusivý kouř proniká až k němu do obýváku. Tíživou atmosféru panující ve městě těsně před jeho napadením nepřátelským vojskem se autorce podařilo zachytit také velmi dobře.

Autorka se v knize projevuje jako dobrá pozorovatelka krás přírody a měnícího se počasí. Divokou krajinu či uličky měst má čtenář jako před očima. Popisnými pasážemi jsou vhodně vystavěny kulisy pro odehrávající se děj. Zajímavým nápadem bylo otočit popisnou perspektivu a postavit v krátké pasáži do role pozorovatele rostlinu, vnímající dusot kopyt a kapky krve dopadající na její stvoly. Celkově se kniha vyznačuje vyvážeností mezi vyprávěním, popisnými pasážemi a dialogy.

Charaktery postav a jejich vzájemné vztahy se nám odhalují během dialogů a v nebezpečných  situacích, kdy důležitou roli hraje přátelství, vzájemná důvěra a statečnost hrdinů. Optimistická, bezprostřední povaha Verita se dostává do rozporu se vznětlivým a hrdým Caironem. Statečná, tvrdohlavá Riana často překvapí svou naivitou. Osobnosti postav jsou poměrně konstantní, i když i tady nás čeká jedno velké překvapení, související s minulostí jednoho z hrdinů.

Milostné city se projevují jen v náznacích. Vnímáme sympatie mezi postavami, určité jiskření, zatím se ale vše odehrává jen čistě na platonické úrovni. Předpokládám, že naplno se vášně, žárlivost a soupeření o ženu rozvinou v následujících dílech série.

Fénixova věštba vypráví příběh jednoduchým, lineárním způsobem. Nečekejte velké množství postav, složité a vzájemně provázané rodokmeny, časté odbočky od hlavní dějové linie. Milovníci fantasy budou postrádat větší nádech tajemna, nadpřirozena, hlubší poselství, propracovaně a originálně vystavěný svět. Také motiv bájného ptáka, který by měl podle názvu knihy hrát v příběhu stěžejní roli, není zatím v prvním díle dostatečně rozpracován. Fénix pouze zatřepetá křídly a proletí se párkrát jakousi vidinou hlavní hrdinky.

Náhle se hvězdy nad její hlavou začaly měnit v bojující muže a obloha v bitevní pole. Pak jako by se svět kolem přetočil a Riana uslyšela křik. Rozběhla se dál lesem, až dorazila k temnému lesnímu jezírku se skálou uprostřed. Kameny byly omývány jemnými vlnkami, zbytek hladiny byl však téměř dokonale hladký. Na vrcholu skály cosi zářilo. Vypadalo to jako malý třpytivý přívěsek. Než si ho Riana stačila prohlédnout, zpoza skály pomalu a vznešeně vystoupal obrovský pták s peřím oslnivě žhnoucím jako žhavé uhlíky. Stejné byly i jeho oči. Riana na něj ohromeně pohlédla. Poznala v něm bájného ptáka fénixe. Pak pohlédla do vody a vykřikla úlekem. (str. 74 - 75)

Nadpřirozených bytostí a tajemných postav je v knize pomálu. Příběhem se mihne zajímavá postavička starce žijícího v horách a sepisujícího osudy lidí. Tomuto zajímavému motivu by stálo za to věnovat se více. Slepý věštec, vědma či piráti jsou postavy zajímavé, ovšem nijak zvlášť originální.

Co nejvíce zklamalo mě, je poměrně velké množství pravopisných chyb. Snad si pro vydání dalšího dílu zvolí autorka zkušeného nakladatele, který bude na tyto jazykové aspekty dbát. Kvalitní redakce a následná korektura by pomohly stylisticky dobře zvládnutý a velmi čtivý text "očistit" od nadbytečných scén a  zbytečných školáckých pravopisných chyb.

Komu knihu Fénixova věštba doporučit? Jednoduchý, čtivý fantasy příběh s minimem krvavých scén a absencí složitých filozofických úvah by mohl zaujmout čtenáře literatury young adult. Knihy s typickou postavou neohrožené hrdinky, vydávající se na dobrodružnou výpravu s cílem vybojovat si svobodu či zachránit svět, jsou  dnes oblíbené a dobře prodávané. Přestože nejsem tato cílová skupina, na další dobrodružství princezny Riany se těším a jsem zvědavá, jak autorka v dalším díle rozpracuje motivy, které jsou v první knize zatím spíše jen naznačeny.

Anotace:
Osm zemí tíží dávná kletba a naděje ubývá. Království postupně padají do rukou nelítostného krále a zdá se, že jeho rostoucí moc a sílu dávného prokletí už nic nezastaví. Zbývají poslední dvě svobodné země... Riana slýchala celý svůj život útržky dávné legendy. Podle ní má země jejího otce jedinou naději, která ji může zachránit před krutým osudem. Otázek kolem dávné minulosti je však mnoho a času ubývá. Riana se společně s malou skupinou bojovníků vydává na dlouhou cestu, aniž by tušila, kde je jejich cíl. Společně rozplétají stará tajemství a do cesty se jim staví nejen překážky mocného nepřítele, ale i cizí zájmy a nečekané události.

Nakladatelství: Beletris
Rok vydání: 2017
Žánr: fantasy, young adult
Počet stran: 432
Vazba knihy: měkká/brožovaná
Komentáře